Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Jakab Antal, K.

  újságíró, szerkesztő, kritikus

  Jakab Antal, ifj.


  Született: 1942. július 26. Marosvásárhely
  Meghalt: 2007. június 20. Kolozsvár
  Temetés: 2007. június 22. Kolozsvár
  Temetési hely: Házsongárdi Temető

  Család

  Sz: Jakab Antal (1914–2000) újságíró, a marosvásárhelyi Székely Szó munkatársa.

  Iskola

  A szatmári Kölcsey Ferenc Líceumban éretts. (1959), a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1964), uo. filozófia szakon is végzett (1970).

  Életút

  Az Utunk (1964–1989), ill. a Helikon munkatársa, szerkesztője, esszéistája (1989-től). A Korunk filozófiai rovatának vezetője (1968–1970), a lap híres antropológia számának szerkesztője (1971).

  Kortárs romániai magyar irodalommal, elsősorban Bodor Ádám (1936–), Páskándi Géza (1933–1995), Szilágyi Domokos (1938–1976) és Vári Attila (1946–) munkásságával foglalkozott, számos klasszikus erdélyi szerző munkáját gondozta. Írásai kiváló stílusban megfogalmazott, igényes esszék, ill. színikritikusként, kortárs és klasszikus színházi bemutatók kapcsán, a modern dráma műfaji kérdéseit is vizsgálta. Az Utunk versszerkesztőjeként (1971-től) Levélváltás címmel a lap legolvasottabb rovatát alakította ki, ironikus, ízlésformáló, szórakoztató üzeneteivel. Helikon Szöveggyűjtemény címmel népszerű, többkötetes magyar és világirodalmi középiskolai szöveggyűjtemény-sorozatot állított össze (1996–2002). Sajátos hangú írásaiban, lexikoncímszavakként bemutatta az irodalmi Nobel-díjasok munkásságát (1990-ben; Kertész Imre elismerése után, új, bővített kiadásban, 2003-ban). Írásai Ifj. Jakab Antal és Kis Jakab álnéven is megjelentek.

  Emlékezet

  Kolozsvárott élt és tevékenykedett, a Házsongárdi Temetőben nyugszik.

  Főbb művei

  F. m.: A névmás éjszakája. Irodalmi kísérletek. (Irodalomkritikai kísérletek. Bukarest, 1972)
  Átmenetek. Tanulmányok, kritikák. (Miskolc, 1995)
  szerk.: Salamon Ernő legszebb versei. Vál., a bevezető tanulmányt írta. (Bukarest, 1967)
  Bodor Ádám: A tanú. Novellák. Szerk., a bevezető tanulmányt írta. (Bukarest, 1969)
  Tomcsa Sándor: A fellázadt pofozógép. Humoreszkek. Vál., a bevezető tanulmányt írta. (Bukarest, 1973)
  Szilágyi Domokos legszebb versei. Vál., a bevezető tanulmányt írta. (Bukarest, 1976)
  Irodalmi Nobel-díj. 1901–1990. Összeáll. (Helikon Könyvek. 1. Kolozsvár, 1990)
  Dsida Jenő: Zarándokút. D. J. versei. Vál., a bevezető tanulmányt írta. (Kriterion Kincses Könyvtár. Bukarest, 1995)
  Cseh Gusztáv: Libellus pictus avagy Képekkel írott könyvecskéje jeles házaknak. Művészi album. Bibliofil kiadás Cs. G. Pantheon és Megrajzolt pátria c. műveivel közös tokban. Szerk. Kántor Lajos. Cs. G. rézkarcai. A bevezető tanulmányt Benkő Samu írta, a képeket K. J. A. vál. (A Komp-Press Korunk Baráti Társaság kiadványa. Kolozsvár, 2002)
  Irodalmi Nobel-díjasok lexikona. 1901–2002. Összeáll. (Bp., 2003)
  Dsida Jenő: Zarándokút. D. J. versei. Vál., a bevezető tanulmányt írta. A CD-mellékleten: Erdélyi hangok. D. J. versei Banner Zoltán előadásában. (Kriterion Kincses Könyvtár. 2. bőv. kiad. Kolozsvár, 2007)
  szöveggyűjteményei: Magyar irodalom Ady Endrétől Nagy Lászlóig. Összeáll. (Kolozsvár, 1996; 2. kiad. 1999; 3. kiad. 2002)
  Magyar irodalom Berzsenyitől Mikszáthig. Összeáll. (Kolozsvár, 1998)
  Magyar irodalom Bánffy Miklóstól Szilágyi Domokosig. Összeáll. (Kolozsvár, 1998)
  Magyar irodalom a kezdetektől Kisfaludy Sándorig. Összeáll. (Kolozsvár, 1999; 2. kiad. 2002)
  Odüsszeusztól Ulyssesig. Világirodalmi szöveggyűjtemény K. J. A. válogatásában esszéivel és jegyzeteivel. I–IV. köt. (Kriterion Kincses Könyvtár. Bukarest–Kolozsvár, 2002)
  ford.: Heidegger, Martin: Az ittlét elemzésének tárgya. Ford. (Korunk, 1971. 2.)
  Lukács György: A munka mint teleologikus tételezés. Ford. (Korunk, 1971. 11.)
  Adorno, Theodor W.: Írásjelek. Ford. (Korunk, 1972. 1.).

  Irodalom

  Irod.: Láng Gusztáv: A líra: logika? (L. G.: A jelen idő nyomában. Bukarest, 1977)
  Szilágyi Júlia: K. J. A.: A névmás éjszakája. (Utunk, 1972. 46.)
  Pomogáts Béla: K. J. A.: A névmás éjszakája. (Tiszatáj, 1973)
  Marosi Péter: A kritikus felel. (M. P.: Világ végén virradat. Bukarest, 1980)
  Bretter György: Túl a gesztuson. (Igaz Szó, 1973. 8.)
  Tamás Gáspár Miklós: K. J. A.: A névmás éjszakája. (Alföld, 1973)
  „…képéhségünkben a költészethez folyamodunk…” Beszélgetés K. J. A.-lal. (Induljunk tehát: otthonról haza. 12 beszélgetés határon túli esszéírókkal, irodalomról, nyelvről. Bp., 1996)
  Szakolczay Lajos: K. J. A.: Átmenetek. (Kortárs, 1996)
  Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig? I–II. köt. Szerk. Simon Anita, Tál Mariann. (Csíkszereda, 1996–1997)
  Romániai magyar ki kicsoda? Főszerk. Stanik István. (Kolozsvár, 1997)
  Erdélyi magyar ki kicsoda? 2000. Igazgató-főszerk. Stanik István. (Bukarest–Nagyvárad, 2000)
  Szilágyi István: Búcsú K. J. A.-tól. (Helikon, 2007. 14.)
  Tamás Gáspár Miklós: „Nem éltem túl.” K. J. A. emlékére. (Élet és Irodalom, 2007. 28.)
  György Péter: Állatkert Kolozsváron. A képzelt Erdély. (Bp., 2013).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu