Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Huszák István

  orvos, neurológus


  Született: 1906. augusztus 21. Székesfehérvár
  Meghalt: 1995. november 14. Szeged

  Család

  F: Dinnyés Éva (1916–2001) szobrász- és keramikusművész, Dinnyés Ferenc (1886–1958) festőművész leánya. Fia: Huszák István, ifj. (†1962) orvostanhallgató.

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. (1931), az ideg- és elmebetegségek kóroktana és kórvegytana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1943), az orvostudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952).

  Életút

  A szegedi Ferenc József Tudományegyetem, ill. a SZOTE Ideg- és Elmegyógyászati Klinika gyakornoka, egy. tanársegéde (1931–1935), az Orvosi Vegytani Intézet egy. tanársegéde (1935–1938), az Agykutató Intézete egy. adjunktusa (1938–1947), magántanára és az Ideg- és Elmekórtani Klinika mb. vezetője (1943–1947), egyúttal az Élettani Intézete mb. vezetője is (1944–1945). Az ideg- és elmekórtan ny. rk. (1947–1950), ny. r. tanára (1950–1951), tanszékvezető egy. tanára (1951–1977), tud. tanácsadója (1977–1992), emeritusz professzora (1992–1995); közben az Általános Orvostudományi Kar dékánja (1950–1951 és 1960–1961). A stockholmi Orvosi Nobel Intézet Biokémiai Osztályának vendégkutatója (1941–1942). Kanadában (1961), majd a Londoni Egyetemen (1970) és Indiában járt hosszabb előadókörúton (1971).

  Neurobiokémiával, klinikai neurofiziológiával foglalkozott, nemzetközileg is alapvető tevékenységet fejtett ki a központi idegrendszer pusztulásával járó betegségek, elsősorban a sclerosis polyinsularis és a sclerosis multiplex, valamint különböző neuroallergiai megbetegedések biokémiai hátterének felderítése terén.

  Emlékezet

  Szegeden élt és tevékenykedett, a szegedi Belvárosi Temetőben nyugszik. Halálának 3. évfordulóján emléktábláját helyezték el (a SZOTE Ideg- és Elemkórtani Klinikáján, 1998. dec. 2-án; az emléktábla felesége, Dinnyés Éva alkotása).

  Elismertség

  Az MTA I. sz. Klinikai Bizottsága (1958–1962), az MTA Pszichológiai Bizottsága tagja (1960-tól). A Magyar Pszichológiai Társaság alapító tagja. A European Academy of Allergy, a World Federation of Neurology és az International Society for Neurochemistry igazgatóságának tagja. Az International Brain Research Organization tanácskozó (1982-től), a Gesellschaft für Psychologie und Neurologie t. tagja (1983-tól).

  Elismerés

  Munka Érdemrend (1956), Munka Érdemrend (arany, 1970), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Szocialista Magyarországért Érdemrend (1977), A Poznani Tudományos Akadémia emlékérme (1972), Kossuth-díj (1960), Hetényi Géza-emlékérem (1971), Hőgyes Endre-emlékérem (1973), Jancsó Miklós-emlékérem (1975), Szent-Györgyi Albert-emlékérem (1989)

  Főbb művei

  F. m.: Über den Oxydationsmechanismus des sympathischen Gewebes. (Biochemische Journal, 1932)
  Über die Bedeutung der Fumarsäure für die tierische Gewebsamtung. Többekkel. (Zeitschrift für Physiologische Chemie, 1935)
  Über die Funktion des Peroxydase-Systems der Pflanzen. (Zeitschrift für Physiologische Chemie, 1937)
  Különböző anyagok hatása az insulin comás állapotokra. (A Magyar Elmeorvosok Egyesülete XV. Országos Értekezletének Tudományos Ülései. Bp., 1940)
  Über die Eisenporphyrinver – bindungen in der Nebenniere. (Biochemische Zeitung, 1942)
  Über den Oxydationsmechanismus der weissen Masse des Zentralnervensystems. (Acta Chimica Scandinavica, 1947)
  A liquor normál haemolysin tartalma sclerosis polyinsularisnál és más idegrendszeri megbetegedéseknél. Könyves-Kolonics Lászlóval. (Orvosi Hetilap, 1948. 30.)
  Kóros liquorok acetylcholinesterase eredetéről. Wollemann Máriával. (Orvosi Hetilap, 1948. 32.)
  Adatok a sclerosis polyinsularis kórtanához. 1–2. Könyves-Kolonics Lászlóval, Szák Jánossal. (Orvosi Hetilap, 1949. 7. és Orvosi Hetilap, 1950. 12.)
  Adatok a neuroallergiás megbetegedések kórtanához. 1–2. Domonkos Jenővel. (Orvosi Hetilap, 1949. 24–25.)
  Myelographia céljából alkalmazott jódolajos kontrasztanyag eltávolítása a canalis sacralison keresztül. Mezei Bélával, Soóky Andrással. (Orvosi Hetilap, 1951. 49.)
  A serum antihyaluronidase tartalma sclerosis multiplexben. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1952. 48.)
  Über die wirksame Gruppe der Serumantihyaluronidase. Többekkel. (Acta Physiologica, 1954)
  Az ionmilieu hatása a serum antihyaluronidase-ra. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1954)
  A schizophrenia kutatásának mai helyzetéről. (Ideggyógyászati Szemle, 1957)
  Zur Pathologie der multiplen Sklerose. (Acta Medica, 1958)
  The Biochemistry of Neuroallergic Reactions. (Acta Psychologica et Neurologica, 1958)
  Hydrogenionconcentratio hatása az agyszövet szénhydrát-anyagcseréjére. Domonkos Jenővel. (Kísérletes Orvostudomány, 1959)
  Beiträge zur Biochemie der neuroallergischen Reaktionen. (Allergie und allergische Erkrankungen. Szerk. Rajka E. Bp., 1959)
  Az emocionális reakciók fiziológiai alapjai. (A neuropszichiátria aktuális kérdései. Debrecen, 1961)
  Vasomotoros funkciók vizsgálata sclerosis multiplexben. Bogdán Ernővel, Szilárd Jánossal. (Ideggyógyászati Szemle, 1961)
  Elektroshock-terhelésre bekövetkező EEG-változások schizophreniásoknál. Somogyi Istvánnal. (Ideggyógyászati Szemle, 1962; angolul: EEG Changes Induced by Electroshock Loads in Schizophrenics. Acta Medica, 1963)
  A háború okozta testi és lelki megterhelések hatása az idegrendszerre. (Tudományos békekonferencia. Bp., 1964)
  Vizelet porfirin frakcióinak vizsgálata akut intermittáló porfiriában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1968. 48.)
  Disturbances of Porphyrin Metabolism in Schizophrenia. (Acta Physiologica, 1970)
  Biochemical Aspects of Multiple Sclerosis. (Handbook of Neurochemistry. New York–London, 1972).

  Irodalom

  Irod.: Orvosi lexikon. I–IV. köt. (Bp., 1967–1973)
  Biológiai lexikon. I–IV. köt. (Bp., 1975)
  Vargha Miklós: H. I. professzor 70 éves. (Ideggyógyászati Szemle, 1977)
  Szilárd János–Heiner Lajos: H. I. professzor 80 éves. (Ideggyógyászati Szemle, 1987)
  Szilárd János–Heiner Lajos: H. I. (Ideggyógyászati Szemle, 1996)
  Szegedi egyetemi almanach. 1921–1996. (Szeged, 1997)
  Leel-Össy Lóránt: A magyar neurológusok és neuropatológusok almanachja. 1800–2000. (Debrecen, 2001)
  Tóth Tamás: Csongrád megye temetőiben nyugvó jeles személyek adattára. (Szeged, 2008).

  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu