Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Jakobovits Dániel

  villamosmérnök, gépészmérnök


  Született: 1879. szeptember 9. Fenyőháza, Liptó vármegye
  Meghalt: 1942. november 20. Budapest
  Temetés: 1942. november 22. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Sz: Jakobovits Jakab (1837–1905), Fischer Cecília. Testvére: Jakobovits Jenő (1877–1936), bányamérnök, a Salgótarjáni Kőszén Rt. igazgatója, Jakobovits Arthur, Jakobovits Gyula (1883–1967) és Apáti Ignácné Jakobovits Róza. Leánya: Lenkei Andorné Jakobovits Zsuzsanna.

  Iskola

  A József Műegyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1901).

  Életút

  A Ganz Villamossági Rt. Erőműtervezési Osztályának mérnöke, főmérnöke (1901–1908). Az Engel Károly-cég főmérnök cégvezetője, majd a Bodnár és Társa cég társtulajdonosa, később tanácsadó mérnök és az Oeconomia Rt. igazgatója (1908–1942). Az I. vh. alatt a Műszaki és Elektrotechnikai Hadi Fémbizottság ügyvezető igazgatója (1914–1918), a Magyar Város- és Községfejlesztési Rt. igazgatóságának tagja (1918–1921), az Unió Lignitbánya Rt. tanácsadó mérnöke.

  Tudományos pályafutásának kezdetén, a Ganz Rt.-nél több villamostelepet tervezett (pl. a barladi és a konstancai erőművet), később részt vett a fűzfői erőmű és a Péti Ammóniagyár tervezésében és irányításában, valamint az úrkúti mangánbányászat megszervezésében is. Az I. vh. idején meghatározó szerepet játszott a elektrotechnikai hadigazdálkodás kialakításában Részt vett az első elektromossággal kapcsolatos hazai szabványok és biztonsági előírások kidolgozásában, majd Stark Lipóttal (1866–1932) és Vikár Lászlóval közösen elkészítették az első villamossági törvényjavaslat tervezetét (a minisztérium kiadásában jelent meg, 1919-ben), de az 1930-as években is fontos tevékenységet fejtett ki az energiagazdálkodással kapcsolatos jogszabályok bírálatában.

  Emlékezet

  Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Feleségével közös, ruszkicai márvány (Trombitáló angyal) síremlékét Medgyessy Ferenc (1881–1958) szobrászművész készítette (a síremléket mégis felszámolták!).

  Elismertség

  A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) alapító (1910–1911) főtitkára (1911–1918), alelnöke (1919–1922), választmányi tagja (1922–1940). A Széchenyi Tudományos Társaság alapító főtitkárhelyettese (1927-től). A Magyar Mérnök és Építész Egylet (MMÉE), a Magyar Közgazdasági Társaság és a Magyar Racionalizálási Bizottság tagja.

  Szerkesztés

  Az Elektrotechnika c. lap alapító szerkesztője (1908–1911), főszerkesztője (1911. máj.–1913. jún.), a szerkesztőbizottság tagja (1913-tól). A Matematikai és Fizikai Lapok, a Politechnikai Szemle, a Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, ill. a Zentralblatt für Elektrotechnik und Maschinenbau c. nemzetközi folyóirat állandó munkatársa.

  Főbb művei

  F. m.: A háromszög oldalain emelt négyzetekről. (Mathematikai és Fizikai Lapok, 1900)
  Akkumulátorbattériák töltése, különös tekintettel a háromvezetékes telepekre. J. D. előadása a Magyar Mérnök és Építész Egyletben. (Elektrotechnika, 1909)
  Elektromossági törvényhozás. Stark Lipóttal. (Elektrotechnika, 1910)
  A magyar elektromos telepek központi telepek statisztikája. (Elektrotechnika, 1911)
  Magyarország villamos központi telepeinek háborús tapasztalatai és az ezekből levonható következtetések. 1–2. Szász Gyulával. (Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1915 és külön: Bp., 1915)
  A villamos áram tervbe vett megadóztatásáról. J. D. előadása a Magyar Elektrotechnikai Egyesületben, 1916. szept. 12-én. (Elektrotechnika, 1916 és külön: Bp., 1916)
  Az alumínium háborús jelentősége. (Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1917 és külön: Bp., 1917)
  Törvényjavaslat-tervezet az elektromos energia termeléséről, vezetéséről, elosztásáról és értékesítéséről. Stark Lipóttal, Vikár Gézával. (Bp., 1919)
  Termelési problémák. (Közgazdasági Szemle, 1924 és külön: Bp., 1924)
  A román energiatörvény és néhány megjegyzés a magyar elektromossági törvénytervezethez. (Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1925)
  A villamosenergia törvényjavaslat-tervezetről. (Közgazdasági Szemle, 1930)
  Várpalota, a magyar energiagazdálkodás egyik fejezete. (Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1934)
  A magyar energiagazdálkodás és a törvényhozás. J. D. előadása a Magyar Racionalizálási Bizottságban. (Erdészeti Lapok, 1938).

  Irodalom

  Irod.: J. D. Gyászjelentés. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1942)
  J. D. (Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1943)
  Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998)
  Antal Anikó: Az Elektrotechnika első tíz éve. (Elektrotechnika, 2007). *Lexikonok téves halálozása: nov. 21.! Gyászjelentése szerint nov. 20-án hunyt el!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu