Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Jablonszky Jenő

  botanikus, geológus

  Jablonsky, Eugene


  Született: 1892. április 5. Miskolc
  Meghalt: 1975. április 24. New York

  Család

  Sz: Jablonszky Flóris (1855–1921) főreáliskolai tanár és testnevelő tanár, Mittler Janka. Három testvére volt: Jablonszky Artur (1897–) gépészmérnök, a Ganz Villamossági Gyár főmérnöke, Jablonszky Albin (1902–1983) orvos, ill. Jablonszky Margit. F: 1919-től Krcsmár Mária. Leánya: Jablonski Wanda (1920–1992).

  Iskola

  A budapesti tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1913), a breslaui és a berlini tudományegyetemen képezte tovább magát.

  Életút

  A Magyar Földtani Intézet paleontológusa (1913–1919); közben az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, orosz hadifogságban volt (1914–1918), majd a Tanácsköztársaság alatt a Magyarhoni Földtani Társulat direktóriumának tagja és a Társulat vezetője (Reisz Lajossal, Vadász Elemérrel, 1919. ápr.–aug.). A proletárdiktatúra bukása után elhagyta Magyarországot (1919). A lengyelországi Galicia Oil Company geológusa (1920–1927), majd a Vacuum Oil Company, ill. a Standard Oil of New York kutatógeológusa (1920–1957), közben hosszabb ideig Ausztráliában kutatott (1930–1933), Új-Zélandra vezetett kutatóexpedíciót (1933), később, cége megbízásából, a világ több helyén dolgozott terepgeológusként (pl. Mexikó, Kanada, Dél-Amerika, Alaszka; 1938–1953: megszakításokkal). Amerikai állampolgár (1938-tól).

  Fitopaleontológiával, paleobotanikával (= ősnövénytan) foglalkozott. Tudományos pályafutásának kezdetén elsőként vizsgálta és határozta meg az elhíresült ipolytarnóci lelet kövült ősnövénymaradványait, majd alapvető jelentőségű tanulmányt közölt a kutyatejfélék (Euphorbiaceae) családjának elterjedéséről. A Tanácsköztársaság alatt, direktóriumi tagként előterjesztéseket dolgozott ki a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) természettudományi gyűjteményeivel, valamint új múzeumok létesítésével kapcsolatban (1919). Tervei alapján megkezdődött egy új Természettudományi Múzeum szervezése. A Tanácsköztársaság alatti tevékenysége miatt elmenekült az országból (távollétében a Magyarhoni Földtani Társulatból is kizárták: 1920. febr. 18-án). Később, elsősorban olajgeológusként, kimagasló eredményeket ért el új szénhidrogén-lelőhelyek feltárása terén, jóllehet növénytani munkássága háttérbe szorult: botanikusként jelentős növénytani gyűjteményre tett szert. Nyugállományba vonulása után elvállalta a New York-i Botanikus Kert tb. kurátori tisztjét, így élete utolsó két évtizedében visszatért botanikai kutatásaihoz. A trópusi növényekről írt néhány jelentősebb dolgozatot.

  Elismerés

  Az ELTE díszdoktora (1963).

  Főbb művei

  F. m.: A tarnóci mediterrán korú flóra. Egy. doktori értek. is. 2 táblával. (A Magyar Kir. Földtani Intézet Évkönyve. 1914 és külön: Bp., 1914; németül: Die mediterrane Flora von Tarnóc. Mitteilungen aus dem Jahrbuch der Königlische Ungarische Geologische Reichsanstalt, 1915)
  Euphorbiaceae. (Das Pflanzenreich, 1916)
  Magyarországi karbonkori algák. (Földtani Közlöny, 1918)
  Az új természetrajzi és néprajzi múzeum tervezete. Lendl Adolffal, Soós Lajossal. (Bp., 1919)
  Euphorbiaceae. Botany of the Guyana Highland. (Memorials of the New York Botanical Garden, 1967)
  Note on Neotropical Euphorbiaceae. (Phytologia, 1967)
  Notes on Neotropical Euphorbiaceae 3. Synopsis of Caribbean Sapium. (Phytologia, 1968)
  Notes on Neotropical Euphorbiaceae 4. Monograph of the Genus Actinostemon. (Phytologia, 1969).

  Irodalom

  Irod.: Társulati ügyek. D. A Magyarhoni Földtani Társulat szerepe a kommunizmus alatt. (Földtani Közlöny, 1919)
  Jegyzőkönyv a Magyarhoni Földtani Társulat 1920. máj. 5-én tartott LXX. közgyűléséről. (Földtani Közlöny, 1920)
  Vadász Elemér: Egy kiváló magyar természetbúvár. Hetvenéves J. J. (Magyar Nemzet, 1963. szept. 18.)
  H. Deák Margit: J. J. tudományos tevékenysége az óhazában és a nagyvilágban. (Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1989)
  Hála József: J. J. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002). *Angol életrajzai és Susan Fraser, a New York-i Botanikus Kert kutatója adatai szerint 1975. máj. 24-én hunyt el!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu