Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Bélay Vilmos

  levéltáros, történész

  1943-ig Koch


  Született: 1919. november 9. Budapest
  Meghalt: 2005. augusztus 29. Budapest

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem-földrajz szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1942).

  Életút

  A Magyar Országos Levéltár (MOL, 1944–1950), a Levéltárak Országos Központja levéltárosa (1950–1960), a MOL főlevéltárosa, a Magyar Királyi Kancellária Levéltárának referense (1960-1985).

  Tudományos pályafutásának kezdetén település-, társadalom- és nemzetiségtörténettel foglalkozott, majd érdeklődése a 16–19. sz.-i magyar közigazgatás-történet felé fordult. Különösen értékes Máramaros vármegye, ill. a ruszin betelepülés/betelepítés történetével kapcsolatos munkája. Számos levéltári repertórium, egyéb kézikönyv összeállítója, fordítója.

  Elismerés

  Szabó Ervin-emlékérem (1985).

  Főbb művei

  F. m.: Máramaros megye társadalma és nemzetiségei. A megye betelepülésétől a XVIII. század elejéig. Egy. doktori értek. is. (Település- és népességtörténeti értekezések. 7. Bp., 1943)
  Adalékok az ár- és bérviszonyok történetéhez Pest-Budán. 1790–1848. (Tanulmányok Budapest múltjából, 1961)
  A bécsi nuncius Magyarországról. 1802–1814. (Levéltári Szemle, 1974)
  Bujdosó kurucok visszatérése. 1718–1719. (Mályusz Elemér-emlékkönyv. Bp., 1984)
  szerk.: A Pénzügyminisztérium Levéltára. 1867– 1944. Repertórium. Összeáll. Kardos Kálmánnal (Levéltári leltárak. 10. Bp., 1960)
  Kereskedelemügyi Minisztériumi Levéltár. 1889–1899. – Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztériumi Levéltár. 1935–1944. Közélelmezési Minisztériumi Levéltár. 1919–1924 – Országos Közellátási Hivatal. 1940–1945. Repertóriumok. Összeáll. H. Kohut Máriával (Levéltári leltárak. 12. Bp., 1961)
  Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumi Levéltár (1867). 1916–1945, (1949). Repertóriumok. Összeáll. (Levéltári leltárak. 18. Bp., 1963)
  Pest és Nógrád Megye Állami Levéltára. – Pest Megye Levéltárának térképei. Összeáll. Forján Gyulánéval, Henzély Lászlónéval. (Levéltári jegyzékek. 1. Kéziratos térképek a területi állami levéltárakban. 10. Bp., 1967)
  Magyar Országos Levéltár. Magyar Kancellária Levéltára. Repertórium. Összeáll. (Levéltári leltárak. 59. Bp., 1973)
  ford.: Csernov: A levéltárügy története és szervezete a Szovjetunióban. I–II. köt. (Bp., 1951–1952)
  Silov, A. A.: A XIX. századból és a XX. század elejéről származó dokumentumok kiadásának kézikönyve. Ford. Gál Évával. (Bp., 1955)
  A levéltári terminológia. orosz–német–magyar nyelvű kis szótára. Ford. Ember Győzővel. (Bp., 1975).

  Irodalom

  Irod.: Vissy Zsuzsanna: B. V. (Levéltári Közlemények, 2005)
  Vass Előd: B. V. (Levéltári Szemle, 2005).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu