Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Hoffmann Andor

  gépészmérnök, matematikus


  Született: 1923. február 18. Dunaföldvár, Tolna vármegye
  Meghalt: 1992. június Budapest

  Család

  Sz: Braun Katalin. Apja kereskedelmi utazó volt, a zsidótörvények után megvonták iparengedélyét, kisegítő munkásként dolgozott. Szülei a holokauszt áldozatai. F: 1960-tól Nagy Klára (†1988) magyar–történelem szakos általános iskolai tanár. Özvegy.

  Iskola

  Középiskoláit Dunaföldvárott és Budapesten végezte, Budapesten éretts. Budapesten nyomdásztanuló (1941–1944), behívták munkaszolgálatra (1944. ápr.), Ausztriába deportálták (1945. febr.), a szovjet csapatokkal tért haza (1945 ősze). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közgazdaság-tudományi Karán tanult (1946–1948), az ELTE TTK-n matematika–fizika–ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1952), a műszaki tudományok kandidátusa (1979).

  Életút

  A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) V. Matematika Tanszék tanársegéde (1951–1957). A BME Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszéke (1957–1971), az MTA Automatizálási Kutató Intézete (AKI, 1971. máj.–szept.), a BME Gépészmérnöki Kar Áramlástani Tanszéke tud. munkatársa (1971–1980), tud. főmunkatársa (1980–1983).

  Alkalmazott matematikai kutatásokkal, matematikai fizikai parciális differenciálegyenletek és peremérték-problémák, ill. ezekhez kapcsolódó numerikus módszerek műszaki, elsősorban áramlás- és hőtani alkalmazásaival foglalkozott. Újfajta számítási módszert dolgozott ki speciális víztárolók áramlási viszonyainak meghatározására, jelentős eredményeket ért el a magyarországi fűtőerőművek villamos csúcsrajáratási üzemmenetének kidolgozása terén. További kutatási területei: forróvíz-távvezetékek hőveszteségeinek meghatározása, az ezzel kapcsolatos energiaveszteség-csökkentés matematikai modelljének kidolgozása. Néhány tudománytörténeti cikket is írt.

  A Bolyai János Matematikai Társulat tagja.

  Főbb művei

  F. m.: Hosszú henger hevítése változó kemencehőmérsékleten. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1961)
  Hosszú hengeres testek hevítési folyamatának vizsgálata változó kemencehőmérséklet és hőátadási tényező esetén. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1962)
  Anwärmen zylindrischer Körper entsprechender Länge bei veränderlicher Ofentemperatur. 1 táblával. – Untersuchung des Heizvorganges an zylindrischen Körpern bei veränderlicher Ofentemperatur. (Acta Technica, 1962)
  Hosszú henger hővezetésének vizsgálata instacionárius hővezetési együttható esetében. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1963)
  Research of Heat Conduction in a Long Cylindric Body on the Condition of a Variable Heat Conduction Coefficient. (Acta Technica, 1964)
  Analysis of the Effect Exerted by a Variable Heat-Transfer Coefficient upon the Heating Process Carried out with a Cylindrical Body. (Acta Technica, 1965)
  Hővezetési problémák. 1–2. (Matematikai Lapok, 1968)
  Heat Losses in Long Hot-Water Pipelines during Temperature Variation Cycles. Homonnay Györgynével. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1971)
  Térszín alatt fektetett forróvíz-távvezetékek periodikus üzemeltetése. Homonnay Györgynével. (Épületgépészet, 1971)
  Underground Hot-Water Transmission Lines in Periodic Operation. Homonnay Györgynével. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1972)
  Víztároló áramlási viszonyainak meghatározása C-szummálható sorok alkalmazásával. (Matematikai Lapok, 1972)
  Forróvíz lehűlése távvezetékben periodikus hőmérséklet-változás esetén. Homonnay Györgynével. (Épületgépészet, 1974)
  Megjegyzés a „változók szétválasztása módszerének” általánosításához. (Matematikai Lapok, 1975)
  Rétegbe ágyazott csőrendszer hőleadásának vizsgálata. (Matematikai Lapok, 1976)
  Numerikus módszerek az áramlástan és hőtan parciális differenciálegyenletek megoldására. I. köt. Kiegészítő jegyz. (A BME Gépészmérnöki Kar kiadványai. Bp., 1977)
  Parciális differenciálegyenletek és disztribúciók alkalmazása nemlineáris hővezetési feladatok megoldására. Tud. tevékenység tézisszerű összefoglalása. Kand. értek. (Bp., 1978)
  Szabadban haladó hőtávvezetékek gazdaságos szigetelési vastagsága. Homonnay Györgynével. – Hőterjedés áramló folyadékban instacionárius peremfeltétel és változó sebesség esetén. (Épületgépészet, 1982)
  Resonable Insulation Thickness for Airborne District Heating Pipelines. Homonnay Györgynével. – Heat Propagation in a Fluid Flowing at Variable Velocity Rate under Unsteady Boundary Condition. Homonnay Györgynével. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1983)
  A Duhamel-integrál, disztribúciók és a karakterisztikák rendszerének alkalmazása áramlás- és hőtechnikai feladatok megoldására. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1992)
  megemlékezései tudósokról: Lánczos Kornél halálára. (Új Élet, 1974. júl. 15.)
  Emlékezés a százéves Goldziher Károlyra. (Új Élet, 1981. ápr. 1.)
  Száz éve született Kármán Tódor. (Új Élet, 1981. jún. 15.)
  Emlékezés Grünwald Gézára. (Új Élet, 1984. dec. 1.). Megjegyzés: Hoffmann Andor halála előtt néhány hónappal nyújtotta be kérelmét tudománydoktori fokozatra. Kérelmét az MTA–TMB előbb elutasította, majd fellebbezése után – életműve tézises összefoglalását – opponenseknek mégis kiadta. Nem sokkal később, 1992. jún.-ban azonban a jelölt elhunyt, az MTA–TMB a fokozatot Hoffmann Andornak posztumusz nem adta meg!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu