Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Jambrik Rozália

  hidrogeológus, bányamérnök

  Jeneyné


  Született: 1947. február 9. Dombegyháza, Csanád vármegye
  Meghalt: 1997. április 23. Miskolc

  Család

  Sz: Jambrik János, Fehér Rozália. Elvált. Leánya: Jeney Andrea (1970–) és Jeney Dóra (1975–).

  Iskola

  A gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumban éretts. (1965), a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) Bányamérnöki Karán geológusmérnöki okl. szerzett (1970), hidrogeológus szakmérnöki vizsgát tett (1975), doktorált (1980), a földtudomány kandidátusa (1983), doktora (1994), habilitált (1994).

  Életút

  A gyulai Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság mérnöke (1970–1972), csoportvezető főmérnöke (1972–1977). A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (NME), ill. a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Kar Földtan–Teleptani Tanszéke egy. adjunktusa (1977–1984), egy. docense (1984–1987). A Miskolci Egyetem Földtani Intézet Hidrogeológiai–mérnökgeológiai Tanszéke tanszékvezető egy. docense (1987–1994), a Környezetgazdálkodási Intézet tanszékvezető egy. tanára (1994. júl. 1.–1997. ápr. 23.); közben a Bányamérnöki Kar dékánhelyettese (1985–1994).

  Hidrogeológiával, elsősorban a felszín alatti vizek minőségének, gázosságának kérdéseivel, külfejtéses és mélyműveléses bányák vízvédelmi problémáival foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el Délkelet-Tiszántúl hidrogeológiai vizsgálata és a külfejtések víztelenítésének hatására jelentkező felszínmozgások meghatározása terén.

  Elismertség

  Az MTA Bányászati Tudományos Bizottsága (1986-tól), az MTA Földtani Tudományos Bizottság Alkalmazott Földtani Albizottsága tagja (1989-től). Az MTA–TMB Geológiai Bizottsága tagja (1990–1995). A Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) Környezetvédelmi Albizottsága társelnöke (1989-től). A Mérnöki Kamara elnökségi tagja (1991–1997), a Geotechnikai Tagozat tb. tagja (posztumusz, 1997). A Magyar Hidrológiai Társaság (1978-tól), a Magyarhoni Földtani Társaság (1978-tól) és az Országos Magyar Bányászati Kohászati Egyesület (OMBKE) tagja 1979-től). Az International Mine Water Association Committee tagja (1991-től).

  Elismerés

  Munka Érdemrend (bronz, 1989). Kiváló Ifjú Mérnök (1975), az Alkotó Ifjúság Pályázat I. Díja (1978), Akadémiai Díj (1995), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997–2001).

  Főbb művei

  F. m.: Békés megye távlati vízellátásának vízföldtani lehetőségei. (Hidrológiai Tájékoztató, 1977)
  A Maros hordalékkúp vízkészletének vizsgálata az újkígyósi vízműtelep üzemelési tapasztalatai alapján. Egy. doktori értek. (Bp., 1979)
  Az újkígyósi vízműtelep geohidrológiai vizsgálata. (Hidrológiai Közlöny, 1981)
  Földvári Aladár munkái. Összeáll. J. R. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei, 1981)
  Javaslat Kányás bányaüzem műszaki-gazdasági kérdéseinek megoldására. Kovács Ferenccel, Schmotzer Imrével. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1982)
  A Komjáti medence kitermelhető vízkészlete. Juhász Józseffel. (Hidrológiai Közlöny, 1982)
  Ivóvíz-beszerzési lehetőségek Békés megye területén. (Földtani Közlöny, 1982)
  Délkelet-Tiszántúl regionális hidrogeológiája. Kand. értek. (Miskolc, 1982)
  A pleisztocén víztartók vizének minősége a Délkelet-Tiszántúlon. (Hidrológiai Közlöny, 1984)
  Délkelet-Tiszántúl geotermikus viszonyai. (Földtani Kutatás, 1984)
  Geotermische Untersuchungen aus dem Gebiet des Pannonischen Beckens. (Zeitschrift für Angewandte Geologie, 1985)
  A Sajómercse II. barnakőszén-terület hidrogeológiai viszonyai. (Földtani Kutatás, 1985)
  Délkelet-Tiszántúl vízföldtani viszonyai. (Magyar Vízgazdálkodás, 1985)
  A Sajómercse II. barnakőszén-terület vízvédelmi kérdései. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1985)
  A Sajómercse II. barnakőszén-terület hidrogeológiai viszonyai. (Földtani Kutatás, 1985)
  Vízbányászat. 2. Fúrt kutak. Egy. tankönyv. Kassai Ferenccel. (Bp., 1986)
  Délkelet-Tiszántúl vízföldtani viszonyai. (Vízkutatás, 1986)
  Vízművek–víztechnológia. Egy. tankönyv. (Bp., 1986; 2. kiad. 1988)
  A vadnai külfejtéses barnakőszén-terület hidrogeológiai viszonyai. (Földtani Kutatás, 1987)
  A dusnokpusztai barnaszénterület földtani és hidrogeológiai viszonyainak áttekintése. Némedi Varga Zoltánnal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1987)
  A vadnai külfejtés barnakőszén-terület hidrogeológiai viszonyai. (Földtani Kutatás, 1987)
  Water Prevention of the Planned Vadna I. Open Coal Mine. (Acta Geodetica, Geographica et Montanistica, 1987)
  A Sajómercse II. barnakőszén-terület várható vízvédelmi kérdései. – Délkelet-Tiszántúl vízföldtani viszonyai. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei, 1988)
  A dubicsányi barnakőszén-terület vízföldtani viszonyai. (Földtani Kutatás, 1989)
  Edelény IV. akna vízföldtani viszonyai. Törő Györgynével. – A „borsodi ásványvíz” eredetéről. Törő Györgynével. (Földtani Kutatás, 1990)
  A dubicsányi bányaüzem vízvédelme. (A Miskolci Egyetem Közleményei. I. Bányászat, 1991)
  Külfejtések víztelenítésének hatására jelentkező felszínmozgások meghatározása. Doktori értek. (Miskolc, 1993)
  A konszolidációs jellemzők meghatározása a mátraaljai külfejtésű lignitbányászatban. Kovács Ferenccel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1996)
  A vízszintsüllyedés okozta felszínsüllyedés észlelési eredményei a Visontai külfejtéses bányaüzemben. Kovács Ferenccel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1997)
  A környezetvédelem minőségmenedzsmentje. Általános környezetvédelmi ismeretek. Szerk. Kun-Szabó Tibor. Írta. Többekkel. (A Magyar Minőség Társaság kiadványa. Bp., 1999).

  Irodalom

  Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
  J. R. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1997)
  Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit, Palasik Mária. (Bp., 2010).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu