Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Huszár Géza

  matematikus


  Született: 1895. július 25. Stájerlakanina, Krassó-Szörény vármegye
  Meghalt: 1965. február 21. Budapest
  Temetés: 1965. március 1. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Sz: Huszár Imre (1867–) tanító. Fia: Huszár Géza (1922–1985) zongoraművész.

  Iskola

  A lugosi gimnáziumban éretts. (1913), a Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – matematika–fizika szakos középiskolai tanári okl. és a budapesti tudományegyetemi Közgazdaság-tudományi Karon közgazdászdoktori okl. szerzett (1920). A határozott lejáratú és a biztosítási járadékok matematikája tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1935), a matematikai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1953).

  Életút

  A budapesti Bocskai István Katonai Reáliskola nevelőintézeti tanára (1920–1926), az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) fogalmazója, segédtitkára (1929–1937), az Első Magyar Általános Biztosító Társaság tanácsadó matematikusa (1937–1944). A budapesti tudományegyetemi Közgazdaság-tudományi Kar Biztosítási Matematikai Tanszékének egy. tanársegéde (1926–1930), egy. adjunktusa (1926–1939). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Gazdaságtudományi Kar Kereskedelmi és Politikai Számtan és Biztosítási Matematika Tanszékének magántanára (1935–1939), a biztosítási matematika ny. rk. (1939–1940), ny. r. tanára (1940–1948). A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem, ill. az MKKE Gazdaságmatematikai Tanszékének ny. r. tanára (1948–1952), egy. tanára (1952–1961) és a Tanszék vezetője (1948–1961). Az Állami Biztosító szakértője (1959-től).  Biztosítási matematikai kérdésekkel foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a járadékszámítás, a biztosítási számítások és az interpolációszámítás problémáinak kutatása terén.

  Emlékezet

  Budapesten (Budatétény, XXII. kerület, Művelődés út 37. = HuszárVojnovich-villa) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). A villát 1928-ban vásárolta meg Huszár Géza, s családjával ott élt haláláig. A villa komoly társadalmi összejövetelek színhelye volt, ahol gyakran fellépett ifj. Huszár Géza is. A professzor emlékét a villa toronyrészén emléktáblával örökítették meg.

  Szerkesztés

  A Magyar Biztosítástudományi Szemle főszerkesztője.

  Főbb művei

  F. m.: A kamatlábfeladat és a Graeffe-, Bernoulli-féle gyökközelítő módszerek. (Kereskedelmi Szakoktatás, 1927)
  Az xn+1-xn+p=0 egyenlet gyökeiről. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1930)
  Über die Aufgaben der Mathematik in der rationellen Leitung der Sozialversicherung. (Bp., 1935)
  A nagy számok törvénye és a díjtartalék. (Magyar Biztosítástudományi Szemle, 1938)
  Szociális biztosításunk és magánbiztosításunk kapcsolata. – Az Euler-féle kölcsöntörlesztési képlettel kapcsolatos két új iterációs eljárás. (Magyar Biztosítástudományi Szemle, 1939)
  Magyar bányamunkások nyugbérbiztosításának technikai alapjai. 1 melléklettel. (Bp., 1939)
  A díjtartalékfedezetül szolgáló bérházingatlanok technikailag helyes értékelése. (Magyar Biztosítástudományi Szemle, 1940)
  A Bailly-formula eredményéről. (Magyar Biztosítástudományi Szemle, 1941)
  A Bailly-formula racionális megfelelője. (Magyar Biztosítástudományi Szemle, 1943)
  A kockajátékról. (A Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdasági Matematikai Tanszékének Kiadványai. 1. Bp., 1948)
  A számolás. Gazdasági matematikai bevezető előadás. (A Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdasági Matematikai Tanszékének Kiadványai. 2. Bp., 1948)
  A hétköznap arithmetikája. (A Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdasági Matematikai Tanszékének Kiadványai. 3. Bp., 1949)
  Módszeres devizakémlés. (A Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdasági Matematikai Tanszékének Kiadványai. 4. Bp., 1948)
  A kölcsönök arithmetikája. (Bp., 1949)
  Gazdasági matematika. Egy. jegyz. és példatár. (Bp., 1951)
  Táblázatok a gazdasági számtanhoz közgazdasági középiskolák számára. Összeáll. Krekó Bélával. (Bp., 1951; 6. kiad. 1955; 8. kiad. 1958; 10. kiad. 1959)
  Egy új interpolációs módszerről. (Az Első Magyar Matematikai Kongresszus Közleményei, 1953)
  A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem. (Felsőoktatási Szemle, 1953)
  Kettős interpoláció. (Az MKKE Évkönyve, 1955. Szerk. Forgács Tibor, László Imre, Kádár Iván. Bp., 1956)
  Matematika. Egy. tankönyv. I. köt. Kombinatorika. (Bp., 1957)
  II–III. köt. Aritmetika és analízis. (Bp., 1959)
  IV. köt. Algebra. (Bp., 1960)
  Az {SV [B(r+kq)n]} összegről. (Az MTA Matematikai és Fizikai Osztálya Közleményei, 1960)
  Táblázatok a gazdasági számtanhoz közgazdasági technikumok számára. Összeáll. Krekó Bélával és Pap Andrással. (14. bőv. kiad. 1963; 18. bőv. kiad. Bp., 1968; 22. bőv. kiad. 1972). 

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1965. febr. 26.)
  Botos Katalin–Botos József: Elfelejtett szakma, elfelejtett ember. (Élet és Tudomány, 1990).

  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu