Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Kárpáti Kelemen József

  klasszika-filológus, premontrei szerzetes, régész, római katolikus pap

  Koudelka József; Kudelka József 


  Született: 1859. augusztus 4. Rábaszentmárton, Vas vármegye
  Meghalt: 1923. február 21. Szombathely
  Temetés: 1923. február 23. Szombathely
  Temetési hely: Szent Márton-temető

  Iskola

  A csornai premontrei kanonokrend szombathelyi főgimnáziumában éretts. (1878), majd belépett a csornai premontrei rendbe (1878), a győri papnevelő intézetben teológiát, a budapesti tudományegyetemen teológiát és klasszika-filológiát tanult (1878–1882), a budapesti tudományegyetemen görög–latin szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1882), pappá szentelték (1882). 

  Életút

  Csornán préposti szertartó (1882–1883). A csornai premontrei kanonokrend szombathelyi főgimnáziumában a görög és a latin nyelv r. tanára (1883–1907) a főgimnázium igazgatója és a szombathelyi premontrei szerzetesrend házfőnöke (1907–1909) és a szombathelyi tankerület főigazgatója is (1911–1920). A szombathelyi múzeum (= Savaria Múzeum) igazgatója és a néprajzi tár őre (1908–1919). Nyugdíjaztatása után Türjén házfőnök (1920–1923).   Szombathely és környéke helytörténetével foglalkozott, feldolgozta a helyi római katolikus főgimnázium történetét és a premontrei rend helyi működését. A modern városképpel kapcsolatos építkezéseken, felkérésre régészeti feltárásokat vezetett Szombathelyen, majd Vas vármegye több lelőhelyén (pl. Ivánegerszeg, Velem, Pinkafő, Ják stb.) is. Gyűjtőmunkájával jelentős szerepet vállalt a későbbi szombathelyi múzeum néprajzi tárának kialakításában. Részt vett Szombathely városa és Vas vármegye monográfiája munkálataiban. Klasszika-filológusként elsősorban Horatius és Curtius Rufus ókori római történetíró műveit tolmácsolta, tankönyvírói és tudománynépszerűsítő tevékenysége is jelentős: az általa írt és szerkesztett latin nyelvkönyveket, szöveggyűjteményeket és egyéb segédkönyveket évtizedekig használták. 

  Emlékezet

  Szombathelyen élt és tevékenykedett, ott is hunyt el, a helyi Szent Márton-temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2007-ben). Halála után tanítványai létrehozták a Kárpáti Kelemen-alapítványt, amellyel a klasszika-filológiában a legkiválóbb szombathelyi gimnáziumi diákot jutalmazták. Szombathelyen utcát neveztek el róla. 

  Elismertség

  A Vasvármegyei Régészeti és Történeti Egylet titkára és a régiségtár őre (1890–1900). A Vasvármegyei Kultúregyesület alapító tagja (1899-től). 

  Főbb művei

  F. m.: történeti és régészeti írásai: A háború és a béke a régi rómaiaknál. (A szombathelyi kir. katholikus főgymnasium értesítője, 1887/88; és külön: Szombathely, 1888)
  Római légiók Pannoniában. (Vasvármegyei Régészeti és Történeti Egylet Évkönyve, 1890/91; és külön: Szombathely, 1891)
  A szombathelyi kir. katholikus főgymnasium története. I–II. köt. (Szombathely, 1890–1891)
  Sabariai leletek. (Vasvármegyei Régészeti és Történeti Egylet Évkönyve, 1893/94)
  Szombathely-Savaria rendezett tanácsú város monographiája. II. köt. (Szombathely, 1894)
  Játékok a régi Rómában. – A régi római deák vakácziók. (Tanulók Lapja, 1895)
  A velemi bronzlelet. (Vasvármegyei Régészeti és Történeti Egylet Évkönyve, 1895/96)
  Vasvármegye őstörténete. (Magyarország vármegyéi és városai. Vasvármegye. Szerk. Borovszky Samu. Bp., 1898)
  Három látogatás a Vasvármegyei Régészeti és Történeti Egylet szombathelyi régiségtárában. (A szombathelyi kir. katholikus főgymnasium értesítője, 1898/99; és külön: Szombathely, 1899)
  Sabariai régiségekről. (Archaeologiai Értesítő, 1899)

   

  klasszika-filológiai dolgozatai és tankönyvei: Quintus Horatius Flaccus válogatott ódái és epodosai prózában. Vál., ford. és magyarázta K. K. (Szombathely, 1899)
  Szemelvények Curtius Rufus Macedon Nagy Sándor története című művéből. Ford., vál. és magyarázta K. K. (Bp., 1901)
  Latin nyelvtan. (Bp., 1906; 2. kiad. 1916; 3. kiad. 1919)
  Latin olvasó- és gyakorlókönyv az 1–3. osztály számára. Gimnáziumi használatra. I–III. köt. (Bp., 1906–1909). 

  Irodalom

  Irod.: Vadász Norbert: K. K. (A csornai premontrei kanonokrend szombathelyi főgimnáziumának értesítője, 1923)
  Boda Lászlóné–Kuncz Adolf: K. K. (Vasi életrajzi bibliográfiák. 23. Szombathely, 1988)
  Gyurátz Ferenc: K. K., a modernizálódó város kultúrájának mindenese. (Vasi Szemle, 1989)
  Kiss Gábor–Mayer László: A szombathelyi régiségtár őrei. 1872–1942. (Vasi Szemle, 1991)
  Kiss Gábor: K. K. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
  Zalai életrajzi kislexikon. (3. jav. és bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005). 

  Megjegyzések

  Lexikonok téves halálozási adata: febr. 23. Gyászjelentése szerint febr. 21-én hunyt el, febr. 23-án temették! 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2014

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu