Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Hosszú Miklós

  matematikus


  Született: 1929. március 7. Somogyszob, Somogy vármegye
  Meghalt: 1980. június 4. Budapest
  Temetés: 1980. június 12. Budapest
  Temetési hely: Rákoskeresztúr

  Család

  Sz: Hosszú József Somogyszobon segédjegyző, jegyző, körjegyző, majd tanácstitkár, József Julianna. Szülei, apja nyugdíjaztatása után Lábodon (Somogy megye) éltek. F: 1950-től Szatmáry Ibolya matematika szakos középiskolai tanár. Fia: Hosszú Zoltán (1953–) és egy leánya is született.

  Iskola

  Csurgón éretts. (1947), az ELTE TTK-n – a Bolyai János Népi Kollégium tagjaként – matematika–fizika–ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1951); a KLTE-n doktorált (1958), a matematikai tudományok kandidátusa (1957) doktora (1964).

  Életút

  A miskolci Rákosi Mátyás NME, ill. az NME Matematika Tanszék tanársegéde (1951–1957), egy. adjunktusa (1957–1963), egy. docense (1963–1965), egy. tanára (1965. aug. 1.–1972. jún. 30.). Az Agrártudományi Egyetem (ATE) Matematikai és Számítástechnikai Intézet alapító intézetigazgató egy. tanára (1972. júl. 1.–1980. jún. 4.).

  Többváltozós függvényegyenletek vizsgálatával foglalkozott, az algebrai rendszereken értelmezett függvényegyenletek világhírű kutatója. Jelentős eredményeket ért el az ún. Cauchy- és Pexider-típusú függvényegyenletek általánosításai, ill. a biszimmetria és a disztributivitás függvényegyenleteinek általános megoldásai terén. Vizsgálta még a matematikai programozás és a számítástechnikai modellalkotás problémáit.

  Elismertség

  A Bolyai János Matematikai Társulat tagja (1948-tól).

  Elismerés

  Grünwald Géza-díj (1954).

  Főbb művei

  F. m.: A biszimmetria függvényegyenletéhez. (MTA Alkalmazott Matematikai Intézetének Közleményei, 1952)
  On the Functional Equation of Autodistributivity. (Publicationes Mathematicae, 1953)
  On the Functional Equation of Distributivity. (Acta Mathematica, 1953)
  A Generalization of the Functional Equation of Bisymmetry. (Studia Mathematica, 1953)
  On the Functional Equation of Transitivity. (Acta Scientiarum Mathematicarum, 1954)
  Some Functional Equations Related with the Associative Law. (Publicationes Mathematicae, 1954)
  Implicit alakú függvénykapcsolatok ábrázolása pontsoros nomogrammokkal. Botos Györggyel. (MTA Alkalmazott Matematikai Intézetének Közleményei, 1955)
  Néhány többváltozós függvényegyenlet általánosítása. (Az MTA III. Osztályának Közleményei, 1956)
  On Transformation with Several Parameters and Operations in Mutlidimensional Spaces. Aczél Jánossal. (Acta Mathematica, 1957)
  Nemszimmetrikus középértékek. (MTA Alkalmazott Matematikai Intézetének Közleményei, 1957)
  A disztributivitás függvényegyenletének általánosításai és topologikus izomorfizmusok az n-dimenziós térben. Kand. értek. (Bp., 1957; megjelent, kivonatosan: NME Közleményei, 1959)
  Modulujjmaró profiljának meghatározása szerkesztéssel és számítással. Ifj. Drahos Istvánnal, Hornyik Lászlóval. (Gép, 1958)
  Az Euler-féle homogén függvény értelmezése és jellemzése általános algebrai rendszerben. (NME Közleményei, 1958)
  Egy szerszámgeometriai probléma matematikai megoldása. Ifj. Drahos Istvánnal, Hornyik Lászlóval. (MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1958)
  A Generalization of the Functional Equation of Distributivity. (Acta Mathematica, 1959)
  Függvényegyenletek és algebrai módszerek a geometriai objektumok elméletében. 1–3. – Belouszov egy tételéről és annak néhány alkalmazásáról. (MTA III. Osztályának Közleményei, 1959)
  Generalized Associativity and Bisymmetry on Quasigroups. Aczél Jánossal, Belouszov, V. D.-vel. (Acta Mathematica, 1960)
  Megjegyzések mátrixok skalár értékű, multiplikatív függvényéről. (NME Közleményei, 1960)
  On Cyclic Equations. Aczél Jánossal, Ghermanescu, M.-mel. (MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei, 1960)
  Functional Equation for Products and Compositions of Functions. Aczél Jánossal, Strauss, E. G.-vel. (Publicationes Mathematicae, 1961)
  Über die Verallgemeinerungen einer Funktionalgleichungssystems der Wirtschaftlichkeit. Vincze Endrével. (MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei, 1961)
  A lineáris függvényegyenletek egy osztályáról. (MTA III. Osztályának Közleményei, 1961)
  Műszaki fogalom – matematikai tükröződés. Vincze Endrével. – Megjegyzés a közelítő egyeneshez. Szarka Zoltánnal. – Néhány geometriai probléma a kúpkerék-fogazással kapcsolatban. Hosszú Miklósnéval. (NME Közleményei, 1962)
  Note on Commutable Mappings. Aczél Jánossal. (Publicationes Mathematicae, 1962)
  Algebrai rendszereken értelmezett függvényegyenletek. 1. Algebrai módszerek a függvényegyenletek elméletében. 2. Az asszociativitás függvényegyenleteinek általánosításai. (MTA III. Osztálya Közleményei, 1963)
  On the Explicit form of n-group Operations. (Publicationes Mathematicae, 1963)
  Algebrai rendszereken értelmezett függvényegyenletek. Doktori értek. (Bp., 1963)
  Egy olajvezeték-telepítési szélsőérték-feladat. (MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei, 1963)
  Egy alternatív függvényegyenletről. (Matematikai Lapok, 1963)
  Lineáris programozás. Tankönyv. (Bp., 1964)
  Észrevételek a relativitáselméleti időfogalom Reichenbach-féle értelmezéséhez. (NME Közleményei, 1964)
  Néhány megjegyzés az analízis középérték-tételeivel kapcsolatban. (Matematikai Lapok, 1965)
  Csővezetékrendszerek optimális elhelyezése kőolaj- és gázmezőkön. Heinemann Zoltánnal. (Bányászati Lapok, 1965)
  Megjegyzések az optimális sorozatnagyság számításhoz. (Gépgyártástechnológia, 1965)
  A vaskohóipar távlati fejlesztését célzó beruházások programozása matematikai módszerrel. Kismarty Loránddal. (Kohászati Lapok, 1966)
  A matematika oktatása a Nehézipari Műszaki Egyetemen. (Felsőoktatási Szemle, 1967)
  Lineáris algebra. (Fejezetek a matematikából mérnököknek. 1. Miskolc, 1968)
  Matematikai programozás. I–II. köt. Egy. tankönyv. (Az NME tankönyvei. Bp., 1968–1969; 2. kiad. 1970–1971)
  Valószínűségszámítás és műszaki alkalmazásai. Szendvicstanfolyam. (Az NME kiadványa. Miskolc, 1972)
  A gyakorlat a matematika oktatásában. Gáspár Gyulával. (A gyakorlat szerepe és vezetése a felsőoktatásban. Szerk. Biczók Ferenc. Bp., 1972)
  Műszaki-gazdasági szélsőérték-feladatok. Egy. tankönyv. Szerk. (Bp., 1974)
  Gazdasági matematika. Agrárgépész gazdasági szakmérnök hallgatók számára. (Az ATE Mezőgazdasági Mérnöki Kar kiadványa. Gödöllő, 1977)
  Matematika. Egy. jegyz. Milcsák Jánossal, Szóda Jánossal. (Gödöllő, 1977)
  Matematikai és számítástechnikai példatár. Egy. jegyz. Összeáll. Csikós Miklóssal, Farkas Istvánnal. (Gödöllő, 1979)
  Matematika. 2. Függvénytan. Egy. jegyz. (Gödöllő, 1980).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1980. jún. 11.)
  Salánki József: Csurgóról indult világhírű matematikus. (Somogy, 1982)
  H. M. (A Miskolci Egyetem Közleményei. IV. Sorozat. Természettudomány, 1996)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu