Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Beke Antal, baróthi

  történetíró, római katolikus pap


  Született: 1838. január 19. Barót, Háromszék
  Meghalt: 1913. május 9. Gyulafehérvár

  Család

  Régi székely nemesi családból származott.

  Iskola

  Mint a Pázmáneum tagja a bécsi tudományegyetemen teológiát és filozófiát tanult; Törcsváron pappá szentelték (1860. jún.).

  Életút

  Brassóban káplán (1859), a gyulafehérvári püspöki líceum tanulmányi felügyelője, az egyháztörténet és az egyházjog r. tanára, majd a papnevelő intézet igazgatója (1860–1868), a Batthyány-könyvtár őre (1868–1872), az erdélyi székeskáptalan kanonokja (1872-től). Több évig Fogarassy Mihály erdélyi püspök titkára, az erdélyi püspöki szentszék jegyzője és ülnöke.

  Erdély, ill. az erdélyi egyházmegye politika- és egyháztörténetével fogl. Forráskiadói tevékenysége is jelentős: kiadta Rákóczi György levelezését.

  Főbb művei

  F. m.: Az erdélyi székesegyház készlete. (Magyar Sion, 1867)
  Erdélyegyházmegyei papnövelde történeti vázlata. (Károlyfehérvár, 1870)
  Legjobb és legállandóbb a papi hivatal. (Károlyfehérvár, 1870)
  Index Manuscriptorum bibliothecae Batthyanianae dioecesis Transsylvaniensis. (Károlyfehérvár, 1871)
  Irányeszmék a felekezeti és közös iskolák ügyében. (Károlyfehérvár, 1871)
  Proverbia et axiomata. (Károlyfehérvár, 1871)
  A nagy-szebeni kir. kath. Teréz-árvaház alapítványainak érvényessége és katholikus jellege. (Károlyfehérvár, 1872)
  Elméleti és gyakorlati egyházi irálytan. Segédkönyv a lelkészi hivatalok részére. (Károlyfehérvár, 1872; 3. tetemesen bőv. kiad. Bp., 1890)
  Pázmány Péter, Lippay és Esterházy levelezése Rákóczy Györggyel. (Bp., 1882)
  Kimutatás a gyulafehérvári káptalan levéltára átadásáról. (Bp., 1884)
  Eszterházi Miklós nádor némely levelei. (Bp., 1885)
  I. Rákóczy György és a porta. I–II. Szerk. Barabás Samuval. (Bp., 1888)
  B. A. gyulafehérvéri székesegyházi őrkanonok önvédelme, semmiségi panasza és fellebbezése. (Bp., 1888)
  Az erdélyi egyházmegye képe a XIV. század elején. Az 1332–1337. évi pápai tizedjegyzék világánál. I–III. (Esztergom, 1894)
  Geleji Katona István levelei Rákóczyhoz. Ifj. Geleji Istvánra vonatkozó adatok. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1894)
  Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárt. (Bp., 1896)
  A kolozsmonostori konvent levéltára. (Történelmi Tár, 1897)
  Énekgyakorlatok… (Bp., 1898)
  Időrendi adatok az Üdvözítőről. (Hittudományi Folyóirat, 1906).

  Irodalom

  Irod.: Gy. T.: B. A. emlékezete. (Közművelődés [Gyulafehérvár], 1915. 25.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu