Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Hummer Nándor, lovag

  történész, pedagógus


  Született: 1856. január 19. Felsőesztergály, Nógrád vármegye
  Meghalt: 1910. április 21. Budapest

  Család

  Középiskoláit Selmecbányán, Vácott és Esztergomban végzett, a budapesti tudományegyetemen történelem–földrajz szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1878); közben klasszika-filológiát hallgatott.

  Iskola

  A nagybecskereki főgimnázium (1877–1879), a budapesti középiskolai gyakorló gimnázium (1879–1882), a budapesti V. kerületi katolikus főgimnázium (= Berzsenyi Dániel Gimnázium) r. tanára (1882–1886). A Szent István Társulat titkára (1886–1899).

  Életút

  Kora középkori magyar történelemmel, magyar őstörténettel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a honfoglalást megelőző korok magyarországi kereszténységének feltárása, ill. a szláv kereszténység magyar egyházi szervezetre gyakorolt hatásának vizsgálata terén. Feldolgozta a Szent István Társulat történetét. A magyar nemzet bölcsőkora és honfoglalása c. monográfiája kéziratban maradt.

  Kisebb írásai, recenziói, ill. titkári jelentései a Katholikus Szemlében jelentek meg (1887–1898). A Hölgyek Lapja munkatársa (1879–1889), a Pesti Hírlap tárcaírója (Esztergályi álnéven, 1880–1889 és 1894–1895).

  Főbb művei

  F. m.: A kereszténység nyomai Magyarország mai területén a honfoglalás előtt. (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből. 6. Bp., 1894)
  Tanulmányok a humanismus korából. (Bp., 1894)
  A szláv kereszténység hazánk mai területén a honfoglalás előtt. 1–2. (Katholikus Szemle, 1895; és külön, aranyozott félbőrkötésben: A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből. 13. Bp., 1895)
  A Szent István Társulat rövid története. (Bp., 1896)
  A középkor krónikásai. (Alkotmány, 1896. 84.)
  A szentlélekről elnevezett dienesmonostori prépostság. (Bp., 1897).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Budapesti Hírlap–Az Ujság, 1910. ápr. 22.)
  H. N. (Népnevelés, 1910)
  Nógrád vármegye. Szerk. Borovszky Samu. (Magyarország vármegyéi. Bp., 1911)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu