Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Horváth Tibor Antal

  történész, muzeológus, premontrei szerzetes, római katolikus pap

  Horváth Antal Tibor


  Született: 1889. január 29. Budapest
  Meghalt: 1964. április 25. Budapest
  Temetés: 1964. április 28. Budapest
  Temetési hely: Rákoskeresztúr

  Család

  Budapesti vaskereskedő harmadik gyermekeként született. Testvére: Horváth Mária és Horváth Vidor.

  Iskola

  A bp.-i Kegyesrendi Főgimnáziumban éretts. (1906), a budapesti tudományegyetemen történelem–földrajz szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1912). Jászón belépett a premontrei rendbe (1906; Budapesten rendi növendék: 1907–1909; elbocsátották); Csornán ismét belépett a rendbe (1913. aug. 15.), első fogadalmat tett (1914. aug. 15.), örök fogadalmat tett (1917. aug. 15.), áldozópappá szentelték (1917. aug. 24.).

  Életút

  Csengődön nevelőtanár (1909–1912). A premontrei rend keszthelyi (1914–1921), szombathelyi gimnáziumának (1921–1936), majd ismét a keszthelyi gimnáziumának r. tanára (1936–1948), nyugdíjazták (1948). A szombathelyi Vasvármegyei Múzeum, ill. a Savaria Múzeum Régiség- és Iparművészeti Tárának őre (1923–1936).

  Magyarország, elsősorban Vas vármegye és Szombathely város közép- és újkori történetével, gazdaság-, pénz- és művelődéstörténetével foglalkozott. Jelentősen szerepet vállalt a szombathelyi múzeum híres óra-, érem-, és játékkártya-gyűjteményének kialakításában. Több ásatást vezetett és leletmentést végzett Szombathelyen és környékén (pl. Vasasszonyfán, Magyargencsen, Ondódon stb.), s különösen értékes a megye régészeti lelőhelyeiről és leleteiről vezetett naplója. Keszthelyen, a helyi Festetics-levéltárban is működött, ahol igen értékes forrásfeltáró munkát végzett (Iványi Bélával, 1936–1948). A szerzetesrendek feloszlatása után kényszernyugdíjazták, nem taníthatott, Budapestre költözése után alkalmi levéltári munkákból, cédulázásokból élt. Tudós érmegyűjtőként egyedülálló szükségpénz-gyűjteménnyel rendelkezett. Élete utolsó éveiben elsősorban Szombathely 15–18. sz.-i történetét kutatta, a korszakot részletesen elemző hatalmas műve kéziratban maradt, ill. részletei megjelentek a Géfin Gyulával és Kádár Zoltánnal közösen jegyzett Szombathely c. könyvben (a könyvet megjelenése után bezúzták; 1961-ben!). A kéziratot végül is Kiss Gábor rendezte sajtó alá (1993-ban), s a közelmúltban felfedezett életművet is elsősorban Kiss Gábor kutatja.

  Budapesten, Angyalföldön élt (XIII. kerület Gyöngyösi utca 2.), a Rákoskeresztúri Temetőben nyugszik. Kéziratait, levelezését, egyéb írásait az MTA Kézirattára és a Vas Megyei Levéltár őrzi. Írásaiban a Horváth Tibor Antal névváltozatot használta.

  Emlékezet

  A Numizmatikai Társulat Jutalomérme.

  Főbb művei

  F. m.: Melyik rendhez tartozott a szentkereszti apátság Szerém megyében? (Századok, 1927)
  Új szombathelyi Dolichenus-oltárkő. (Archaeologiai Értesítő, Vasi Szemle, 1928)
  Ondódi ásatások. (Vasvármegye és Szombathely város kultúregyesülete és a Vasvármegyei Múzeum III. évkönyve. Szombathely, 1928)
  Ad bibliographiam monasteriorum in Hungaria. (Analecta Praemonstratensia, 1931)
  A türjei premontrei prépostság a XVIII. században. (Szent Norbert Emlékkönyv. Gödöllő, 1934)
  A szombathelyi művészettörténeti és kultúrtörténeti kiállítása tárgymutatója. Összeáll. 4 táblával. (Szombathely, 1934; 2. jav. kiad. 1934; 3. kiad. 1935)
  Szombathelyi órásmesterek. (Vasi Szemle, 1935; és külön: Szombathely, 1935)
  Adalékok a kormányzói kancellária történetéhez. (Vasi Szemle, 1936)
  Boszorkányok és boszorkánypörök Szombathelyen. (Vasi Szemle, 1937; és külön: Szombathely, 1937)
  Hol temették el Festetics Pál deákot? – Johannes Sylvester Pannonius. (Vasi Szemle, 1937)
  De primordiis circariae Hungaricae Ordinis Praemonstratensis. (Analecta Praemonstratensia, 1937)
  Fürdőmesterek Szombathelyen. (Vasi Szemle, 1938; és külön: Szombathely, 1938)
  Vas megyei szavazóbárca, 1824. (Vasi Szemle, 1940)
  A szombathelyi ötvösség története. (1–2. Vasi Szemle, 1940 és Dunántúli Szemle, 1941; külön: Szombathely, 1941)
  Szombathelyi ötvösök. 1–2. (Vasi Szemle, 1941)
  A horpácsi prépostság (Soproni Szemle, 1941; és külön: A Soproni Szemle kiadványai. 110. Sopron, 1941)
  A csornai premontrei prépostság commendatorai a XVI–XVII. században. (Keszthely, 1941)
  Az első Vas megyei régiséggyűjtő. – Adatok a szombathelyi ötvösség történetéhez. (Vasi Szemle, 1942)
  A csornai premontrei prépostság commendatorai a 16–17. században. (Keszthely, 1942)
  A csornai konvent hiteleshelyi működése. (Keszthely, 1943)
  Adalékok a szombathelyi lythographia történetéhez. (Vasi Szemle, 1943)
  Porta Coeli. – A szombathelyi németség a XVII. században. (Vasi Szemle, 1944)
  Szent Márton születésének okleveles adatai. (Acta Savariensia. 4. Szombathely, 1944)
  Adatok a XVI. századi magyar pénztörténethez. (Numizmatikai Közlöny, 1951/52)
  Ismeretlen levéltári adatok az ötvösök történetéhez, főként a XVI–XVII. században. (Művészettörténeti Értesítő, 1953)
  Régi magyar pénznemek. (Numizmatikai Közlöny, 1953/54)
  Kamaragrófok a középkorban. Huszár Lajossal. – Pénztörténeti forrásadatok a XVII. sz. második feléből. (Numizmatikai Közlöny, 1955/56)
  Batka, kacsinka, teruntius. – Fugger Mária emlékérmének mestere. (Numizmatikai Közlöny, 1957/58)
  A középkori Szombathely topográfiája. (Vasi Szemle, 1958)
  A magyar aranyforint értékváltozásai 1490–1700 között. (Numizmatikai Közlöny, 1959/60)
  Terra sigillata a XVI–XVIII. században. (Művészettörténeti tanulmányok. A Művészettörténeti Dokumentációs Központ Évkönyve. 1956–1958. Szerk. D. Fehér Zsuzsa. Bp., 1960)
  Szombathely. Géfin Gyulával, Kádár Zoltánnal. (Magyar műemlékek. Bp., 1961)
  Adalékok a tízes aranyak forgalmához. – Tervezet az erdélyi pénzforgalom szabályozására, 1736. – Székesfehérvári bárcák a XVIII. században. (Numizmatikai Közlöny, 1961/62)
  A tallér értékváltozása Magyarországon, 1542–1700 között. – A munkácsi pénzverde bérleti szerződése, 1624. (Numizmatikai Közlöny, 1963/64)
  Adatok Szombathely történetéhez. (Vasi Szemle, 1965)
  Vas vármegye régészeti leletei és lelőhelyei. 1926. okt. 20.–1936. jún. (Vasi Szemle, 1987)
  Szombathely a XV–XVIII. században. Monográfia. Sajtó alá rend. Kiss Gábor. (Acta Savariensia. 8. A Panniculus Régiségtani Egylet kiadványa. Szombathely, 1993).

  Irodalom

  Irod.: Horváth Ferenc: H. T. A. irathagyatéka. (Vasi Szemle, 1965)
  Bendefy László: H. T. A. (Vasi Szemle, 1965 és Numizmatikai Közlemények, 1965/66)
  Csapodi Csaba: Történészhagyatékok az MTA Kézirattárában. H. T. A. (Századok, 1972)
  Kiss Gábor–Mayer László: A szombathelyi régiségtár őrei. 1872–1942. (Vasi Szemle, 1991)
  Zalai életrajzi lexikon. Szerk. Gyimesi Endre. (Zalaegerszeg, 1994; 3. jav. és bőv. kiad. 2005)
  Kiss Gábor: H. T. A. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
  Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja. (Bp., 2010). *Gulyás: Horváth Antal Tibor név alatt és téves születési adattal: jan. 28.!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu