Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Huszthy László

  gépészmérnök, matematikus


  Született: 1923. február 3. Ózd, Borsod vármegye
  Meghalt: 2006. július 3. Miskolc

  Család

  Sz: Huszthy Mihály, Huszthy Margit. Testvére: Huszthy Mihály bányamérnök, az Ózdi Szénbányászati Tröszt munkavédelmi osztályvezetője és Huszthy Margit, Pólay Elemér (1915–1988) jogász, jogtörténész, szegedi egyetemi tanár felesége. F: 1949-től Selényi Margit tanítónő. Leánya: Huszthy Katalin.

  Iskola

  Elemi iskoláit Ózdon végezte, a miskolci Lévay József Református Gimnáziumban éretts. (1940). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Gépész- és Vegyészmérnöki Kar Gépészmérnöki Osztályán gépészmérnöki okl. szerzett (1946), a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen (NME) doktorált (1961). Az MLEE általános tagozatán végzett (1964).

  Életút

  Az Ózdi Kohászati Üzemek üzemmérnöke (1946–1950), a Durvahengermű karbantartó részlegének részlegvezető mérnöke (1950–1951), a gyár gépészeti főelőadója (1951–1952). Az NME Matematika Tanszékének tanársegéde (1952–1953), egy. adjunktusa (1953–1967), egy. docense (1967–1983). Az Ózdi Dolgozók Esti Technikumának tanára (1947–1952), az Állami Műszaki Főiskola ózdi vaskohászati tagozatának előadója (1948–1953).

  Gépszerkezettani alapkutatásokkal, fogaskerék-szerkesztéssel, golyóscsapágy-tervezéssel, elsősorban fogaskerekek geometriai kérdéseinek analitikus vizsgálatával, egyenes fogazatú hengeres kerekek geometriai méretezésével, ill. minimális súrlódási munkával működő fogaskerékpárok geometriájával foglalkozott. További kutatási területei: olajvezetékek hőátadási kérdései; gázvezetékek mennyiség- és nyomásszabályozási problémái; kohászati üzemek gépi berendezéseinek vizsgálata; a trigonometria és a kombinatorika egyéb műszaki alkalmazásai.

  Elismertség

  A Bolyai János Matematikai Társulat tagja (1952-től) és a Borsodi Tagozat Műszaki Matematikai Szakosztályának vezetője (1957-től).

  Elismerés

  F. m.: Kalorikus és hidrogépek. (Az Állami Műszaki Főiskola kiadványai. Bp., 1951); Matematika. (Az Állami Műszaki Főiskola kiadványai. Bp., 1951); Hengerművek gépészeti berendezései. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1953); Kohászati üzemek szivattyúinak és ventilátorainak működése és üzemi jellemzői. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1953); Forgó tömegrendszerek minimális felgyorsítási idejének meghatározása. (Kohászati Lapok, 1954 és NME Közleményei, 1957); Evolvensprofil tehetetlenségi nyomatékának meghatározása. (Gép, 1955); Matematika. V. A III. éves bánya-, kohó-, földmérő- és gépészmérnöki kari levelező hallgatók részére. Egy. jegyz. Dömötör Ferenccel. (Miskolc, 1957); Profilgörbék meghatározása számítással. (Gép, 1959); Matematika. 2. Bánya-, kohó-, földmérő- és gépészmérnöki kari levelező hallgatók részére. Egy. jegyz. Dömötör Ferenccel, Obádovics J. Gyulával. (Miskolc, 1959); Matematika. 1. Elsőéves levelező hallgatók számára. Egy. jegyz. Fónyad Zoltánnal, Törő Bélával. (Miskolc, 1960); Súrlódási munka evolvens fogfelületeken. (Gép, 1960); Görbék leképzése pantográffal. (NME Közleményei, 1960); Fogprofilok meghatározása számítással. Egy. doktori értek. (Miskolc, 1961; részben németül: Rechnerische Bestimmung von Profilfächen. NME Idegennyelvű Közleményei, 1962); Nagy alapkörsugarú evolvensgörbék közelítő szerkesztése. (Gép, 1963); Új expanziós megszakítóink. (Elektrotechnika, 1963); Bütykös vezérlés sebesség- és gyorsulásviszonyainak analitikus vizsgálata. (Gép, 1964); Matematika. 2. Felsőfokú technikumi tankönyv. Török Bélával. (Bp., 1964); Nomogram bolygóhajtóművek fordulatszámviszonyainak áttekintésére. (Gép, 1965); Csigák geometriai jellemzőinek áttekintése vektorszámítás segítségével. (NME Közleményei, 1966); An Approximation for Computing the Sag of Involut Teeth. (Acta Technica, 1966); Egyenesfogú hengeres kerekek fogazatának geometriai méretezése a minimális súrlódási munka alapján, tekintettel a finommechanikai alkalmazásokra. Részben benyújtott kand. értek. is. (NME Közleményei, 1966); Analysis of Ground Worm Surfaces. (Acta Technica, 1967); Fogprofilok meghatározása számítással. (NME Közleményei, 1967); Műszaki matematika. 1. Egy. tankönyv. Gáspár Gyulával, Raisz Ivánnal. (Bp., 1968); Forgások köbtartalmának kiszámítása kúpkerekeknél. (NME Közleményei, 1968); Matematika. II/1. (A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jegyzetei. Bp., 1970; 2. kiad. 1974); Műszaki matematika. 2. Egy. tankönyv. Törő Bélával. (Bp., 1971); Korszerű, új műanyag-tokozású elosztó berendezéseink. (Egyesült Villamosgépgyár – EVIG – Közlemények, 1972); Programozott oktatás kétlépcsős gépészmérnöki levelező tagozaton. (Felsőoktatási Szemle, 1975); Megjegyzések a fogaskerekek fogsúrlódási veszteségeinek számításához. (Műszaki Tudomány, 1977); Pedagógiai továbbképzés a Nehézipari Műszaki Egyetemen. (Felsőoktatási Szemle, 1977); Valószínűségszámítási példatár. Összeáll. Dömötör Ferenccel, Vincze Endrével. (Matematikai és számítástechnikai füzetek. 16. Miskolc, 1977; 2. jav. kiad. 1979; 4. kiad. 1980; 5. kiad. 1986; 6. kiad. 1987); Matematika. Egy. tankönyv. Dömötör Ferenccel, Törő Bélával. (Bp., 1977; 2. kiad. 1981); Az oktatók pedagógiai továbbképzése a magyar műszaki egyetemeken és főiskolákon. (Felsőoktatási Szemle, 1981); Műszaki matematikai példatár. Összeáll. (Bp., 1990); Egyváltozós függvények analízise. Példatár. Összeáll. Többekkel. (Miskolc, 1993; 3. kiad. 2009); Az út egyenetlenségeinek hatása haladó járműre. (Gép, 2001); Szivattyú teljesítményszükséglete a nyomócső átmérőjének függvényében. (Gép, 2002).

  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu