Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Imre Lajos, id.

  irodalomtörténész


  Született: 1858. július 14. Hódmezővásárhely, Csongrád vármegye
  Meghalt: 1923. április 29. Hódmezővásárhely

  Család

  Sz: Imre Sándor, id. (1820–1900) irodalomtörténész, az MTA tagja. Testvére: Imre József, id. (1851–1933) orvos, szemész, egyetemi tanár. F: Fazekas Janka. Fia: Imre Lajos, ifj. (1888–1974) református lelkész.

  Iskola

  Középiskoláit Hódmezővásárhelyen és Kolozsvárott végezte, a Kolozsvári Református Főgimnáziumban éretts. (1876). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen magyar–latin szakos középiskolai tanári okl. (1881) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1888).

  Életút

  A Debreceni Református Főgimnázium helyettes tanára (1881–1884), a Hódmezővásárhelyi Református Főgimnázium r. tanára (1884–1904), igazgatója (1904–1917).

  Régi magyar irodalommal, a magyar reformáció kora irodalmával, Debrecen és Hódmezővásárhely múltjával, nyelvi sajátosságaival, elsősorban Heltai Gáspár munkásságával foglalkozott. Kiadta Heltai aesopusi meséit, a mesékhez külön szótárt is készített, amely az egyik első magyar írói szótárnak tekinthető.

  Emlékezet

  Hódmezővásárhelyen élt és tevékenykedett, a helyi Dilinka Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2006-ban).

  Főbb művei

  F. m.: Báró Amade László egy költeményéről. (Figyelő, 1878)
  A Pannonia megvételéről szóló ének. (Figyelő, 1880)
  Mutatvány a Heltai meséihez készített szótárból. Debreczeni Protestáns Lap melléklete, 1882)
  Nyéki Vörös Mátyásnak egyik énekéről. (Figyelő, 1883)
  A debreczeni szűcsök rendszabályai a XVI. században. (Történelmi Tár, 1884)
  Heltai Gáspár meséinek eredete és nyelve. Egy. doktori értek. (Kolozsvár, 1885)
  A czinkotai kántorról szóló adoma és rokonai. (A Hódmezővásárhelyi Református Főgymnasium Értesítője, 1886)
  A botcsinálta doktor Molière-nél és Kazinczynál. (Az Erdélyi Múzeum-Egylet Kiadványai. V. Kolozsvár, 1888)
  Játékok és katonai gyakorlatok az iskolában. (Hód-Mezővásárhely [folyóirat], 1891)
  A magyar Faust. 1–2. (Erdélyi Múzeum, 1893)
  Adalékok a ’90-es évek irodalmához. 1–2. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1894)
  Heltai Gáspár aesopusi meséi. (Régi magyar könyvtár. IV. Bp., 1897)
  Heltai Gáspár válogatott meséi. Vál., az újabb helyesíráshoz alkalmazta és a bevezető tanulmányt írta. (Magyar Könyvtár. 90. Bp., 1899)
  A „Jóka ördögé”-hez és a „Hegedű”-ről. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1899)
  Adalékok Imre Sándor életrajzához. (A Kisfaludy Társaság Évlapjai, 1902)
  Adalék a cinkotai kántorról szóló adomához. (Erdélyi Múzeum, 1909)
  Heltai Gáspár aesopusi meséi. Hasonmás kiad. (A Históriaantik Könyvkiadó reprintsorozata. Bp., 2012).

  Irodalom

  Irod.: Bodnár Bertalan: I. L. emlékezete. (Hódmezővásárhelyi Református Gimnázium Értesítője, 1923)
  Zoványi György: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. (Bp., 1977)
  Hódmezővásárhelyi életrajzi lexikon. Szerk. Borus Gábor és Kőszegfalvi Ferenc.

  Megjegyzések

  Lexikonok téves születési adata: júl. 18.!

  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu