Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Huszti Dénes

  politikus, történész


  Született: 1914. október 6. Budapest
  Meghalt: 1996. június 6. Leányfalu, Pest m.

  Család

  Sz: Huszti József (1887–1954) történész, klasszika-filológus, az MTA tagja, Révhegyi Rózsi (Rozália) dr. (1892–1974) középiskolai tanár, irodalomtörténész, esztéta. Testvére: Huszti Judit (†1941) főiskolai hallgató és Huszti Klára, Kosáry Domokos (1913–2007) akadémikus felesége. F: 1949-től Kalis Veronika. Fia: Huszti Dénes (1950–).

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – bölcsészdoktori okl. (1935), történelem szakos középiskolai tanári okl. (1937), középkori gazdaságtörténet tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1943).

  Életút

  A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) tanársegéde (1935–1938), a Bolognai Egyetem lektora (1938–1941). A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem BTK Egyetemes Történeti Tanszék magántanára (1943–1950). A II. vh. után a Selyem és Gyapjúipari Rt. cégvezetője, igazgatója (1947–1948).

  Az FKgP tagja, polgári tagozatának alapító tagja (1943-tól). Az ország megszállás után a nemzeti ellenállás tagja, Stollár Bélával és Szakasits D. Györggyel együtt az ún. Klotild-csoporttal működött együtt. Hamis katonai és polgári okmányok terjesztése miatt a nyilas hatóságok letartóztatták, a Margit körúti fogházba került (1945. jan. 13-án sikerült megszöknie). Az FKgP országgyűlési képviselője (Országos lista, 1947–1953). A Tájékoztatási Minisztérium osztályvezetője (1947–1948), az FKgP Budapesti Központ Szervezési Főosztályán a vállalati üzemszervezés irányítója (1948), majd a párt Országos Központ Személyzeti Osztályának vezetője (1948–1949), néhány hónapig a Miniszterelnökség munkatársa (1949), leváltása után az Országos Dokumentációs Központ előadója (1949. dec.–1950. okt.), ezt követően alkalmi munkákból élt (1950–1955). A Külkereskedelmi Minisztérium előadója, csoportvezetője, osztályvezetője, gazdasági tanácsadója és az Artex Külkereskedelmi Vállalat üzletkötőjeként tevékenykedett (1955–1974). A Világgazdasági Tudományos Tanács tagja.

  Politikusként, az FKgP-n belül, az Ortutay Gyula és Mihályfi Ernő vezette, a kommunistákkal szorosan együttműködő csoporthoz tartozott. A Tájékoztatási Minisztériumban feladata az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc centenáriumával kapcsolatos megemlékezések voltak. A Rajk-per idején, a Szalai Andráshoz és Szőnyi Tiborhoz fűződő baráti viszonya miatt leváltották tisztségeiről; később, olasz nyelvtudása és kapcsolatai miatt gazdasági pozíciókat töltött be. Történészként középkori gazdaságtörténettel, elsősorban a középkori és kora újkori itáliaimagyar gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok történetével foglalkozott. Műfordítóként néhány kortárs olasz lektűrt tolmácsolt.

  Főbb művei

  F. m.: Írásbeliség és társadalmi fejlődés Firenzében a középkor és újkor határán. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1935)
  A szabad földbirtok kérdéséhez az Árpádkorban. (Domanovszky Emlékkönyv. Bp., 1937; és külön: Bp., 1937)
  Kazinczy és Berzeviczy vitája a jobbágykérdésről. (Katholikus Szemle, 1938)
  IV. Béla olaszországi vásárlásai. (Közgazdasági Szemle, 1938)
  Mercanti italiani in Ungheria nel medioevo. (Corvina, 1940)
  Olasz–magyar kereskedelmi kapcsolatok a középkorban. Relazioni commerciali tra l’Italia e l’Ungheria nel medioevo. Monográfia. (A Római Magyar Történeti Intézet kiadványai. 3. Bp., 1941)
  Centenárium. H. D. beszéde az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc centenáriumi ünnepén. (Fórum, 1948; és külön: Bp., 1948)
  A magyar ifjúság és a centenárium. (Negyvennyolctól negyvennyolcig. Szerk. Lukácsy Sándor, Patai Endre, Szabó Endre. Bp., 1948)
  ford.: Niccodemi, Dario: A szerelmes Scampolo. Ford. (Hungária Pöttyös Könyvek. Bp., 1943).

  Irodalom

  Irod.: Madzsar Imre: H. D.: Olasz–magyar kereskedelmi kapcsolatok a középkorban. (Századok, 1941)
  V. I.–V. V.: H. D. (Az 1947. évi Országgyűlés almanachja. Bp., 2005).

  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu