Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Kárpáti Sándor

  filozófus

  1957-ig Kindl Sándor; Dávid Sándor 


  Született: 1930. szeptember 2. Budapest
  Meghalt: 2003. november 6. Budapest
  Temetés: 2003. december 9. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Nevelőapja: Kindl Nándor tetőfedő segéd, alkalmi munkás, Dávid Mária mosónő és takarítónő. 12 éves koráig anyja nevét viselte, majd nevelőapja örökbe fogadta, utóbb nagyszülei nevelték, Sellyén. F: Farkas Mária, a Budai Járási Tanács VB Művelődési Osztály személyügyi főelőadója. Leánya: Kárpáti Mária (1957–) és Kárpáti Katalin (1960–). 

  Iskola

  A budapesti Vörösmarty Gimnáziumban tanult, az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskolában éretts. (1952), a moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem Filozófiai Karán végzett (1957), a filozófiai tudományok kandidátusa (1971). 

  Életút

  Sellyén asztalos tanonc (1945–1948), Gyömrőn és egy budapesti faáruüzemben asztalos segéd (1948–1950). Az ELTE BTK Történelmi Materializmus Tanszéke gyakornoka (1957–1958), tanársegéde (1958–1960). Az MSZMP KB Pártfőiskola Filozófiai Tanszékének oktatója (1960–1969), az MSZMP KB Politikai Főiskola Filozófiai Tanszékének egy. adjunktusa (1969–1972) egy. docense, egy tanára (1972. júl. 1.–1990. ápr. 30.).   Kutatási területe: a szocialista forradalom és a népi demokratikus forradalmak elvi kérdései és ideológiai vizsgálata, a lenini forradalomelmélet magyar hatása. 

  Elismerés

  Munka Érdemrend (1965). 

  Főbb művei

  F. m.: A szovjet filozófia fejlődése és feladatai az SZKP XXIII. kongresszusának fényében. (Társadalmi Szemle, 1962)
  A néptömegek és a kiemelkedő személyiségek szerepe a történelemben. (Az MSZMP KB Pártfőiskolája kiadványa. Bp., 1962/63)
  Történelmi materializmus. 1. Erdődi Józseffel. (Az MSZMP KB Pártfőiskolája kiadványa. Bp., 1963)
  A marxizmus-leninizmus tanítása az államról, a forradalomról, a proletárdiktatúráról és az össznépi államról. Somoskői Jánossal. (Az MSZMP KB Pártfőiskolája kiadványa. Bp., 1963)
  A szocialista forradalom hazánkban mint a népi demokratikus forradalom egyik formája. (Magyar Filozófiai Szemle, 1963)
  A társadalom alapja és felépítménye. – A társadalmi forradalom. – A néptömegek és a kiemelkedő személyiségek szerepe a történelemben. (A kultúra világa. Filozófia. Bp., 1964)
  Történelmi materializmus. 2. Somoskői Jánossal és Szalainé László Lenkével. (Az MSZMP KB Pártfőiskolája kiadványa. Bp., 1964)
  A szocialista forradalom feltételeinek és formáinak kérdéséhez. (Társadalmi Szemle, 1964)
  A népi demokratikus forradalom elvi kérdéseihez. (Párttörténeti Közlemények, 1965 és Tájékoztató, 1965)
  A szocialista forradalom. (Tananyag az MSZMP a szocializmus építésének kérdései tanfolyama számára. Bp., 1965)
  A forradalom Leninje. (Pártélet, 1969)
  A lenini forradalomelmélet néhány kérdése és a népi demokratikus forradalmak. (Párttörténeti Közlemények, 1970)
  A szocialista forradalom feltételeinek egyes kérdéseihez. (Az MSZMP KB Politikai Főiskola Évkönyve, 1970)
  A szocializmus teljes felépítésének néhány időszerű elméleti kérdése. Segédkönyv konferenciavezetők számára. Összeáll. Kováts Józseffel és Móricz Lajossal. (Bp., 1970/71)
  A munkáshatalom népi demokratikus úton való megteremtésének elméleti kérdéseihez. Kand. értek. (Bp., 1971)
  A népi Magyarország 30 éve. A tudományos szocializmus eszméinek megvalósulása. (Párttörténeti Közlemények, 1975)
  A társadalom politikai élete. (Az MSZMP KB Pártfőiskolája kiadványa. Bp., 1976)
  Az októberi forradalom és a világforradalmi folyamat. (Párttörténeti Közlemények, 1977)
  A társadalmi fejlődés hajtóerői és mozgástörvényei. (Az MSZMP KB Pártfőiskolája kiadványa. Bp., 1979)
  A társadalom politikai felépítménye. (Az MSZMP KB Pártfőiskolája kiadványa. Bp., 1979)
  A kommunista társadalmi alakulat kialakulásának és fejlődésének törvényszerűségei. (Az MSZMP KB Pártfőiskolája kiadványa. Bp., 1979)
  A magyar társadalom szerkezetének átalakulása a felszabadulás után. Orbán Sándorral. – Az osztályviszonyok helye és szerepe társadalmunk szocialista struktúrájában. Blaskovits Jánossal és Wirth Ádámmal. (Társadalmunk szerkezetének fejlődéstendenciái. Bp., 1979)
  A forradalomelmélet és a Tanácsköztársaság. (A Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója. Tudományos ülésszak, Budapest, 1979. márc. 6–7. Szerk. Köpeczi Béla. Bp., 1980)
  Társadalompolitikai kérdések. Gyenes Lászlóval. (Az MSZMP tanfolyama. Bp., 1981/82)
  A szocializmus építésének törvényszerűségei és sajátosságai. (Érdekviszonyok, szervezetek, politika a fejlett szocializmus építése időszakában. Szerk. Polgár Tibor. Bp., 1982)
  A proletárdiktatúra államának történelmi tapasztalatai. Szerk. (Bp., 1984). 

  Irodalom

  Halálhír. (Népszabadság, 2003. dec. 6.). 

  Megjegyzések

  Művei, bibliográfiákban összekeverve Kárpáti (Kupka) Sándorral (1930–), a KISZ KB titkárával. 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2014

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu