Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Egerszegi Sándor

  agrokémikus, mezőgazdasági mérnök


  Született: 1920. december 13. Patalom, Somogy vármegye
  Meghalt: 1974. december 29. Budapest
  Temetés: 1975. január 10. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Nagybátyja: Egerszegi Sándor (1886–1961) politikus, országgyűlési képviselő. Sz: Egerszegi Dénes földműves, Török Erzsébet. Apja 14 kh-on gazdálkodott. Hárman voltak testvérek (egy húga és egy öccse született). F: Dankanics Erzsébet. Leánya: Egerszegi Erzsébet (1951. máj. 19.); fia: Egerszegi Sándor (1953. jún. 24.).

  Iskola

  Pécsett tanítói képesítést (1940), a gyomai mezőgazdasági népiskolában gazdasági szaktanítói okl. (1942), majd katonai szolgálatot teljesített (1942–1944), a csurgói mezőgazdasági középiskolában éretts. (1945). Az Agrártudományi Egyetem (ATE) Mezőgazdaság-tudományi Kar Keszthelyi Osztályán mezőgazda okl. szerzett (1948). A Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán doktorált (1959), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1963).

  Életút

  Az Agrokémiai Intézet, ill. az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete (TAKI) tud. munkatársa (1949–1957), a Homokkutatási és Homokjavítási Osztály vezetője (1957–1974).

  Homoktalajok vizsgálatával, szervesanyag-gazdálkodási, agrometeorológiai és növényhonosítási kérdésekkel foglalkozott. Kidolgozta a homoktalajok termőképességének fokozását szolgáló, a gyökérrendszer fiziológiai tulajdonságait figyelembe vevő aljtrágyázási módszerét (= Egerszegi-féle homokjavítási módszer). Módszerével nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el az addig terméketlen futóhomokon elérhető termésátlagok javítása terén. Komposztfekolit néven új, speciális komposzttrágyát kísérletezett ki (1950), a szikes talajok okszerűbb művelését előmozdító újítást dolgozott ki, majd ormos szántás néven új talajvédelmi eljárást vezetett be (1951). Többször járt Izraelben és Egyiptomban, ahol a sivatagi homoktalajokat tanulmányozta, ill. egy évet az USA-ban is eltöltött (1967-ben).

  Emlékezet

  Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

  Elismertség

  Az MTA Talajtani Bizottsága tagja. A Magyar Meteorológiai Társaság választmányi tagja, Agrometeorológiai Szakosztályának titkára. A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Talajtani Társasága vezetőségi tagja.

  Elismerés

  Munka Érdemrend (1954). Steiner Lajos-emlékérem (1953), Kossuth-díj (a gyenge termőképességű homoktalajok megjavítási módszerének kidolgozásáért, 1956).

  Főbb művei

  F. m.: Mezővédő erdősáv talajvédelmi szerepe a vízerózió leküzdésében. – A szélerózió – defláció – leküzdése erdősávrendszerrel. (Az időjárás, 1951)
  Homokterületeink termőképességének megjavítása aljtrágyázással. (Agrokémia és Talajtan, 1952)
  Az aljtrágyázás rendszerének agrometeorológiai vonatkozásai. (Az időjárás, 1953)
  Új homokjavítási rendszer – aljtrágyázás. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1953)
  Homokterületeink termőképességének megjavítása „aljtrágyázással.” (Agrokémia és Talajtan, 1953; angolul: New Method of Improving Sandy Soils by „Deep Placement Manure”, Acta Agronomica, 1953)
  A hazai komplex talajvédelem kérdései. Többekkel. Orosz és német nyelvű összefoglalóval. (A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve, 1954 és külön: Bp., 1956)
  Homokterületek megjavítása aljtrágyázással. (Magyar Mezőgazdaság, 1954)
  A homok termővé tétele. (Természet és Társadalom, 1954)
  A réteges homokjavítás. (Agrártudomány, 1956 és Kertészet és Szőlészet, 1956)
  Az aljtrágyázás. (Kreybig Lajos: Az agrotechnika tényezői és irányelvei. Bp., 1956)
  Gyökerek talajba hatolási sebességének vizsgálata P-32-vel aljtrágyázott homokon. Láng Istvánnal, T. Vágó Évával. (Agrokémia és Talajtan, 1957)
  A homok javítása és hasznosítása. (Magyar Mezőgazdaság, 1957)
  A laza homoktalaj tartós megjavítása. (Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1957)
  Homoktalajok vízgazdálkodásának megjavítása és agrofiziológiai vonatkozásai. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1957)
  A laza homoktalaj mély termőrétegének kialakítása és tartós megjavítása. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1957; angolul: Creation and Permanent Maintenance of a Deep Fertile Layer in Loose Sandy Soil. Acta Agronomica, 1958)
  A réteges homokjavítás. (Agrártudomány, 1958)
  Tartamkísérletek a réteges homokjavítás továbbfejlesztésére. – A szervestrágya biológiai bomlásának csökkentése. – Újabb szempontok a homok földművelési rendszerének kidolgozásához. (MTA TAKI Homokkutatási Osztály Éves Jelentései, 1959)
  Szervestrágya gazdaságos és tartós kihasználása a homoktalajban. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1959; angolul: Economical and Lasting Utilization of Organic Fertilizers in Sandy Soils. Acta Agronomica, 1960)
  A homoktalajok termőhelyének mélyítése. (Magyar Mezőgazdaság, 1960)
  A homoktalajok mély termőterének kialakítása. Kand. értek. (Bp., 1960)
  A talaj mélyművelése. – A homoktalaj tartós megjavítása elméletének és alkalmazásának főbb szempontjai. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1962)
  A homoktalajok agrotechnikájának és javításának módjai. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1964)
  Növénytermesztés homokon. Monográfia. Antal Józseffel, Penyigey Dénessel. 14 táblával. (Bp., 1966)
  Die Erhöhung der Ertragsfähigkeit von Sandböden in Ungarn. (Acta Agronomica, 1968).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1974. dec. 31. és 1975. jan. 7.)
  Láng Sándor: E. S. (Agrokémia és Talajtan, 1975)
  E. S. (MEDOSZ Lapja, 1976. jan.)
  Fehér György: E. S. (Magyar agrártörténeti életrajzok. I. köt. Bp., 1987)
  Kádár Imre–Márton László–Láng István: Az őrbottyáni 50 éves örök rozs és egyéb műtrágyázási tartamkísérletek tanulságai. (Bp., 2012)
  Keszthelyi életrajzi lexikon. HYPERLINK „http://www.fgyvk.hu/eletrajzilexikon/” http://www.fgyvk.hu/eletrajzilexikon/ *MÉL, RÚL: téves halálozási adat: dec. 30. Gyászjelentése szerint dec. 29-én hunyt el!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu