Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Jolánkai Gyula

  vízépítő mérnök


  Született: 1906. november 15. Ószivác, Bács-Bodrog vármegye
  Meghalt: 1976. október 20. Budapest
  Temetés: 1976. november 15. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Régi evangélikus családból származott. Dédapja: Kaiser, Wilhelm a Baden-württembergi Tuttlingenből származott. Nagyapja: Kaiser-Jolánkai Gyula (1849–1893) mérnök, az Arad-Csanádi Egyesült Vasutak főpénztárnoka. Sz: Jolánkai Vilmos (1878–1944) mérnök, a Ferencz Csatorna Társaság főmérnöke, Heincz Margit (1880–1974) tanítónő. Testvére: Jolánkai Judit és Elsner Lászlóné Jolánkai Mária Magdolna (1911–) gyógyszerész. F: Mattyasovszky Herta fotólaboráns, Mattyasovszky Gyula (1886–1959) vízépítő mérnök leánya. Fia: Jolánkai Géza (1942–) vízépítőmérnök, hidrológus, az MTA doktora és Jolánkai Márton (1949–) mezőgazdasági mérnök, kandidátus.

  Iskola

  Elemi iskoláit Zomborban, középiskoláit Zomborban és Budapesten végezte, a budapesti Lónyay utcai Református Főgimnáziumban éretts. (1925). A József Nádor Műszaki Egyetemen (JNME) mérnöki okl. szerzett (1929), a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián mezőgazdasági mérnöki (1930) és kultúrmérnöki szakvizsgát tett (1933).

  Életút

  A Kikötői Kormánybiztosság, ill. a Soroksári Dunaág Munkálatainak Kirendeltsége (SDMK) beosztott mérnöke (1929–1934), a szolnoki Folyammérnöki Hivatal, ill. a miskolci Kultúrmérnöki Hivatal folyamszabályozási és árvíz-mentesítési tervezője, vezetője (1934–1936), a borsodi árvízmentesítő munkák fő-építésvezetője (1936–1937). Az SDMK Vízmester Iskola építésvezetője (1937–1938), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) Vízügyi–műszaki Főosztálya tervezőmérnöke (1938–1945), a Duna–Tisza-csatorna felelős építésvezetője (1945–1947), az Országos Vízgazdálkodási Hivatal (OVH) Tervezési és Építési Osztálya osztályvezető-helyettese (1948–1950). Az Állami Mélyépítés-tudományi Tervező Intézet, ill. a Mélyépítési Tervező Vállalat (Mélyépterv) főosztályvezetője (1950), a Különleges Tervezési Osztály vezetője és a vállalat létesítményi főmérnöke (1950–1953), a Tervellenőrzési Osztály vezetője (1953–1954), a Mélyépterv irodavezetője (1954–1959). A Vízügyi Tervező Vállalat irányító tervezője, kiemelt mérnöke (1959–1962), a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet (VITUKI) tud. főmunkatársa és uo. a Vízügyi Műszaki Tájékoztató Iroda megszervezője és vezetője (1962–1963).

  Az aszály sújtotta afrikai országoknak nyújtott ENSZ segélyprogram keretében az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szakértője (1963), Ghána vízkészlet-gazdálkodási és mezőgazdasági területhasznosítási keretterve hidrológiai előkészítésének és kidolgozásának irányítója (1963–1966), Dél-Jemen vízgazdálkodási fejlesztési tervének kidolgozója (1966–1967), Szomália vízgazdálkodási tervezési munkálatainak irányítója (1967–1970). Hazatérése után a VITUKI osztályvezetője, tud. tanácsadója (1970–1976), az Országos Vízgazdálkodási Hivatal (OVH) megbízásából a Kiskörei Vízlépcső és Öntözőrendszerei beruházásának központi vezetője (1971–1972).

  A csatornaépítés és a vízerő-hasznosítás kérdéseivel foglalkozott. Részt vett a Soroksári Dunaág rendezési (1929–1934) és a Tisza középső szakasza folyószabályozási és ármentesítési munkálataiban (1934–1936), majd a Tisza középső szakasza mentén a folyószabályozási és ármentesítési munkálatokat irányította (1936–1937). Jelentős szerepet játszott a vízitársulatok által készített és jóváhagyásra felterjesztett tervdokumentációk véleményezésében (tkp. valamennyi vízitársulati építkezésben részt vett: 1938–1944). A II. világháború után kidolgozta – többek között – a Keleti Főcsatorna többfeladatú torkolati zsilipjének elvi megoldását (1948–1949), a Dunai Vasmű és a budapesti felszíni vízmű szivattyútelepei telepítésének gazdaságos módját (1950–1959), valamint irányította az árvízvédelmi gátak védőképességének növelésére irányuló kutatásokat. Jelentős szerepet játszott a Vízgazdálkodási Keretterv kidolgozásában, több tervet készített a magyar–csehszlovák Duna szakasz kétlépcsős vízerő-hasznosítására.

  Emlékezet

  Budapesten (Krisztinaváros, I. kerület Attila út 107.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik).

  Elismertség

  Az MTA Hidrológiai és Vízgazdálkodási Főbizottsága tagja. A Hidrológiai Társaság elnökségi tagja.

  Elismerés

  Munka Érdemrend (arany). Pro Aqua Emlékérem (1992).

  Főbb művei

  F. m.: írásai Hidrológiai kérdések a víziutak tervezésénél. (Hidrológiai Közlöny, 1946)
  A Duna–Tisza csatorna. (Magyar Technika, 1947 és Magyar Hajózás, 1948)
  Korszerű folyami kikötők és rakodók tervezése. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1952)
  A Duna–Tisza közi hajózható öntöző és vízierő-termelő főcsatorna. (Vízügyi Közlemények, 1953)
  A Tisza csatornázása után, a Tiszában minimálisan meghagyandó élővíz mennyisége. – A Balaton vízjárásának vizsgálata a Sió hajózhatóságának szempontjából. (Hidrológiai Közlöny, 1953)
  A Tiszavölgy északi része vízhiányának pótlása a Dunából átvezetett víz dombvidéki tárolásával. (Vízügyi Közlemények, 1957)
  A Tisza menti nyári gátak és a hullámtéri tározás. Bokor Mihállyal. (Vízgazdálkodási Műszaki Szemle, 1958 és Hidrológiai Közlöny, 2007)
  A Budapest-Csepeli Nemzeti és Szabadkikötő távlati fejlesztése. (Közlekedéstudományi Szemle, 1960)
  Vizet szolgáltat a Pécsi Hőerőmű vízműve. Szentiványi Imrével. (Magyar Építőipar, 1960)
  Vízépítési műtárgyak. Partfalak. – A vízelosztás és keresztezés művei. (Mérnöki kézikönyv. IV. köt. Bp., 1961)
  Irányelvek az árvízvédelmi létesítmények védőképességének fokozására. (Bp., 1970)
  A hidrológiai adatgyűjtés jelentősége és megszervezése a fejlődő országokban. (Létesítmények építése, üzembe helyezése és üzemeltetése a fejlődő országokban. Bp., 1971)
  Az árvízvédelmi töltések egyes kérdései. (Vízügyi Közlemények, 1973)
  A Balaton nyári vízhiányának pótlása és tavaszi túláradásának megakadályozása. Benedek Pállal, Jolánkai Gézával. (Vízgazdálkodás és Környezetvédelem, 1976). F. m.: vízi létesítményi tervei 1948–1962 között: Duna–Tisza csatorna; Tiszalöki Vízlépcső és a Keleti Főcsatorna általános tervei; az Ajkai, Tiszapalkonyai, Pécsi és Oroszlányi Hőerőmű vízellátása; a Mohács–Pécs vízvezeték; a Mura–Balaton csatorna; a Mohácsi Farostlemezgyár kikötője; a Budapest-Csepeli Nemzeti és Szabadkikötő fejlesztése; a Dunai Vasmű és a Lenin Kohászati Művek szivattyútelepe.

  Irodalom

  Irod.: Horváth Sándor: J. Gy. (Vízügyi Közlemények, 1977)
  A Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei. 1917–2000. Összeáll. és szerk. Marczell Ferenc. (Bp., 2000)
  Jolánkai Márton: 100 éve született J. Gy. Fragmensek egy vízépítő mérnökgeneráció életéből. (Mérnök Újság, 2007. 12.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu