Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Beleznay István

  honvéd tábornok


  Született: 1909. július 13. Budapest
  Meghalt: 1950. augusztus 19. Budapest

  Iskola

  A Ludovika Akadémián végzett, hadnaggyá avatták (1931), Hadiakadémiát is végzett (1939).

  Életút

  Vezérkari tisztként szolgált (1941-től), a Baky László által tervezett nyilas puccskísérletet meghiúsító I. páncélos hadosztály vezérkari főnöke (1944. júl.-tól, 1945-től ezredesi rangfokozatban). Kapcsolatba került a Magyar Fronttal és a Békepárt nevet felvett illegális Kommunista Párttal (1944 nyara), majd csatlakozott a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága Kiss János altábornagy vezette katonai szárnyához (Almásy Pállal és Balásy Miklóssal, 1944. nov.). Tervet dolgozott ki a Ferenc József és az Erzsébet híd felrobbantásának megakadályozására, a Gellért-hegy védelmére, valamint a német utánpótlás ellehetetlenítésére. A nyilas puccs után letartóztatták (1944. nov. 22., bizonyítékok hiányában felmentették és szabadlábra helyezték), a nyilas kormány lefokozta (1945. febr. 24.). Az ideiglenes kormány Honvédelmi Minisztériumának hadműveleti osztályának vezetője (1945. febr.–1945. szept.), kiképzési osztályvezetője (1945. szept.–1950. ápr.; vezérőrnaggyá léptették elő, 1947). A székesfehérvári hadtest parancsnoka és a hadtápszolgálat vezetője (1950. ápr.–máj.). Az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) letartóztatta (1950. máj. 20.), az ún. tábornokok perében (= Sólyom-per) első- (1950. aug. 10.) és másodfokon is halálra ítélték (1950. aug. 17.).

  Emlékezet

  A halálos ítéleteket a bp.-i Margit körúti Katonai Törvényszék és Börtön udvarán hajtották végre (1950. aug. 19-én). Nagy Imre első miniszterelnöksége idején Sólyom Lászlót és társait a demokratikus államrend és köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés bűntette alól bűncselekmény hiányában felmentette (1954. szept. 16–17-én). Ugyanakkor a vád megállapította, hogy „szolgálati hatalmát arra használta, hogy megbízhatatlan, ellenséges elemeket alkalmazott. Miniszteri utasítás ellenére 6 hónap helyett 18 hónapban állapította meg a hadbiztos képzést. A kiképzés ellehetetlenítése végett a tanagyagot megnehezítette. Célja az volt, hogy munkáskáderek vezető pozícióba ne kerülhessenek.” A Katonai Legfelsőbb Bíróság, tekintettel arra, hogy Beleznay időközben elhunyt, büntethetőséget megszüntető ok címén a bűnvádi eljárást megszüntette. Rajk László újratemetése (1956. okt. 6.) után a nyilvánosság teljes kizárásával, katonai tiszteletadás mellett Beleznay Istvánt is újratemették (a bp.-i Farkasréti Temetőben). A Legfelsőbb Bíróság mind az 1950. évi, mind az 1954. évi ítéletet megszüntette, a köztársasági elnök rendfokozatában rehabilitálta (1990). A honvédelmi miniszter javaslatára a köztársasági elnök Beleznay István vezérőrnagyot posztumusz altábornaggyá léptette elő (2007. okt. 13-án).

  Irodalom

  Irod.: Sólyom Ildikó: Megtörténhetett? Dokumentumregény. (Az Irodalmi Ujság sorozata. Párizs, 1988 és Szeged, 1988)
  Sólyom Ildikó: Ami a moSólyom mögött van. (Magyar Hírlap Könyvek. Bp., 1989)
  Okváth Imre: Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában. (Bp., 2001)
  Sólyom Ildikó: Összetört, szétszakadt, elillant… A Sólyom tábornok-per utóélete. I–II. köt. A két korábbi kötet átd. új kiadása. (Hadtörténelmi Levéltár kiadványai. Bp., 2003; 2. kiad. 2007)
  Schubert Katalin: Gondolatok az 1950-es tábornoki per kapcsán. (Kard és Toll, 2006)
  Schubert Katalin: A tábornokok pere. PhD-értek. (Bp., 2007)
  Ötvös István: A katonai főperek Magyarországon. A koncepció felépítése az 1949–1950. évi törvénysértő katonai perekben. PhD-értek. (Bp., 2007).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu