Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Hoványi Lehel

  bányamérnök


  Született: 1922. április 27. Nagykanizsa, Zala vármegye
  Meghalt: 2002. május 23. Nyíregyháza

  Család

  Sz: Hoványi János (†1953) géplakatos, MÁV-mozdonyfelvigyázó, majd a búcsúszentlászlói tanács elnöke, Tornyos Mária. F: 1949-től Boksay Katalin (1924–). Leánya: Hoványi Katalin; fia: Hoványi Péter.

  Iskola

  A nagykanizsai piarista gimnáziumban éretts. (1940), a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) soproni Bányamérnöki Karán végzett (1950), a műszaki tudományok kandidátusa (1956), doktora (1967).

  Életút

  A soproni Műszaki Egyetemi Karok Geodéziai és Bányaméréstani Tanszékének tanársegéde (1950–1955) és az MTA–TMB-n Tárczy-Hornoch Antal aspiránsa (1951–1955). A Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat mérnöke (1955), az Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt Bányamérési Osztályának osztályvezető főmérnöke (1955–1959). A miskolci NME Geodéziai és Bányaméréstani Tanszékének egy. docense (1959–1965), egy. tanára (1965. aug. 1.–1980) és a Tanszék vezetője (1968–1980). Az Ózdi Bányaipari Technikum tanára (1955–1959).  Bányászati mérési hibahatárok kutatásával, egységesítésével, önálló bányászati háromszöghálózatok fejlesztésével, műszeres kőzetmozgás-megfigyelések módszertani kérdéseivel foglalkozott. A magyarországi bányászati méréstervezési, bányászati geometriai és geostatisztikai kutatások egyik elindítója, egyetemi oktatásának bevezetője. Nemzetközileg is elismert módszereket dolgozott ki kőzetmozgások és létesítményelmozdulások mérésére és számítására (amellyel Magyarországon elsősorban a budapesti metróállomások mozgólépcsőit ellenőrizték). További kutatási területei: külfejtések fotogrammetriai kiértékelése; nagyméretű kőolajtartályok alakváltozásainak geodéziai meghatározása; ásványvagyon-veszteségi kutatások stb.

  Emlékezet

  Miskolcon élt és tevékenykedett, Budapesten hunyt el. Halála után egy évvel – az egyetemi hagyományoknak megfelelően – tiszteletére emlékülést rendeztek és munkásságát emlékkiállításon is bemutatták (a Miskolci Egyetemen, 2003-ban).

  Elismertség

  Az MTA Geodéziai Bizottsága titkára (1960-tól), Bányászati Bizottsága és Bányaművelési Albizottsága tagja.

  Elismerés

  Munka Érdemrend (arany).

   

  Lázár deák-emlékérem (1982).

  Főbb művei

  F. m.: Tárczy-Hornoch Antal: Felső-geodézia. T-H. A. előadásait szerk. H. L. (Sopron, 1951)
  Hosszhálózatok feltételes mérések módszere szerinti kiegyenlítéséről. Kand. értek. (Miskolc, 1955)
  Kapcsolóháromszögek kiegyenlítése „hosszhálózati” alapon. – Aknaközép meghatározása körszelvényű aknák esetében. (Bányászati Lapok, 1957)
  Az egercsehi bányaüzem alapmérései. – Bányászati mérési hibahatárok. Bányabeli sokszögmenetek szögméréseinek pontossági kérdése. – Bányaműveletekkel kapcsolatos kőzetmozgások bányamérési eljárással történő megfigyelése. (Bányászati Lapok, 1959)
  A kiegyenlítés szempontjából legkedvezőbb feltételi egyenlet megállapítása tiszta hosszméréses diagonális rendszernél. Részlet a kandidátusi értekezéséből. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1959 és NME Közleményei, 1961; németül: Auswahl der für die Ausgleichung eines Diagonalsystems reiner Streckenmessungen günstigen Beidigungsgleichung. Acta Technica, 1961)
  Az Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt üzemeinek alapmérései. – A dinamóméteres acélmérőszalag és a miskolci komparáló pad. (Bányászati Lapok, 1961)
  Bányaméréstan. I–III. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1961–1963; 2. jav. kiad. 1964; 3. kiad. 1965; 4. kiad. 1966)
  Önálló bányászati háromszöghálózatok fejlesztésének újabb iránya. (Geodézia és Kartográfia, 1962)
  A miskolci bányászati körívkitűző készülék. – A kapcsolónégyszöggel történő bányabeli csatlakozás pontossága. – A bányamérőképzés helyzete a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen. (Bányászati Lapok, 1962)
  Neue Entwicklungsrichtung der selbständigen Grubendreiecksnetze. (NME Közleményei, 1962)
  Belső megvilágítású vízmentes lengésmegfigyelő – aknafüggélyező – berendezés. – Billenőtányéros bányászati teodolitállvány. – Segédberendezés kőzetmozgás-mérésekhez. (Bányászati Lapok, 1963)
  A geodézia- és bányamérés-oktatás jelentősége a bányamérnökképzésben. (Borsodi Szemle, 1963)
  Egyszerű szerkesztési módszerek vízszintes pontelmozdulások ismételt hátrametszésű meghatározására. (Geodézia és Kartográfia, 1964)
  Az önálló bányászati háromszöghálózatok fejlesztésének kérdései. – Bányabeli vízszintes vetületi alapponthálózatok fejlesztésével kapcsolatos legfontosabb bányamérési előírások. (Bányászati Lapok, 1964)
  Horizontális pontelmozdulások ismételt hátrametszésű meghatározásának pontossági kérdései. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1964)
  Külfejtések földi fotogrammetriai úton történő felmérésével kapcsolatos alapvető kiértékelései, előkészítési és terepmunkák. – A kapcsoló- és tájékozómérésekkel kapcsolatban javasolt legfontosabb bányamérési előírások. – Horizontális pontelmozdulások ismételt hátrametszésű és oldalmetszésű meghatározásának pontossági kérdései. – Egyszerű szerkesztési módszerek vízszintes pontelmozdulások ismételt elő-, oldal- és hátrametszésű meghatározására. (A Bányászati Kutató Intézet Közleményei, 1964)
  Bányabeli magassági alapponthálózatok fejlesztésével kapcsolatban javasolt legfontosabb bányamérési előírások. – Áttörési mérések tervezésének és végrehajtásának legfontosabb irányelvei. (Bányászati Lapok, 1965)
  Bányaműveletek okozta külszíni kőzetmozgások geodéziai úton történő meghatározásának új mérési és számítási módszerei. Monográfia és doktori értek. is. (Miskolc, 1965)
  Néhány bányamérési vonatkozású új műszermegoldás. (NME Közleményei, 1965)
  Kőzetmozgás-megfigyelésekhez mért sokszögvonalak záróhibáinak elosztása a koordináták figyelembevételével. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1965 és Bányászati Lapok, 1967)
  Bányamérési irányelvek. (A Bányászati Kutató Intézet kiadványa. Bp., 1966)
  Kőzetmozgás-megfigyelési pontok hossz- és ordinátaméréssel való meghatározásának egy újabb műszer-kiegészítése és módszere. – A komlói III-as aknai kompresszorház mozgásának mérése elektromos úton. (Bányászati Lapok, 1966)
  Geodézia és térképrajz. I–II. köt. Egy. jegyz. (Az NME Bányamérnöki Kar kiadványa. Bp., 1966–1968; 2. kiad. 1976)
  Hosszmérési középhiba meghatározása külszíni kőzetmozgás-mérési adatokból. (Bányászati Lapok, 1967)
  Egyszerű szerkesztési módszerek méréspontok bányaműveletek okozta vízszintes elmozdulásának ismételt meghatározására. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1968)
  A szovjet bányaméréstan fejlődése és hatása a magyar bányaméréstan fejlődésére. (Borsodi Szemle, 1968)
  Bányamérés. Egy. tankönyv. (Bp., 1968)
  Bányaműveletek okozta építménymozgások mérése és regisztrálása. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1969)
  A bányamérő szolgálat néhány alapvető bányászati geometriai feladata. – Az önálló bányászati hálózatok fejlesztésének néhány kérdése. Kolozsvári Gáborral, Milasovszky Bélával. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1971)
  A bányamérő szolgálat alapvető bányászati geometriai feladatai. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1972)
  A bányamérő szolgálat néhány alapvető bányászati geometriai feladata a szénhidrogén-bányászatban. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz, 1972)
  A bányamérő szolgálat feladatai a kutatás, feltárás és művelés folyamatában. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1973)
  Az ásványlelőhelyek geometrizálása. Kolozsvári Gáborral. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1973)
  A kőolaj- és földgázipar geodéziai és bányamérési irányelvei. Összeáll. Kolozsvári Gáborral. (Miskolc, 1973)
  Bányászati geometria. Egy. jegyz. Kolozsvári Gáborral. (Az NME Bányamérnöki Kar kiadványa. Bp., 1973)
  Elmozdulásmérések a Kossuth Lajos téri metróállomáson. Gál Lászlóval, Kolozsvári Gáborral. (Geodézia és Kartográfia. 1974)
  Az ásványvagyon-számítás pontossági kérdései. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1974)
  Metróállományok mozgólépcső-létesítményeinek ellenőrző mérései. Gál Lászlóval, Kolozsvári Gáborral. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1976)
  Nagyméretű olajtartályok deformációinak mérései. Kolozsvári Gáborral, Szarka Zoltánnal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz, 1976)
  Ásványvagyon-veszteségek értékelése. Patvaros Józseffel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1976)
  Nagyméretű külszíni kőolajtartályok alakváltozásainak meghatározása geodéziai módszerekkel. Kolozsvári Gáborral, Szarka Zoltánnal. – Külfejtések kőzetmozgásainak geodéziai mérése. – Bányaműveletek okozta külszíni mozgások tanulmányozása geodéziai mérések alapján. (Geodézia és Kartográfia, 1977)
  Metróállomások mozgólépcső-létesítményeinek ellenőrzőmérései. Kolozsvári Lászlóval. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1978)
  Geodézia és bányászati geometria. 2. Bányászati geometria. Egy. jegyz. Füst Antallal. (Bp., 1978)
  Ásványlelőhely-paraméterek változékonysága. Füst Antallal. (Földtani Kutatás, 1979)
  Külfejtéses bányák felmérése. Monográfia. (Bp., 1979)
  Bányaműveletekből eredő kőzetmozgás-folyamatok tanulmányozása geodéziai megfigyelésekkel. (Geodézia és Kartográfia, 1979)
  Bányaméréstan Geodézia és bányaméréstan. I–II. köt. Egy. jegyz. Kolozsvári Gáborral. (Az NME Bányamérnöki Kar kiadványa. Bp., 1985–1986; 2. kiad. 1988).

  Irodalom

  Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
  Halálhír – a temetése után. (Népszabadság, 2002. jún. 4.)
  H. L. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 2002)
  H. L. professzorra emlékeztek az egyetemen, 2003. máj. 30-án. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 2003)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu