Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Bellaagh Aladár, hevesi

  irodalomtörténész, pedagógus


  Született: 1853. július 8. Pest
  Meghalt: 1924. március 10. Budapest

  Család

  Sz: Bellaagh József (1819–1884) ügyvéd.

  Iskola

  Középiskoláit Pesten és Esztergomban végezte, az esztergomi papnevelő intézetben, majd a pesti, ill. a bp.-i tudományegyetem hittudományi és bölcsészettudományi karán tanult (1871–1877), a bp.-i tudományegyetemen magyar–francia szakos tanári okl. szerzett (1877).

  Életút

  A sümegi alreáliskola, a körmöcbányai főreáliskola, a trencséni főgimnázium (1875–1892), majd ismét a körmöcbányai főreáliskola r. tanára (1892–1905). Nyugdíjazása (1905) után haláláig Budapesten élt.

  Irodalomtörténeti, nyelvészeti és pedagógiai kérdésekkel foglalkozott, elsők között dolgozta fel a magyar sajtó történetét. Jelentős művelődéstörténeti tevékenysége. Bevezetővel és jegyzetekkel látott el több régi magyar irodalmi művet – többek között – Pázmány Péter Kalauzát, Káldi György válogatott egyházi beszédeit, Faludi Ferenc Nemes Úrfiját és Szent Emberét, Dugonics András Az arany percek c. regényét. Gimnáziumi tankönyveit az iskolák évekig használták.

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el, a bp.-i Rákoskeresztúri Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2005-ben).

  Szerkesztés

  A Szülővédelmi Közlöny társszerkesztője (1910-től).

  Főbb művei

  F. m.: A magyar hírlapirodalom története. (Trencsén, 1877)
  A tizenhetedik század francia drámairodalma. (Trencsén, 1877)
  A valláserkölcsi nevelés szükségessége iskoláinkban. (Trencsén, 1879)
  Középiskoláink és a nemzeti művelődés. (Trencsén, 1882)
  A körmöcbányai Katholikus Legényegylet története. 1891–1901. (Körmöcbánya, 1902)
  Hogyan vált lehetővé ezelőtt 100 évvel Berzsenyi költeményeinek első kiadása? (Magyar Könyvszemle, 1913)
  Voltak-e a magyarok a görög keleti egyház hívei a X. században. (Történeti Szemle, 1914)
  szerk.: Pázmány Péter válogatott egyházi beszédei. Bev., magyarázta, szótárral szerk. (Jeles írók tára. 36. Bp., 1889)
  Káldi György válogatott egyházi beszédei. Bev., magyarázta, szótárral szerk. (Jeles írók tára. 38. Bp., 1891)
  Darrel, William: Nemes úrfi. Olaszból ford. Faludi Ferenc. Bev., magyarázta., szótárral szerk. (Jeles írók tára. 39. Bp., 1892)
  Pázmány Péter Kalauzának I. és II. könyve. Bev., magyarázta, szótárral szerk. (Jeles írók tára. 42. Bp., 1893)
  Dugonics András: Arany pereczek. Reg. Magyarázta, szótárral szerk. Az 1790-ben megjelent 1. kiad. betűhív másolata. (Régi magyar könyvtár. 8. 3. kiad. Bp., 1898)
  Kempis, Tamás [Thomas]: Krisztus követéséről. Ford. Pázmány Péter. Bev., magyarázta, szótárral szerk. (Magyar Könyvtár. 151–153. Bp., 1900)
  Pázmány Péter válogatott munkái. Sajtó alá rend. (Remekírók képes könyvtára. 39. Bp., 1906)
  Faludi Ferenc: Szent ember. Bev., magyarázta, szótárral szerk. (Irodalomtörténeti olvasmányok. 10. Bp., 1907)
  ford.: Foester, Frigyes Vilmos [Friedrich Wilhelm]: Iskola és jellem. Adalékok az engedelmesség neveléstanához és az iskolai fegyelem átalakításához. (Bp., 1913).

  Irodalom

  Irod.: B. A. (Új Nemzedék, 1924. márc. 14.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu