Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Hortobágyi Tibor

  hidrobiológus, algológus

  Holczer Tibor


  Született: 1912. március 15. Magyardiószeg, Pozsony vármegye
  Meghalt: 1990. április 16. Budapest

  Család

  Sz: Hortobágyi (Holczer) János, Karsay Vilma (1889–1978). Apja állami tanító, anyja gyári munkás volt. F: 1937-től Tamás Eszter polgári iskolai tanár. Négy gyermekük született.

  Iskola

  Elemi iskoláit Mohorán, középiskoláit Esztergomban – részben magánúton – végezte. A Szegedi Tanárképző Főiskolán természetrajz–földrajz–vegytan, ill. énekszakos polgári iskolai tanári okl. (1934), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen természetrajz–földrajz–vegytan szakos középiskolai tanári (1936) és bölcsészdoktori okl. (1939), a moszatok alak- és rendszertana tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1943). A biológiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1955).

  Életút

  A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Növénytani Intézetében Győrffy István gyakornoka (1936), a budapesti Irányító Polgári Iskola szakvezető biológiatanára (1936–1938), a cinkotai tanítónőképző intézet helyettes, majd r. tanára (1938–1941), a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) Tanítóképzői Ügyosztályának előadója (1941–1944). A bajai leánylíceum, ill. leánygimnázium és tanítónőképző intézet r. tanára (1945–1947), az intézet igazgatója (1947–1949). Az Egri Pedagógiai Főiskola Növénytani Tanszékének alapító tanszékvezető főisk. tanára (1949–1958), az Agrártudományi Egyetem (ATE), ill. a GATE Növénytani és Növényélettani Tanszékének tanszékvezető egy. tanára (1959–1984) és az ATE rektora (1960). A szegedi Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1945. jan.–júl.), a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola, 1970-től Bessenyei György Tanárképző Főiskola Növénytani Tanszékének alapító főisk. tanára is.

  Élővizekben előforduló mikroszervezetek fejlődéstanával, elsősorban algák morfológiai, cönológiai és terratológiai vizsgálatával foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a Balaton, a Duna és a Tisza hidrobiológiai és algológiai feltárása és a halastavak produkcióbiológiai kutatása terén. Közel 600, addig ismeretlen algafajt és nemzetséget írt le először, pontos művészi rajzokkal dokumentálva megfigyeléseit. Korszakalkotó jelentőségű műve a Collectio & Iconographia Algarum Hungariae c. katalógus felállítása (ezt ma a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárában őrzik). A lyukkártyára írt, s 1975-ig elkészült katalógus célja, hogy összegyűjtse és hozzáférhetővé tegye az összes magyar, magyar vonatkozású, Magyarországról közölt, valamint magyar algológusok által más országokban vagy földrészeken végzett gyűjtéséből származó algaadatot.

  Emlékezet

  Magyardiószegen született, családjával a 84-es számú házban laktak, később, már professzorként is el-ellátogatott szülőtelepülésébe (előadást is tartott ott, az 1970-es években). A II. vh. után Egerben és Budapesten (Krisztinaváros, XII. kerület Böszörményi út 19/a) élt és tevékenykedett, a bp.-i Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Algakatalógusa a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárába került, s számítógépes adatbázisban hozzáférhető. Könyvtára a Vízügyi és Dokumentációs Központban látható.

  Elismertség

  Az MTA Hidrobiológiai Bizottságának és a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának elnöke (1966–1990). A Magyar Hidrológiai Társaság Limnológiai Szakosztályának elnöke (1964–1985), a Társaság t. tagja (1985-től). A Közoktatásügyi Minisztérium Didaktikai Munkaközösségének tagja (1951–1956). Az International Phycological Society tagja (1962–1990).

  Elismerés

  Bugát Pál-díj, Pro Natura Emlékérem, Bogdánfy Ödön-emlékérem (1965), az MTA 150 éves fennállására emlékplakett (1973), Vásárhelyi Pál-díj (1975), Hermann Ottó-díj (1980), Gelei József-emlékérem (1985) – Esztergom város díszpolgára.

  Szerkesztés

  A Hidrológiai Közlöny szerkesztőbizottságának tagja és a Búvár szerkesztőbizottságának elnöke.

  Főbb művei

  F. m.: A Tisza Nagyfa-holtága phytoplanktonjának qualitativ vizsgálata. Egy. doktori értek. is. 4 táblával. (Folia Cryptogamica, 1937 és külön: Szeged, 1939)
  Természetrajzi ismeretek. A líceum és a leánylíceum I. osztálya számára. (A Szent István Társulat líceumi tankönyvei. Bp., 1939; 2. kiad. 1943; 3. kiad. 1945; 4. kiad. 1947)
  Növényrendellenességek Cinkotáról. A Mahonia aquifolium lomblevél-rendellenességei. (Botanikai Közlemények, 1940)
  Növényteratológiai adatok a virágosak köréből. (Kertészeti Akadémia Közleményei, 1940)
  Tengeri moszat az Alföld planktonjában. (Borbásia Nova, 1941)
  Algarendellenességek. (Botanikai Közlemények, 1941)
  Moszatok a Szent Anna-tóból. (Acta Botanica, 1942)
  Adatok a Balaton fonyódi júliusi mikrovegetációjához. (Botanikai Közlemények, 1942)
  Adatok a Balaton boglári sestonjában, psammojában és lasionjában élő moszatok ismertetéséhez. 10 táblával. (A Magyar Biológiai Kutató Intézet munkálatai. Tihany, 1943)
  Előzetes jelentés a Balaton öt boglári biotopjának mikrophytobiocoenosis-vizsgálatához. (Botanikai Közlemények, 1943)
  Adatok a Bellyei tó mikrophytobiocoenosis viszonyaihoz. (Albertina, 1944)
  Új Phacusok. (Botanikai Közlemények, 1944)
  33 eddig ismeretlen moszat a Balaton sestonjából. 3 táblával. (Botanikai Közlemények, 1946)
  Pediastrum-rendellenességek a Balatonból. (Botanikai Közlemények, 1945)
  Van-e szerepe a természetes vizek planktonjának a halállományra? (Halászat, 1947)
  Néhány balatoni algára vonatkozó újabb megfigyelések. (Botanikai Közlemények, 1947)
  Újabb adatok a Balaton mikrovegetációjához. 4 táblával. (A Dunántúli Tudományos Intézet Kiadványai. 10. Pécs, 1947)
  Az Euglena Ehrenbergii Klebs hazai előfordulása és bioszociológiai szerepe. (Hidrológiai Közlöny, 1949)
  Planktongomba a Balaton sestonjában. – A Cyanophyceák sejtkilövéses szaporodása. (Index Horti Botanici Universitatis Budapestinensis, 1949)
  A Balaton déli partjának coenobiont algái és hazai előfordulásuk. (Hidrológiai Közlöny, 1950)
  Növénytan középiskolák számára. Tankönyv. Haraszty Árpáddal, Tétényi Péterrel. Ill. is. (Bp., 1950)
  Biocoenoticai tanulmányok a Balaton somogyi nyíltvizén, tekintettel a halak táplálkozására. 1 táblával. (A Budapesti Tudományegyetem Biológiai Intézeteinek Évkönyve. Bp., 1950)
  Magyarország halastavainak mikrovegetációja. 1–4. (Hidrológiai Közlöny, 1950–1954–1965–1967)
  Hét új mikroszervezet a Balatonból és coenológiai viszonyaik. – Ősi típusú mikrobiocoenosis egy működő mozdonyon. (A magyar tudományegyetemek biológiai intézeteinek évkönyve, 1951)
  Növénytan az általános iskolák 6. osztálya számára. (Bp., 1951; 4. kiad. 1954; 5. kiad. 1955; 7. kiad. 1957; 8. kiad. 1958)
  Az algák korszerű rendszertani és cönológiai vizsgálata. (A magyar tudományegyetemek biológiai intézeteinek évkönyve, 1952)
  Moszatok. – Algae. (Növényhatározó. Szerk. is. Bp., 1952; 2. kiad. 1955; 3. kiad. 1962; 4. átd. és bőv. kiad. 1968)
  A növény élete és környezete. Tankönyv a gimnáziumok 1. osztálya számára. (Bp., 1953; 2. kiad. 1955; 3. átd. kiad. 1956; 4. kiad. 1957; 7. kiad. 1960; 8. átd. kiad. 1961; 9. kiad. 1962; 10. kiad. 1963)
  Magyarország halastavainak mikrovegetációja. (Hidrológiai Közlemények, 1954)
  Les nouveaux microorganismes de l’établissement piscicole de Hortobágy et du lac de Szelíd. 1 táblával. (Acta Botanica, 1954)
  A gázvakuolumok szerepe a Cyanophyceae rendszerezésében. – Adatok a Balaton mikrovegetációjához. (Botanikai Közlemények, 1955)
  The Autumnal Mass Death of Fish in the Fish-Pond of Fehértó Near Szeged and the Phytocenosis of the Pond. – Zwei Bodenblüten auf der Grossen Ungarischen Tiefebene. (Acta Botanica, 1955)
  Új Chodatella Magyarországról. Chodatella symmetrica Hortobágyi nova species. (Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1955)
  Alföldi halastavak phytocoenológiai viszonyai. Doktori értek. (Bp., 1955)
  Útmutató az általános gimnáziumi növénytani gyakorlatok vezetéséhez. Összeáll. (Bp., 1956)
  Algenteratologien im Seston des Balaton und ihre Entwicklungsgeschichtilichen Beziehungen. (Acta Biologica, 1956)
  A fejlődésmenti vázlatrajzok jelentősége a biológiai oktatásban. (Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve. 1956. Eger, 1958)
  Újabb adatok a szegedi Fehértó mikrovegetációjához. (Az Egri Pedagógiai Főiskola füzetei. 72. Eger, 1957)
  Algák a szilvásváradi vizekből. (Az Egri Pedagógiai Főiskola füzetei. 73. Eger, 1957)
  Relations phylogénétiques entre Cyanophyta coelosphaeriaceae, Gomphoephaeriaceae et Woronichiniaceae. (Acta Botanica, 1957)
  Az algák az atomkorszak szervesanyagforrásai. (Akvárium és Terrárium, 1958)
  Zusammenhänge zwischen der Fischfleischerzeugung und den Algen der Fischteiche. (Acta Agronomica, 1958)
  Nouvelles observations concernant la multiplicationdes algues bleuses. Cyanophycées. (Acta Botanica, 1958)
  A hortobágyi halastavak algái és a vizsgált halastavak termelőképessége. (Az Egri Pedagógiai Főiskola füzetei. 103. Eger, 1958)
  A szelidi szikes tó új scenedesmusáról. (Az Egri Pedagógiai Főiskola füzetei. 104. Eger, 1958)
  Eddig ismeretlen szaporodási formák a kékalgáknál és azok evolúciós vonatkozásai. (Akvárium és Terrárium, 1959)
  Kiszáradó tófenék algáinak többhónapos élete megnehezített körülmények között. 1 táblával. (Az MTA Biológiai Csoportjának Közleményei, 1959)
  Adatok a bükki algavegetáció ismeretéhez. (Botanikai Közlemények, 1959)
  A Cyanophyceák új szaporodásmódjáról. (Biológiai Közlemények, 1959)
  Növénytan. Pedagógiai főisk. tankönyv. (Bp., 1960; 3. átd. kiad. 1962; 4. jav. kiad. 1963)
  Unusual Way of Reproduction of Lyngbya Lagerheimii Möb. Gom. Cyanophyton. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Biologica, 1960)
  Hyalophacus Tiszae Hortob. N. Sp. Adatok a vásárosnaményi Holt-Tisza mikrovegetációjához. (Az Egri Pedagógiai Főiskola füzetei. 184. Eger, 1960)
  A hormogoniumos Cyanophytonok szokatlan szaporodásmódjáról. 1 táblával. (Biológiai Közlemények, 1960)
  Algák a Balatonból. 2 táblával. (Az MTA Biológiai Kutató Intézetének Évkönyve, 1960)
  A Szelídi-Szikestó új Harpochytrium-fajáról. (Botanikai Közlemények, 1960)
  Botanika. 1. Sejttan, szövettan, szervtan. Egy. jegyz. Simon Tibornéval. (Gödöllő, 1960)
  Dianoses Algarum novarum. Az Euglene Tuba H. J. Carter neuston vízvirágzása. (Az Egri Pedagógiai Főiskola füzetei. 197. Eger, 1960)
  Das mehrmonatige Leben von Algen eines austocknenden Teichbettes unter erschwerten Bedingungen im Laboratorium. 1 táblával. (Acta Biologica, 1960)
  Rózsa-áltermések rendellenességei Précsényi Istvánnal. (Botanikai Közlemények, 1961)
  Die Einwirkung von Umweltfaktoren auf die Algenzönosen des Plattensees. (Acta Botanica, 1961)
  Két vízvirágzás a Balatonon. (Botanikai Közlemények, 1962)
  Paralelle Morphose – Konvergenzen, Abnormitäten – bei der Gattung Scenedesmus. (Acta Botanica, 1962)
  Tájékozódó algaegyüttes-vizsgálatok Balatonboglár partközeli és benti nyíltvizéből. (Az Egri Pedagógiai Főiskola füzetei. 267. Eger, 1962)
  Neue Algen aus den Fischteichen von Gödöllő. Németh Józseffel. (Acta Botanica, 1963)
  A gödöllői agrobotanikus kert. (Felsőoktatási Szemle, 1963 és Természettudományi Közlöny, 1963)
  A buzsáki halastavak algáinak kvalitatív vizsgálata. (Hidrológiai Közlöny, 1963)
  A növényi mikroszervezetek gyűjtése és vizsgálata halastavakban. (Hidrológiai Közlöny, 1964)
  Biológiai kultúránk 20 éves fejlődésének főbb eredményei. – A környezet és a növényi termelés közötti kapcsolatok. (Élővilág, 1965)
  A Bükk hegység algái. (Hidrológiai Közlöny, 1965)
  Az élet színterei az édesvizekben. (Búvár, 1966)
  On the Variability Range of Scenedesmus pannonicus. (Acta Botanica, 1966)
  Mikroszervezetek a csillebérci atomreaktor sugárzásnak kitett köreiben. (MTA KFKI Közleményei, 1966)
  Nagyméretű vízvirágzás a Balaton délnyugati részén. Kárpáti Istvánnal. (Botanikai Közlemények, 1967)
  Víz és evolúció. (Búvár, 1967)
  Neue Beiträge zur Kenntnis der Scenedesmen Ungarns. (Acta Botanica, 1967)
  Növénytan. Növényrendszertan és növényföldrajz. I–II. köt. Szerk. (Bp., 1968; 2. kiad. 1970; 5. kiad. 1977)
  Phytoplankton Organisms from Three Reservoirs on the Jamuna River, India. Monográfia. 18 táblával. (Studia Biologica. Bp., 1969)
  Moszatok vagy algák rendszere. (A növények világa. II. köt. Bp., 1969)
  A Fővárosi Vízművek ülepítő és talajvízdúsító medencéinek mikroflórája. (Hidrológiai Közlöny, 1970)
  Különleges élőhelyek. (Természet Világa, 1970)
  Ami a legújabb az algák gyakorlati felhasználása terén. (Búvár, 1971)
  Vízvirágzás Hanoiban. (A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola füzetei. 10. Nyíregyháza, 1972)
  Agrobotanika. Egy. jegyz. Szerk. (Bp., 1972; 2. kiad. 1974; 3. átd. és bőv. kiad. 1986)
  The Microflora in the Setting and Subsoil Water Enriching Basins of the Budapest Waterworks. A Comparative Study in Ecology, Limnology and Systematics. Monográfia. (Bp., 1973)
  A magyarországi vizek produkcióbiológiai hatása. (Búvár, 1973)
  Clusius, a botanikus. Jeanplong Józseffel. (Vasi Szemle, 1973)
  Újabb párhuzamos morfózisok. (Botanikai Közlemények, 1973)
  Neue Chlorococcalen aus den Absetz- und Grundwasseranreicherungsbecken der Budapester Wasserwerke. (Acta Botanica, 1973)
  Catalogus et iconographia algarum Hungariae. Összefoglaló jelentés. (Acta Botanica, 1974 és MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1974)
  New Scenedesmus Species from the Danube at Budapest. (Acta Botanica, 1975)
  Hidrobiológiai vizsgálatok tapasztalatai a Fővárosi Vízművek víztermelő rendszerében. (Hidrológiai Közlöny, 1976)
  Balatoni halpusztulás 1975-ben. Részjelentés, mikrovegetáció. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1977)
  Planctomycesek és algák a tatai Öreg tóból. (Botanikai Közlemények, 1979)
  New Algae from Hungary. (Acta Botanica, 1979)
  New Scenedesmus Taxa from the Budapest Section of the Danube. Between the 1588–1674 Kms. (Acta Botanica, 1980)
  Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Egy. tankönyv. Szerk. Simon Tiborral. 16 táblával. (Bp., 1981; 2. kiad. 1991; 3. átd. kiad. 2000)
  A Planctomyces kutatás kritikai áttekintése. Hajdu Lajossal. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1982)
  Az Országos Biológiai Napok negyedszázada. 1958–1982. (Biológiai ismeretterjesztés. Bp., 1982)
  Moszatok. – Algae. (Baktérium-, alga-, moha- és zuzmóhatározó. Szerk. Simon Tibor. Bp., 1991).

  Irodalom

  Irod.: Egy tankönyvíró vallomásai. (A biológia tanítása, 1975)
  Kerényi Mária: Életrajz helyett. Interjúk. (Bp., 1978)
  Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
  H. T. halálára. (Magyar Nemzet, 1990. ápr. 26.)
  Turcsányi Gábor: H. T. (Hidrológiai Közlöny, 1990)
  Turcsányi Gábor: Szorgalom, tisztesség, tudás. In memoriam H. T. (Természet Világa, 1990)
  Padisák Judit–Hegewald Eberhard: In memoriam H. T. Művei bibliográfiájával és a H. T. által leírt fajok jegyzékével. (Botanikai Közlemények, 1992)
  Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996)
  Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? I. köt. Szerk. Balogh Margit. (Szekszárd, 1997)
  A Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei. 1917–2000. Összeáll. és szerk. Marczell Ferenc. (Bp., 2000)
  H. T. (Tilia, 2000)
  Buczkó Krisztina: H. T. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu