Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Béldy Alajos, vitéz

  honvéd tábornok, sportvezető, úszó

  1918-ig Bruckner; Halász


  Született: 1889. július 8. Budapest
  Meghalt: 1946. december 22. Budapest

  Család

  Sz: Bruckner Alajos vendéglős, Hassman Katalin.

  Iskola

  A bp.-i Piarista Gimnáziumban éretts. (1907), a bécsújhelyi Terézia Katonai Akadémián végzett, hadnaggyá avatták a kecskeméti cs. és kir. 8. huszárezredhez (1910), laibachi vezérkari tanfolyamot (1917), bp.-i Hadiakadémiát végzett (1921); közben a Keleti Akadémia hallgatója is (1918–1919).

  Életút

  Csapatszolgálatot teljesített (1910–1914), majd ezredével részt vett az I. vh.-ban (1914–1916), a bp.-i cs. és kir. 32. gyaloghadosztály, ill. az 1. népfölkelő dandár vezérkari tisztje (1917–1918). A Vörös Hadsereg bp.-i 2. hadosztályának vezérkari tisztje (1919), a Tanácsköztársaság bukása után belépett a Nemzeti Hadseregbe. A Hadügyminisztériumban, ill. a Honvédelmi Minisztériumban (HM) szolgált (1919–1920), a HM VI–2 osztályának beosztott tisztje (1924–1926), katonai szakelőadó Varsóban (1926–1927), Londonban katonai attasé (1927–1931), egyúttal akkreditálva Washingtonba is (1930. aug. 1.-jétől). Hazatérése után rövid ideig csapatszolgálatot teljesített a soproni gr. Nádasdy Ferenc 3. huszárezrednél, majd a HM Elnökség B. csoportjában beosztott tiszt, később a csoport vezetője (1932–1936). A nyíregyházi gr. Hadik András 4. huszárezred parancsnoka (1936–1937), a kecskeméti 2. lovasdandár mb. parancsnoka (1937. máj. 1.–1937. okt. 1.). A nyíregyházi 1. lovasdandár parancsnoka (1937. okt. 1.–1940. dec. 24); tábornoki rangfokozatban (1939. nov. 1.). A Toldi Miklós Sporttanár és Vívómesterképző Intézet parancsnoka (1940. dec. 24.–1941. aug. 11.), a HM VIII. csoportfőnöke, az Ifjúság Honvédelmi Nevelése és a Testnevelés (IHNETOV) országos vezetője (1941. aug. 11.–1943. febr. 1.); közben rövid ideig a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék alelnöke is (1941. febr. 1.-jétől), altábornagyi rangban (1941. nov. 1). Az Ifjúság Honvédelmi Nevelésének országos vezetője (IHNOV, 1943. febr. 1.–1944. szept. 26.); vezérezredesi rangban (1944. jan. 1). A Nemzetőrség parancsnoka (1944. szept. 26.–okt. 16.), a nyilas hatalomátvétel után német fogságban volt (1944. okt. 16.–nov. 20.), megszökött, majd a szovjet csapatok bevonulásáig bujkált. A II. vh. után jelentkezett a debreceni ideiglenes kormánynál (1945. jan. 19.), ahol a fegyverszüneti bizottság katonai elnöke (1945. jan. 19.–febr. 12.), rövid ideig szóba került, hogy ő legyen a majdani békedelegáció katonai vezetője. Nem sokkal később azonban a Politikai Rendőrség letartóztatta (1945. febr. 12.), a bp.-i Népbíróság, mint háborús bűnöst kötél általi halálra ítélte (1945. júl. 20.). A Népbíróságok Országos Tanácsa az ítéletet jóváhagyta. A Nemzeti Főtanács a főbüntetést kegyelemből életfogytiglani kényszermunkára változtatta, a mellékbüntetést (vagyonelkobzás, politikai jogainak 10 évi felfüggesztése) helybenhagyta (1945. aug. 13.). Elítélését megelőzően lefokozták és a Honvédségből kicsapták (1945. jún. 19.). A rendszerváltás után az ellene hozott ítéletet, mint törvénytelent megsemmisítették (1994. nov. 21.).

  A Balaton Úszók Egylete úszója (1904–1907), az ún. rendkívüli athéni olimpián 4. (Halász Alajos néven, 1906: 400 m gyors). A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) alelnöke (1920-tól), a vidéki úszósport szervezője. Az Országos Testnevelési Tanács (OTT) alapító tagja (1925).

  Emlékezet

  Budapesten, a börtönkórházban hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). A II. vh. idején írt munkanaplóját a Hadtörténelmi Levéltár őrzi (Blasszauer Róbert adta ki, 2002- ben).

  Főbb művei

  F. m.: Testnevelés – honvédelem. (Védekezési tanfolyam. 9. Bp., 1920)
  A modern német testnevelés alapgondolata, tervezete és irányai. (Az Országos Testnevelési Tanács munkálatai. 20. Bp., 1925)
  A svéd nemzet és testnevelése. (Bp., 1927)
  Unkarin nuorison organisointi ja tehtävä. (Bp., 1942)
  Jelentés a katonai előképzés megkezdésének alsó korhatáráról. (Bp., 1943)
  Gerentsér László: A modern kardvívás. Az előszót írta. (Bp., 1944)
  Az IHNETOV munkanaplója. Vitéz B. A. vezérezredes Hadtörténelmi Levéltárban őrzött irataiból. 1941–1943. Szerk., a bevezető tanulmányt írta. Blasszauer Róbert. (Hadtörténelmi Levéltár kiadványai. Bp., 2002).

  Irodalom

  Irod.: Gál Attila: Tábornokok a népbíróság előtt. (Ad acta. A hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 2001).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu