Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Hollós László

  újságíró

  1869-ig Fridrich László


  Született: 1845. július 20. Győr
  Meghalt: 1876. május 5. Kiscell, Vas vármegye
  Temetés: 1876. május 6. Kiscell

  Család

  F: hagyárosi Kendelényi Fanny (1847–1871). Fia: Hollós Lajos.

  Iskola

  Középiskoláit Győrött végezte, a pesti tudományegyetemen középiskolai tanári okl. szerzett (1867).

  Életút

  A Magyar Ujság gyakornoka, belső munkatársa (1867–1872), a budai főreáliskola (= budapesti II. kerületi állami reáltanoda) helyettes tanára (1872–1875), r. tanára (1875–1876).

  A Nagy Orient Szabadkőműves Páholy alapító tagja és titkára.

  A kiegyezést követő évek egyik jelentős újságírója, publicistája, e műfaj magyarországi úttörője. Nézetei a kiegyezést elutasító szélsőbaloldali Böszörményi Lászlóhoz álltak közel, írásaiban is elsősorban az elbukott forradalom és szabadságharc emlékeivel foglalkozott, tartotta a kapcsolatot az emigrációban lévő Kossuth Lajossal és legszorosabban együttműködő munkatársaival. Publicisztikákon kívül még helytörténeti, néprajzi és művészettörténeti dolgozatokat és útirajzokat is közölt. Az egyik első szabadkőműves páholy alapító tagja a szabadkőműves mozgalom szervezője, a mozgalom magyarországi történetének első feldolgozója. Papramorgó néven valószínűleg ő szerkesztette a Barátfülek c. szabadkőműves antiklerikális füzeteket és gúnyiratokat (1870–1871). Egyik utazása során, a kiscelli vasútállomáson hunyt el.

  Szerkesztés

  A Tanintézeti Tárcza Naptár (1868), a Zászló c. politikai hetilap (1869. jan.–márc.), a pesti Szabad Polgár c. politikai hetilap (1871), a Hajnal c. szabadkőműves lap (1871. okt.–dec.), a Papi Titkok c. gyűjteményes munka (1872), a Szabadkőműves Figyelő (1873), a Közgazdasági Heti Közlöny szerkesztője (1873). Az Uj Korszak c. havi közlöny és melléklapja, az Irodalmi Szemle kiadója (1868).

  Főbb művei

  F. m.: Az ó-budai hajógyár. (Magyarország és a Nagyvilág, 1866)
  A húsvéti locsolás. (Vasárnapi Ujság, 1869)
  Tollrajzok. Beszélyek. (Pest, 1869)
  Ujházy László. Élet és jellemrajz. (Pest, 1869; németül: Pest, 1869)
  Kossuth Lajos házi körében. (Hazánk és a Külföld, 1871)
  A Szabadkőművesség története, különös tekintettel a magyar szabadkőművesség fejlődésére. (Pest, 1873; 2. kiad. Pest, 1877)
  Az olasz fővárosból. (A Hon, 1874. 50.)
  A szabadságharcz emlékei Rómában. (A Hon, 1874. 96.)
  Assisi és Monte Cassino. Úti jegyzeteimből. (A Hon, 1874. 119. és 121.)
  A modern festőművészetről, különös tekintettel a magyar historiai festészetre. (Bp., 1876).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Vasárnapi Ujság, 1876. máj. 14.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu