Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Juhos Lajos

  statisztikus, mezőgazdasági mérnök


  Született: 1879. augusztus 8. Kolozsvár
  Meghalt: 1940. január 18. Keszthely
  Temetés: 1940. január 20. Keszthely
  Temetési hely: Szent Miklós-temető

  Család

  Református családból származott. Leánya: Juhos Ilona.

  Iskola

  Középiskoláit Kolozsvárott végezte, a Magyaróvári Gazdasági Akadémián gazda okl., a József Műegyetemen mezőgazdasági doktori okl. szerzett (1902 előtt).

  Életút

  A kassai Gazdasági Tanintézet tanársegéde, majd a kolozsvári Gazdasági Tanintézet Gyakorlati Tanszéke adjunktusa (1902–1911). A Debreceni Gazdasági Akadémia Gyakorlati Tanszéke adjunktusa (1911–1912), a Magyaróvári Gazdasági Akadémia Gyakorlati Tanszék tanszékvezető rk. tanára (1912–1914). Az I. világháborúban frontszolgálatot teljesített (1914–1918), a Keszthelyi Gazdasági Akadémián az üzemtan ny. r. tanára és az Üzemtani Tanszék vezetője (1919–1935) és a keszthelyi kisüzemi számtartási központ vezetője (1926-tól). A Debreceni Gazdasági Akadémia igazgatója (1935–1937), nyugdíjazása után visszatért Keszthelyre, ismét a számtartási központ vezetője (1938–1940).  A Darányi Ignác Agrártudományi Társaság tagja.  Mezőgazdasági üzemtannal foglalkozott, a magyarországi mezőgazdasági számtartás-statisztika egyik megteremtője. Általános mezőgazdasági üzemtan (1923) c. munkája a mezőgazdasági üzemtan német klasszikusa, Friedrich Aereboe (1865–1942) agrárökonómiai munkáira támaszkodott, ill. azokat igyekezett a hazai viszonyokra adaptálni. Szakmai körökben nagy feltűnést keltő műve után megbízást kapott a keszthelyi kisüzemi számtartási központ vezetésével. A központ felállítása után alapvetően új eredményeket ért el a kisgazdaságok belső gazdasági törvényszerűségeinek feltárása, a hazai agrárfejlődés nemzetközi összefüggéseinek tanulmányozása terén. Tíz éven át, évről évre feldolgozta a magyarországi kis- és középüzemek, valamint a parasztgazdaságok termelési viszonyait (figyelme középpontjában elsősorban a dunántúli gazdaságok álltak, 1927–1937). Megállapította, hogy ezekben a gazdaságokban a befektetett tőke rendkívül alacsony százalékban kamatozott, ezért a tulajdonosok csak nagyon csekély összeget fordíthattak gazdaságaik fejlesztésére és életkörülményeik javítására.

  Emlékezet

  Debrecenben és Keszthelyen élt és tevékenykedett, Keszthelyen hunyt el, a Szent Miklós-temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2008-ban).

  Főbb művei

  F. m.: Általános mezőgazdasági üzemtan. I–II. köt. (Keszthely, 1923)
  Üzemtervkészítés és a mezőgazdasági jövedelem számítása. (Keszthely, 1923)
  Kisgazdaságok jövedelmi eredményei az 1929. évben. (Keszthely, 1930)
  Az üzemstatisztika a gazdatanácsadás és a gazdaságfejlesztés szolgálatában. (Mezőgazdasági üzem és számtartás, 1931)
  Negyvenhat dunántúli kisbirtok vagyoni viszonyai és jövedelmi eredményei az 1929-es és 1930-as évben. (Mezőgazdasági Közlöny, 1931)
  Munkaracionalizálás a mezőgazdaságban. (Mezőgazdasági Közlöny, 1932 és külön: Keszthely, 1932)
  Üzemtervkészítés és más mezőgazdasági előszámítások. (Keszthely, 1933)
  Dunántúli kisgazdák jövedelmi helyzete. (Pannónia Könyvtár. 13. Pécs, 1935)
  64 dunántúli kisgazdaság vagyoni és jövedelmi helyzete az 1936. évben. Kulin Sándorral. (Keszthely, 1936)
  A Debreceni Magyar Kir. Akadémia ismertetője. Szerk. (Debrecen, 1937)
  Tőke és jövedelmi kutatások a dunántúli 100 kat. holdon aluli parasztgazdálkodásokban az 1929–1935-ig terjedő években. Kulin Sándorral. (Keszthely, 1937)
  Az üzemstatisztika szerepe a parasztgazdálkodásban. (Magyar Gazdák Szemléje, 1938)
  Jelentés a 100 kat. holdon aluli dunántúli kisgazdaságok 1938. évi jövedelmi helyzetéről. Kulin Sándorral, Pataky Lászlóval. (Magyar Gazdák Szemléje, 1938 és Keszthely, 1938)
  A kisgazda számtartási statisztika és az üzemi tanácsadás megalapozása. (Mezőgazdasági Közlöny, 1940).

  Irodalom

  Irod.: J. L. (Köztelek, 1940)
  J. L. (Keszthely és Vidéke, 1940)
  Kulin Sándor: Megemlékezés J. L. születésének 100. évfordulójáról. (Gazdálkodás, 1979)
  Magyar agrártörténeti életrajzok. I–P. Szerk. Für Lajos, Pintér János. (Bp., 1988)
  140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsőoktatás. 1868–2008. (Debrecen, 2008)
  Keszthelyi életrajzi lexikon. Főszerk. Pappné Benke Judit. Szerk. Kocsondiné Eisnkorb Györgyi és Márkus Rita. (Keszthely, 2010).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2014

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu