Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Jenei Károly

  levéltáros


  Született: 1903. május 22. Budapest
  Meghalt: 1983. április 25. Budapest

  Család

  Sz: apja szobafestősegéd volt, elesett az I. vh.-ban. Négyen voltak testvérek.

  Iskola

  A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen államtudományi doktori okl. szerzett (1928), egyúttal Debrecenben és Szegeden jogi és bölcsészeti előadásokat is hallgatott (1924–1928).

  Életút

  A debreceni Tisza István Tudományegyetem Gazdasági Hivatalának munkatársa (1924–1928), uo. a Debreceni Egyetemi Könyvtár könyvtáros tisztje (1928–1939). A Fejér Vármegyei Levéltár, ill. a Fejér Megyei Levéltár aligazgató főlevéltárnoka (1939–1956), egyúttal a Székesfehérvári Városi Levéltár vezetője is. A forradalom után menesztették, a Pest Megyei Levéltár, a Nyíregyházi Városi Levéltár, majd a Központi Gazdasági Levéltár (KGL) levéltárosa (1957–1962). A Magyar Országos Levéltár (MOL) IV. Osztályának osztályvezető főlevéltárosa (1962–1973).

  Ipartörténettel, elsősorban budapesti gyárak, nagyobb ipartelepek és üzemek, ipari vállalatok, pénzintézetek, földműves-szövetkezetek történetével foglalkozott. Társszerzőkkel feldolgozta – többek között – a Gábor Áron Gépgyár, az Orion Vállalat, a Goldberger Gyár, a Nitrokémia Ipartelepek és az Ózdi Kohászati üzemek történetét. Vizsgálta a Tanácsköztársaság alatt működő pénz- és hitelintézetek és termelőszövetkezetek működésének sajátosságait. Vezető szerepet játszott a magyarországi ipar- és üzemtörténeti kutatások megszervezésében. Forráskiadói tevékenysége is értékes, több repertóriumot, okmánytárat és egyéb levéltári segédkönyvet szerkesztett. Munkásságának egy része kéziratban maradt.

  Elismertség

  A Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szakosztályának alapító elnöke (1967–1974).

  Főbb művei

  F. m.: A tanácsi és rendőrségi szervek iratselejtező munkájának megjavulása Fejér megyében. (Levéltári Híradó, 1952)
  Az árvaszéki iratok forrásértéke és selejtezhetősége. 1–2. (Levéltári Híradó, 1955)
  Pénzintézetek és hitelszervezet a Tanácsköztársaság alatt. – A Tanácsköztársaság mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek szervezete és ügyvezetése. Szigetvári Istvánnal. (Levéltári Közlemények, 1958)
  A Magyar–Olasz Bank története, szervezete és iratkezelése. (Levéltári Híradó, 1958)
  A Rimai Coalitio – Vasmű – levéltári rendszabásai 1834-ből. – Irattári segédletek. (Levéltári Híradó, 1959)
  Vállalati irattározási és iratkezelési problémák az NDK-ban. Lengyel Alfréddel, Sárközi Zoltánnal. – A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank irattárának megmentése Budapest ostroma alatt. – A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének iratai a Központi Gazdasági Levéltárban. Iratok, 1908–1948. – A Földművesszövetkezetek Országos Központjának iratai a Központi Gazdasági Levéltárban. Iratok, 1946–1948. (Levéltári Híradó, 1960)
  A pénzintézeti üzemi bizottságok működése. 1945–1948-ban. (Levéltári Közlemények, 1960 és külön: Bp., 1961)
  A Gábor Áron Vasöntöde és Gépgyár története. 1862–1962. Monográfia. Sárközi Zoltánnal, Szilágyi Gáborral. (Bp., 1962)
  Az ellenforradalom támadása az Általános Fogyasztási Szövetkezet ellen és az „első” Bethlen–Peyer-paktum. (Századok, 1962 és külön: Bp., 1962)
  A Pest és Nógrád Megyei Levéltár kísérlete numerikus rendszerű fond tárgyi átrendezésére. (Levéltári Szemle, 1962)
  A Német Demokratikus Köztársaság Levéltártudományi Intézetének eredményei és feladatai. (Levéltári Szemle, 1963)
  Az Orion Rádió és Villamossági Vállalat története. 1913–1963. Monográfia. Szilágyi Gáborral, Várkonyi Györggyel. 2 táblával. (Bp., 1964; németül: Fünfzig Jahre Orion Radio und Elektrizitätsunternehmen. Bp., 1963)
  Fejér megye feudáliskori törvénykezési iratanyagának rendezése. 1737–1848. (Levéltári Szemle, 1965)
  A Csepelen megtelepült ipari és kereskedelmi vállalatok története. Incze Miklóssal. (Csepel története. Bp., 1965)
  A Salgótarjáni Öblösüveggyár története. 1892–1967. Kismonográfia. 14 táblával. (Salgótarján, 1967)
  A pénzintézeti levéltárak statisztikai iratanyagának forrásértéke. (V. Statisztikatörténeti Vándorülés. Gödöllő, 1967. máj. 23–25. A Centenáriumi Statisztikai Ülésszak előadásai. Gödöllő, 1967)
  Pénzintézeti fondok statisztikai jellegű iratanyagának forrásértéke. (Levéltári Szemle, 1967)
  Az agrárkérdés Fejér megyében, 1918–1919-ben. (Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 1969; és külön: Székesfehérvár, 1969)
  A Pénzintézeti Központ szerepe a Magyar Tanácsköztársaság bankrendszerében. 1 táblával. (Levéltári Közlemények, 1969; és külön: A Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szekciójának kiadványa. Bp., 1970)
  A Pamutnyomóipari Vállalat Goldberger Textilnyomógyárának története 1784-től. Monográfia. Gáspár Ferenccel, Sipos Péterrel. 37 táblával. (Bp., 1970)
  A földigénylő bizottságok. 1945–1947. (Levéltári Közlemények, 1970)
  A Fejér megyei bányák és gyárak pusztulása 1944–1945-ben. (Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 1970; és külön: Székesfehérvár, 1970)
  Az üzemtörténet-írás tárgya és levéltári forrásai. (Levéltári Szemle, 1970; és Az üzemtörténet-írás kérdései. Elméleti és módszertani tanulmányok. Szerk. Incze Miklós. Bp., 1979)
  A Habselyem Kötöttárugyár története. Monográfia. Lázár Károllyal, Radnóti Károllyal. (A Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szekciójának kiadványa. Bp., 1971)
  Az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár története. Monográfia. Szekeres Györggyel. (Bp., 1971)
  A Mezőgazdasági Ipar Rt. Somogy mezei üzemei. 1890–1948. (Somogy Megye Múltjából, 1971)
  Székesfehérvár körülzárása és visszafoglalása 1688-ban. (Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 1971; és külön: Székesfehérvár, 1971)
  Iratok Fejér megye török hódoltságkori történetéhez. (Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 1972; és külön: Székesfehérvár, 1972)
  Réz József székesfehérvári jakobinus orvos pere, 1809–1811. (Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 1973)
  A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. szerepe a nagyipar kialakításában és fejlesztésében. (Levéltári Szemle, 1974)
  A pénzintézeti tisztviselők szervezkedése. – A pénzintézeti tisztviselők szervezete. (Az egység útján. A kereskedelmi-pénzügyi és vendéglátó-ipari dolgozók szakszervezetének története. Bp., 1975)
  Források Dunapentele történetéhez. 1546–1684. (Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 1975)
  A Nitrokémia Ipartelepek története. 1921–1948. Monográfia. Az előszót írta Gyuricza László. (A Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szekciójának kiadványa. Fűzfőgyártelep, 1976)
  A Telefongyár története. 1876–1976. Monográfia. Czakó Saroltával. (A Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szekciójának kiadványa. Bp., 1976)
  A Székesfehérvári Könnyűfémmű története. 1941–1946. (Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 1976)
  Fejér megye a Rákóczi-szabadságharc idején. – Szekeres István kuruc brigadéros. (Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 1977)
  A finánctőke szerepe a magyar gépjárműgyártás és a gépjármű-közlekedés létrehozásában. 1905–1944. (Levéltári Szemle, 1977)
  A Vasmű alapítása és működésének első évtizedei. (Az Ózdi Kohászati Üzemek története. Ózd, 1980)
  Az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár története. 1895–1980. Monográfia. Szekeres Györggyel. 56 táblával. (A Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szekciójának kiadványa. 2. átd. és bőv. kiad. Bp., 1981)
  Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. és elődvállalatai. (Tanulmányok Budapest múltjából, 1988)
  szerk.: A Központi Gazdasági Levéltár fondjainak jegyzéke. Összeáll. Incze Miklóssal, Sárközi Zoltánnal. (Bp., 1959)
  Az 1945-ös földreform. Tanulmány és dokumentumgyűjtemény. A tanulmányt írta M. Somlyai Magda. Az iratokat szerk. Szabó Ferenccel, Hársfalvi Péterrel. 4 táblával. (Bp., 1965)
  A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Rt. és beolvadt vállalatai. Repertórium. I–II. köt. Szerk. (Magyar Országos Levéltár. Levéltári leltárak. 32. Bp., 1965)
  Az üzemi bizottságok a munkáshatalomért. 1944–1948. Szerk., összeáll. Rácz Bélával, Strassenreiter Erzsébettel. (Bp., 1966)
  Weisz Manfréd konszernvállalatok. – Labor Bizalmi Rt. Vállalatok. Okmánytár. Repertórium. Szerk. (Magyar Országos Levéltár. Levéltári leltárak. 36. Bp., 1966)
  Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és Konszern Vállalatai. Repertórium. Szerk. (Magyar Országos Levéltár. Levéltári leltárak. 43. Bp., 1968)
  A munkásság az üzemekért, a termelésért. 1944–1945. Dokumentumgyűjtemény. Szerk., összeáll. Gáspár Ferenccel, Szilágyi Gáborral. A bevezető tanulmányt Gáspár Ferenc írta. (Bp., 1970)
  Kisebb takarékpénztári és bankfondok. Repertórium. Szerk. (Magyar Országos Levéltár. Levéltári leltárak. 56. Bp., 1972)
  kéziratban: A Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára története. (Bp., 1960)
  Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. s elődvállalatai története. 1872–1919. (Bp., 1960).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1983. jún. 2.)
  Sárközi Zoltán: J. K. (Levéltári Szemle, 1983)
  Szilágyi Gábor: J. K. (Levéltári Közlemények, 1983)
  Sárközi Zoltán: J. K. – Tóth Róbert: J. K. műveinek bibliográfiája. (Üzemtörténeti Értesítő, 1984).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu