Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Kaffka Károly

  villamosmérnök


  Született: 1927. október 13. Budapest
  Meghalt: 2014. június 16. Budapest
  Temetés: 2014. július 25. Budapest
  Temetési hely: Jézus Szíve-templom, hamvasztás

  Család

  Sz: Kaffka Károly (1883–1946) erdőgondnok, Szakál Mária. Testvére: Kaffka Imre és Kaffka Rózsa. 

  Iskola

  A József Nádor Műszaki Egyetem (JNME) Gépészmérnöki Kar Villamosmérnöki „B” Tagozatán végzett (1949), a műszaki tudományok kandidátusa (1969), habilitált (1995). 

  Életút

  Az Állami Műszaki Főiskola tanársegéde és az Energia Tagozat felelőse (1949–1950), a JME, ill. a BME Fizikai Intézetében Gombás Pál tanársegéde, majd uo. kutatómérnök (1950–1953), az Optikai és Finommechanikai Központi Laboratórium, ill. az átszervezés után a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet (HIKI) Laboratóriuma tud. munkatársa (1953–1955). Az Élelmiszer-ipari Minisztérium Műszaki Osztálya műszaki főelőadója (1955–1957), a Növényolajipari Kutató Intézet tud. munkatársa (1957–1959), a Központi Élelmiszer-ipari Kutató Intézet (KÉKI) tud. munkatársa (1959–1960), tud. főmunkatársa (1960–1989), az Élelmiszer-fizikai Főosztály vezetője és a KÉKI Izotóplaboratóriumának vezetője. A Kertészeti és Élelmiszer-ipari Egyetem (KÉE) c. egy. docense (1992–1995), c. egy. tanára (1995-től). Az MTA Műszerügyi Szolgálata és az MTA Automatizálási Kutató Intézete (AKI) külső munkatársa. Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964).   Élelmiszer-ipari termékek és nyersanyagok minőségét meghatározó tényezők vizsgálatával, élelmiszer-ipari méréstechnikai módszerek fejlesztésével foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el az élelmiszeripar speciális metrológiai, irányítástechnikai és folyamatdinamikai, ill. optimalizálási összefüggéseinek feltárása terén. 

  Elismertség

  Az MTA Élelmiszer-tudományi Komplex Bizottsága tagja. A Méréstechnikai és Automatizálási Egyesület (MATE) elnökségi tagja (1970–1989), a Magyar Élelmezés-tudományi Egyesület (MÉTE) Központi Mérés- és Számítástechnikai Bizottságának elnöke (1970–1989). Az International Measurement Confederation (IMEKO) magyar nemzeti bizottsága elnöke (1985–1990). 

  Elismerés

  ’Sigmond Elek-emlékérem (1960), Kiváló Újító (1961), Déri Miksa-díj (1963), Confructa Díj (1973), Kiváló Feltaláló (1974), Akadémiai Díj (1990).

   

  International NIR Fellowship Award (USA, 2003), Karl H. Norris Award (Japán, 2007). 

  Főbb művei

  F. m.: Fogyasztói berendezések tervezéséről. (Elektrotechnika, 1948)
  Matematika jegyzet. (Az Állami Műszaki Főiskola kiadványa. Bp., 1950)
  Elektromágneses hullámok gyakorlati alkalmazása. Jegyzet. (Bp., 1951)
  Vákuumtechnika alkalmazása a finommechanikai elemeknél. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1952; 3. kiad. 1954)
  Thermoelektromos elven alapuló sugárzóenergia mérőeszközök. (Optikai Kutatás, 1953)
  A vákuumtechnika alkalmazási területe az atomfizikában. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
  A nagyvákuum-technika térhódítása az iparban. – A vákuum mérésének problémája. (Mérés és Automatika, 1955)
  Vákuumeljárások és gazdaságosságuk. (Olaj–Szappan–Kozmetika, 1955)
  A vákuum-előállítás gépi berendezései és gazdaságos üzemeltetésük. (Olaj–Szappan–Kozmetika, 1956)
  Zárt edény falán belüli technológiai paraméterek mérése és szabályozása radioaktív izotópokkal. (Mérés és Automatika, 1957)
  A glicerinbepárlás technológiájának kialakítása az Albertfalvai Vegyigyárban. (Olaj–Szappan–Kozmetika, 1958)
  A szabályozástechnika alapjai. (Az Élelmiszer-ipari Minisztérium kiadványa. Bp., 1958)
  Radioaktív izotópok alkalmazása a szabályozástechnikában. (Élelmezési Ipar, 1958)
  Folyamatos működésű, forgótányéros molekuláris desztilláló berendezés. Széplaky Miklóssal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1959)
  Kísérleti zsírsav-frakcionáló berendezés. (KÉKI Közleményei, 1959)
  Szabályozástechnikai kislexikon. 1–2. (Olaj–Szappan–Kozmetika, 1959)
  Radioaktív izotópok felhasználása a növényolajipari analitikában. (Élelmezési Ipar, 1959)
  Új műszerek a mosóhatás meghatározásához. (Olaj–Szappan–Kozmetika, 1960)
  Radioaktív abszorpciós módszerek alkalmazása élelmiszer-ipari mérési és szabályozási feladatoknál. (Élelmezési Ipar, 1960)
  Nukleáris mérőjel-átalakító áramlási mennyiség mérésére. Csapodi Csabával. (KÉKI Közlemények, 1961)
  Korróziós alapjelenségek. Csapodi Csabával. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Élelmiszeripari folyamatok automatizálása. Csapodi Csabával. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1964)
  Műszerezés és automatika. Felsőfokú élelmiszeripari technikumi jegyzet. (Bp., 1964; 2. kiad. 1965)
  Folytonos elszappanosító berendezés szabályozástechnikai vizsgálata. Ágoston Attilával. (KÉKI Közlemények, 1965)
  Élelmiszeripari technológiai folyamatok önműködő irányítása. Nádai Bélával, Horváth Loránddal. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1966)
  Élelmiszeripari anyagok minőségmérésének metrológiai kérdései. Kand. értek. (Bp., 1967)
  Élelmiszeripari anyagok műszeres minőségének pontossága. Nádai Bélával. (Élelmiszertudomány, 1968)
  Élelmiszeripari anyagok minőségmérésének gazdaságossága. Nádai Bélával. (Élelmiszertudomány, 1969)
  Mérésalterációs módszer élelmiszerek kémiai összetételének gyors meghatározására fizikai jellemzők mérésével. (Kémiai Közlemények, 1971)
  Fűszerpaprika-őrlemények műszeres színmérése. Horváth Loránddal. (Mérés és Automatikai, 1973)
  Rapid Instrumental Analysis of Composition of Wine. Norris, K. H.-val. (Acta Alimentaria, 1976)
  Determining Amino Acids in Lupine by Near Infrared Reflectance Spectroscopy. (Near Infrared Diffuse Reflectance/Transmittance Spectroscopy. Bp., 1987)
  A NIR–NIT technika élelmiszer-tudományi és élelmiszer-analitikai alkalmazása. (Élelmiszeripar. Bp., 1992)
  Új kvantitatív módszer porított tejtermék-keverékek roncsolásmentes, gyors vizsgálatára. Barabássy Sándorral. (Élelmezési Ipar, 1995)
  Investigating the Polar Qualification System. Gyarmati L. S.-sel. (Journal of Near Infrared Spectroscopy, 1998)
  Gázérzékelő sor – az elektronikus orr. Farkas Józseffel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1999)
  Wavelength Range Optimisation Using the PQS – Polar Qualification System. (NIR Spectroscopy: NIR Publications, Chichester [U. K.], 2000)
  PQS: egy új adatredukciós és minősítő rendszer. Seregély Zsolttal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2001)
  PQS – Polar Qualification System – the New Data Reduction and Product Qualification Method. Seregély Zs.-vel. (Acta Alimentaria, 2002)
  Monitoring the Effect of the „Ultra-High Pressure” Preservation Technology by Near Infrared Reflectance Spectroscopy. Többekkel. (NIR Spectroscopy: NIR Publications, Chichester [U. K.], 2002)
  Módszerek fűszerpaprika-őrlemények mikológiai minőségének becslésére. Farkas Józseffel, Kiskó Gabriellával. (Konzervújság, 2002)
  Néhány többváltozós kemometriai módszer alkalmazása műszeres analitikai vizsgálatok értékelésére. Többekkel. (Élelmiszervizsgálati Közlemények, 2007). 

  Irodalom

  Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2014

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu