Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Gévay Antal, rajkai

  történetíró, levéltáros, orientalista


  Született: 1797. június 6. Komárom
  Meghalt: 1845. július 9. Bécs

  Család

  Sz: Gévay Antal János gyógyszerész, Schmidt Eleonóra. F: Thorent, Francisca osztrák bárónő.

  Iskola

  Filozófiai és jogi tanulmányokat folytatott. Az MTA tagja (l.: 1831. febr. 17.).

  Életút

  Tanulmányai befejezése után gr. Széchenyi Pál nevelője (1820-as évek); közben a bécsi Obersthofpostamt gyakornoka (1823). A bécsi udvari könyvtár könyvtáros tisztje (1827–1838: ún. negyedik írnok, 1838–1841: ún. harmadik írnok). A bécsi udvari levéltár segédtisztje (1836–1841), másodlevéltárnoka (1841–1845). Győr és Komárom vármegyék táblabírája is.

  Történetíróként elsősorban a magyarországi török hódítás kora dokumentumainak kiadásával és forrásközlésével foglalkozott, diplomáciai iratokat, követségi emlékiratokat jelentetett meg. Összegyűjtötte a budai pasák életrajzait, a rájuk vonatkozó bécsi levéltári forrásokat, ő találta meg Szerémi Györgynek (1490 k.–1548?), a mohácsi csatával foglalkozó, elveszettnek hitt kéziratát. Jelentős szerepet játszott a bécsi udvari levéltári anyagok rendezésében, kialakította a Türkei I. (= Turcica) és az Ungarische Akten (= Hungarica) fondokat. A mohácsi csata közvetlen előzményeit bemutató oklevélgyűjteménye kéziratban maradt. Tizenkét nyelven (köztük törökül és perzsául) írt és olvasott; műveit magyarul, latinul és németül tette közzé. A keleti nyelvek magyar kapcsolatait is vizsgálta.

  Emlékezet

  Bécsben élt és hunyt el. Hagyatékát a Magyar Országos Levéltár őrzi (1927-től).

  Főbb művei

  F. m.: Az érsekújvári békekötés. (Tudományos Tár, 1835)
  Az 1625-dik évi május 26-dikén költ gyarmati békekötés czikkelyei. Deák, magyar és török nyelven. A bécsi udvari titkos levéltárból közli G. A. (Wien, 1837)
  Legatio Ioannis Hoberdanacz et Sigismundi Weichelberger ad Suleimanum I. imperatorem Turcarum iussu Ferdinandi I. … A bécsi udvari titkos levéltárból közli G. A. (Wien, 1837)
  Az 1627-dik évi september 13-dikán költ szőnyi békekötés czikkelyei. Deák, magyar és török nyelven. A bécsi udvari titkos levéltárból közli G. A. (Wien, 1837)
  A bécsi codex. (Régi magyar nyelvemlékek. I. köt. Buda, 1838)
  Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der Verhältnisse zwischen Österreich, Ungarn und der Pforte im XVI. und XVII. Jahrhunderte. I–III. köt. Összeáll. (Wien, 1838–1842)
  II. Lajos király halála, egy kortárs eltérő előadása. (Tudományos Tár, 1840)
  Versuch eines chronologischen Verzeichnisses der türkischen Statthalter von Ofen. (Österreichischer Geschichtsforscher, 1841)
  Itinerar Kaiser Ferdinands I. 1521–1564. (Wien, 1843)
  A’ budai pasák. (Pest, 1841)
  Élelmi adók a török részére. (Uj Magyar Múzeum, 1855).

  Irodalom

  Irod.: Ferenczy Jakab–Daniellik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. (Pest, 1856)
  G. A. emlékezete. (Az MTA Évkönyvei. 1845–1847. Pest, 1860)
  Rexa Dezső: G. A. irodalmi munkásságához. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1901)
  Magyar levéltáros-életpályák a XIX–XX. században. Szerk. Sipos András. (Bp., 2004). *Szinnyei, Gulyás: téves születési év: 1796!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu