Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Homonnay Györgyné Markó Gabriella

  épületgépész-mérnök


  Született: 1935. március 22. Budapest
  Meghalt: 2002. december 16. Budapest
  Temetés: 2003. január 6. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Sz: Markó Iván, az UVATERV Vízosztályának vezetője, Novák Márta, a Külkereskedelmi Minisztérium óraadó nyelvtanára. Testvére: Fazekas Istvánné építészmérnök, az IPARTERV munkatársa. F: 1954-től Homonnay György gépészmérnök, a Felsőfokú Könnyűipari Technikum tanszékvezető tanára. Fia: Homonnay Géza (1959. febr. 16.); leánya: Homonnay Mária (1961. jún. 5.).

  Iskola

  A bp.-i Ruházati és Bőrfeldolgozóipari Technikumban éretts. és ruhaipari technikusi képesítést (1953), a BME-n gépészmérnöki okl. (1958) és mérnök-tanári okl. szerzett (1968); doktorált (1966), a műszaki tudományok kandidátusa (1973). Az MLEE-n végzett (1965).

  Életút

  A Papíripari Kutató Intézet tud. segédmunkatársa (1958–1960), a Könnyűipari Tervező Iroda tervező mérnöke (1960–1962). A BME I. sz. Épületgépészeti Tanszékének tanársegéde (1962–1965), egy. adjunktusa (1965–1975?), egy. docense (1975?–1994). Az Ybl Miklós Műszaki Főiskola tanszékvezető főisk. tanára (1994. júl. 1.–2000. jún. 30.). C. egy. tanár.

  Tudományos pályafutásának kezdetén papírgépek hőtechnikai kérdéseivel és általános szárítástechnikai problémákkal foglalkozott, majd érdeklődése különböző könnyűipari üzemek (pl. textil-, papír-, ruha-, nyomdaipari üzemek) fűtési, vízellátási, csatornázási és egyéb technológiai berendezéseinek tervezése felé fordult. Alapvetően új eredményeket ért el a villamosfűtésű, kommunális ellátásra alkalmas, hőtárolós rendszerű kazánok kidolgozásában. Kutatási területei: távfűtés és a rákapcsolt épületek együttes gazdaságossága; közvetlenül a talajba fektetett távvezetékek hőtechnikai vizsgálata; távfűtésre kapcsolt épületek hőközpontjainak hőcserélő berendezései; középnyomású erőművek villamos csúcsrajáratása; textilipari klímaberendezések újtípusú porlasztói és nedves hőcserélő kamrái stb. Jelentős szerepet vállalta BME-n a távfűtési és távhőellátási szakmérnökképzés megszervezésében (az I. ilyen tanfolyam 1967–1969-ben, a II. 1970–1972-ben indult).

  Főbb művei

  F. m.: Fundamentális termodinamikai és fizikai kémiai vizsgálatok a papíriparban. Párolgási tényezők. Bindis Józseffel, Endrényi Sándorral. (Papíripari Kutató Intézet Közleményei, 1960)
  Újabb módszer távfűtőberendezések gazdaságosságának ellenőrzésére. Macskásy Árpáddal. – Budapest hűtési hőfokhídja. Zöld Andrással. (Épületgépészet, 1963)
  Központi fűtés. Macskásy Árpád előadásai nyomán írta Menyhárt Józseffel. (Egy. jegyz. Bp., 1963; és a Mérnöktovábbképző Intézet kiadványa. Bp., 1964)
  Hőcserélők gazdaságos kiválasztása. Zöld Andrással. (Épületgépészet, 1964)
  Kisnyomású, nagyteljesítményű porlasztótípusok. Menyhárt Józseffel, Zöld Andrással. (Épületgépészet, 1965)
  Textilipari klímaberendezések mosóterének korszerűsítése. Menyhárt Józseffel, Zöld Andrással. (Magyar Textiltechnika, 1965)
  Távfűtések. (Egy. jegyz. Bp., 1965 és a Mérnöktovábbképző Intézet kiadványa. Bp., 1965)
  Termoventilátorokkal fűtött ipari csarnokok rákapcsolása a forróvízrendszerre. Egy. doktori értek. 54 táblával. (Bp., 1965)
  Épületgépészeti számítások példatára. Szerk. Völgyes Istvánnal. (Bp., 1965)
  Forróvíz távfűtések hőfokszabályozási kérdései. (Épületgépészet, 1966)
  Central and Local Temperature for High Temperature Water Heating. Molnár Zoltánnal. (Periodica Polytechnica. Engineering–Maschinen und Bauwesen, 1966)
  Diplomatervezés az Épületgépészeti Tanszéken. Menyhárt Józseffel. (Pedagógiai Közlemények, 1966)
  Újtípusú hőtávvezeték-fektetési módszer értékelése. Lipták Andrással, Ravasz J.-vel. – Nedves hőcserén alapuló klímaberendezések korszerűsítése és vizsgálata. Menyhárt Józseffel, Zöld Andrással. (Épületgépészet, 1967)
  Forróvíztávfűtések központi és helyi szabályozása. Molnár Zoltánnal. (Energia és Atomtechnika, 1967)
  Tömbkazántelepek. – Hőcserélő berendezések. Menyhárt Józseffel. A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványa. (Bp., 1967)
  Műszaki egyetemek, felsőfokú kollégiumok. Homonnay Györggyel. (Pedagógiai Közlemények, 1968)
  Gázfűtésű hőtranszformátor és villamos meghajtású csúcshőszivattyú. Jászay ?-val, Szűcs ?-vel. – Újtípusú nagyteljesítményű porlasztók vizsgálata. Menyhárt Józseffel, Zöld Andrással. – Nagyteljesítményű hőcserélő-berendezések méretezése. (Épületgépészet, 1968)
  Központi fűtési épületek fűtéstechnikai kérdései. Szakmérnöki tanfolyami jegyzet. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványa. Bp., 1968; A BME Továbbképző Intézet kiadványai. 2. kiad. 1976)
  Forróvíz távvezetékek hővesztesége periodikus hőmérséklet-változás esetén. Hoffmann Andorral. – Villamos üzemű fűtések nemzetközi helyzete és a hazai elterjesztés lehetőségei. Menyhárt Józseffel. (Épületgépészet, 1970)
  Peak Operation of Heating Power Stations. Problems Arising on the Consumers Side. 1–2. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1970)
  Nagynyomású klímaberendezések. Menyhárt Józseffel. (Gép, 1970)
  Az SI-mértékrendszer az épületgépészetben. Tervezési segédlet. Összeáll. Menyhárt Józseffel. (Bp., 1971)
  Heat Losses in Long Hot-Water Pipelines during Temperature Variation Cycles. Hoffmann Andorral. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1971)
  Kazánok. – Hőtermelő és átalakító központok. – Kémények. (Központi fűtés. Egy. tankönyv. I. köt. Bp., 1971)
  A távfűtés periodikus üzeme. Kand. értek. (Bp., 1971)
  Térszín alatt fektetett forróvíztávvezetékek periodikus üzemeltetése. Hoffmann Andorral. (Épületgépészet, 1971)
  A 2. Nemzetközi Távfűtési Konferencia és a 7. Magyar Fűtés-légtechnikai Konferencia előadásai. Budapest, 1973. máj. 8–10. I–VII. köt. Szerk. Mészáros Pállal. (Bp., 1973)
  Ipari üzemek használati melegvíz ellátása. (Ipari Energiagazdálkodás, 1973)
  Távfűtések. Egy. jegyz. (Bp., 1974; 3. kiad. 1981; 4. kiad. 1986; 5. kiad. 1987)
  Fűtéstechnika. I–II. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1976)
  Fernheizungen. Monográfia. A Távfűtések c. műve átd. német kiadása. (Karlsruhe, 1977)
  Kazánok. – Egyedi fűtések. – Távfűtések. (Az épületgépészet kézikönyve. Szerk. Menyhárt József. Bp., 1977; 2. kiad. 1978)
  Fűtéstechnika. Monográfia és egy. tankönyv is. Molnár Zoltánnal. Ill. Diószeghy Györgyi és Pádár Györgyné. (Bp., 1979)
  Távhőellátás. I–II. köt. Főisk. jegyz. és ábragyűjtemény. (Pécs, 1979; 5. kiad. 1988)
  Ameln, Helmut von: Fűtőberendezések szerelése. Javítás és felújítás. Ford. Lakos Andor. A magyar résszel kieg. H. Gy. (Sajátkezűleg. Bp., 1981)
  Példatár az épületgépészeti tervezési feladatokhoz. Összeáll. (Bp., 1983)
  Föld alatti távvezeték hőveszteségének modellezése. Többekkel. (Épületgépészet, 1985)
  Klímarendszerek tervezési szabályzata Kuvaitban. (Épületgépészet, 1987)
  Az időjárás hatása a gáztechnikai rendszerekre. (Gáztechnikai kézikönyv. Szerk. Vida Miklós. Bp., 1991)
  A fűtés és a távfűtés rövid története. (Debreceni Szemle, 1999)
  Acéllemez radiátorok korróziógátlása. – A Dunai Vasműben gyártott acéllemez radiátorok alkalmazási feltételei és az optimális élettartam biztosítása. Menyhárt Józseffel. (Tanulmányok a másodtermék- és acélszerkezet-gyártásról. 1960–2000. Szerk. Hevesiné Kővári Éva és Kutasi Borbála. (Bp., 2001)
  A felsőoktatási minőségbiztosítás európai elvei. (Magyar Felsőoktatás, 2002)
  Az épületgépészeti felsőoktatás új típusú rendszerszemlélete. (Debreceni Műszaki Szemle, 2002).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 2002. dec. 28.)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu