Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Husz Nándor

  bányamérnök


  Született: 1914. augusztus 30. Moson, Moson vármegye
  Meghalt: 1998. november 25. Budapest
  Temetés: 1998. december 9. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét, hamvasztás

  Család

  Sz: Husz József (1884–1953) állami tanító, majd elemi iskolai igazgató, Krieg Berta. F: Obholczer Judit (1912–2000).

  Iskola

  A magyaróvári reálgimnáziumban éretts. (1932), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar Bánya- és Kohómérnöki Osztályán végzett (1938), a műszaki tudományok kandidátusa (1976).

  Életút

  A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai üzemének üzemmérnöke (1938–1941), oroszlányi üzemének üzemvezető főmérnöke (1941–1945), Magyar Állami Szénbányák ormospusztai üzemének üzemvezetője (1946–1950), a Bükkaljai Szénbányák Vállalat főmérnöke (1950–1951). A Bánya- és Energiaügyi Minisztérium Műszaki Osztályának vezetője (1951–1954), a Távlati Tervezési Önálló Osztály vezetője (1954–1957). A Bányászati Kutató Intézet (BKI) Szénelőkészítési, majd Bányaművelési Osztályának tud. munkatársa (1957–1960), a Brikett-termelő és Széndúsító Vállalat Műszaki Osztályának vezetője (1960–1962), vállalati főmérnöke (1962–1967), a BKI, ill. a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet Bányászati Főosztályának tud. főosztályvezetője (1967–1982).

  Frontfejtések és egyéb fejtések fejlesztésével, az ún. iszaptömedékeléses kamra és frontfejtések üzemi viszonyaival, aknamezők optimális méreteinek meghatározásával, technológiai folyamatok, bányák gépesítésével, automatizálással, korszerű művelésirányítási módok kialakításával foglalkozott. Az omlasztásos frontfejtés bevezetője, Magyarországon elsőként valósította meg a széniszap présszűrővel való üzemszerű víztelenítését. Harácsoló karos rakodókkal kialakította az első komplex gépesítésű bányát (Felsőnyárádon, amely elsőként érte el a 2 t/mű évi átlag földalatti teljesítményt, 1952-ben). Jelentős szerepet vállalt a magyar szénbányászat első tízéves távlati tervének kidolgozásában és az egyes medencék regionális fejlesztési tervének elkészítésében (1954-től), valamint a hazai brikettgyártás gazdaságos feltételeinek kialakításában (pl. a világszínvonalú technológiával működő hidasi brikettgyárban).

  Elismerés

  Magyar Népköztársasági Érdemérem (arany, 1952), Szocialista Munkáért Érdemérem (1955 és 1963), Bányászati Szolgálati Érdemérem (bronz, 1961; ezüst, 1971).

  Főbb művei

  F. m.: Termelés és műszaki fejlesztés tervezése a szénbányászatban. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1955)
  Vékony széntelepek frontfejtései. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1956)
  Egy szeletben fejtett széntelepek fejtési módszereinek kialakítása. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1957)
  Lyukóbánya optimális hatásainak és kapacitásának vizsgálata. (BKI Közlemények, 1957)
  Analysing the Optimal Limits and Capacity of Lyukóbánya. (Publications of the Hungarian Mining Research Institute, 1958)
  Néhány szó a bányatelepítések analitikai vizsgálatáról. Martos Ferenccel. (Bányászati Lapok, 1959)
  Szénfejtések. Frontfejtések. – Frontfejtések biztosítása. – A fejtésbiztosítás gépészeti berendezései. (Bányászati kézikönyv. III. köt. Bp., 1962)
  Fejtéstechnika, fejtéstechnológia, munkafolyamatok gépesítése. (BKI Közlemények, 1969)
  A hasznosítható melegre vonatkoztatott termelési költség elemzése széntermelésünk minőségi összetételének függvényében. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1970)
  A marótárcsás gépi jövesztés technológiájának hatása a fejtési sebességre. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1971)
  Untersuchung der auf Nutzwärme bezogenen Produktionskosten in Abhängigkeit von der Qualitätsmäbigen Zusammensetzung unserer Kohlenförderung. (Mitteilungen des Ungarischen Forschungsinstitut für Bergbau, 1971)
  A széngyalus jövesztési technológia és a fejtési sebesség közötti összefüggés. – Üzemi eredmények összehasonlító elemzési módszere a fejlesztés leghatékonyabb területének gyors meghatározására. – A fejtési szállítás szükséges teljesítőképességének meghatározása marótárcsás jövesztés esetében. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1972)
  A széngyalus jövesztési technológia és a fejtési szállítás közötti összefüggés. – Néhány gondolat az ásvány-előkészítési alapgörbék és derivált görbéik alkalmazásához a bányászati termelés tervezésében. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1973)
  Die Beziehung zwischen der Kohlenhobel – Gewinnungtechnologie und der hiesu benötigten Leistungsfähigkeit der Sterb – förderung. (Mitteilungen des Ungarischen Forschungsinstitut für Bergbau, 1974)
  Bányászati kutatásaink és azok néhány eredménye. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1974)
  Hasznosítható ásványi nyersanyagtermelésünk világpiaci értékelése. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, különszám, 1974; és BKI Közlemények, 1974)
  A fejtés mozgatásának modellezése. Tudományos tevékenység tézisszerű összefoglalása. Kand. értek. (Bp., 1975)
  A maróhengeres és a gyalus gépi jövesztés összehasonlítása a teljesítőképesség szempontjából. – A maróhengeres és a gyalus gépi jövesztés összehasonlítása a fejtési szállítás szempontjából. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1975)
  A maróhengeres és a gyalus gépi jövesztés összehasonlítása a fejtési magasság szempontjából. – A művelésirányítás és modellezésének jelentősége. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1976)
  Untersuchung der unterschiedlichen Geschwindigkeit des herkömmlichen Kohlenhobels in Berg- und Talfahrt. (Publications of the Hungarian Mining Research Institute, 1977)
  A túlhaladó sebességű gyalu és a szállítóberendezés vonszolóláncának különböző haladási sebessége hegy- és lejtmenetben. – A szénhomlokkidőlés hatása a maróhengeres jövesztési technológia teljesítőképességére. – A hagyományos gyalu különböző hegy- és lejtmeneti sebességének vizsgálata. – A fejtésmozgatás modellje és annak használata. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1977)
  Két különböző teljesítőképességű maróhenger egy fejtésben. – A maróhenger és a szállítóberendezés vonszolóláncának különböző haladási sebessége hegy- és lejtmenetben. – Két hagyományos gyalu egy fejtésben. – Két maróhenger egy fejtésben, amelyek az egyik menetben a széntelepet a fejtés teljes magasságában jövesztik, a másikban rakodnak. – A széntelepet minden menetben, a fejtés teljes magasságában jövesztő két maróhenger egy fejtésben. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1978)
  Két túlhaladó sebességű gyalu egy fejtésben. – A szénhomloklazítás és -szilárdítás hatása a jövesztéstechnológiai teljesítőképességre és a fejtési tevékenység eredményességére. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1979)
  A gyalus jövesztési technológiák fejlesztésének néhány kérdése. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1980).

  Irodalom

  Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
  Kárpáty Lóránt: H. N. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1998)
  Moson megyei életrajzi lexikon. (Mosonmagyaróvár, 2006).

  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu