Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Homoródy József

  filmtörténész, újságíró, szerkesztő

  Homoródi József


  Született: 1919. október 1. Csátalja, Bács-Bodrog vármegye
  Meghalt: 1982. július 19. Tatabánya
  Temetés: 1982. július 23. Tatabánya

  Család

  Tanárképző Főiskolát végzett (1942).

  Iskola

  Budapesten tanár és a Magyar Rádió újságírója (1942–1950), az Akadémiai Nyomda korrektora (1951–1959). A Magyar Filmtudományi Intézet főelőadója (1959–1966), a Komárom megyei Dolgozók Lapja munkatársa (1967–1970), olvasószerkesztője (1970–1982).

  Életút

  Pályája kezdetén több irodalomtörténeti dolgozatot írt, később szakszervezeti mozgalmi kiadványokat és a sztahanovista mozgalmat népszerűsítő agitatív füzeteket jegyzett. A Filmtudományi Intézetben a magyarországi 1945 utáni filmgyártás, elsősorban a magyar híradó- és a dokumentumfilm történetével, műszaki kérdéseivel foglalkozott. Számos népszerű filmtörténeti könyvet, szöveggyűjteményt, antológiát írt és szerkesztett. Műfordítóként, a Szikra Könyvkiadóban német politikai írásokat (részben név nélkül), majd klasszikus szépirodalmat tolmácsolt. Az ő átdolgozásában jelent meg a Münchhausen báró kalandjai c. klasszikus ifjúsági regény (G. A. Bürger műve, 1957-ben).

  Budapesten és Tatabányán élt és tevékenykedett, Tatabányán hunyt el, a helyi újtelepi temetőben nyugszik.

  Az Országos Műszaki Filmkatalógus szerkesztője (1961-től). Irodalomtörténeti és kritikai írásai a Válasz (1947) és a Magyarok c lapokban jelentek meg (1947–1948).

  Főbb művei

  F. m.: Parasztok a regényben és a társadalomban. – Az „úri”, a „paraszti” és a „munkás” Dózsa-regény. (Válasz, 1947)
  Gyorsforgácsolási mozgalom. 5 melléklettel. (Szakszervezeti ismeretterjesztő előadások. Bp., 1952)
  Hogyan lesz a fából textil? (Szakszervezeti ismeretterjesztő előadások. Bp., 1952)
  Rózsi Ferencné, Kossuth-díjas sztahanovista szövőnő. (A munka hősei. Bp., 1952)
  Loy-mozgalom a bányászatban. (Sztahanovista munkamódszerek a bányaiparban. Bp., 1953)
  Eizenstein, a forradalom művésze. A berlini Eizenstein-konferencia előadásai. Ford. Juhász István. Szerk. (Filmművészeti Könyvtár. 19. Bp., 1964)
  Magyar film. 1948–1963. Cikkgyűjtemény. Vál. és szerk. (Filmművészeti Könyvtár. 21. Bp., 1964)
  Rendezői műhely. Cikkgyűjtemény. Vál. és szerk. Csányi Miklóssal. (Filmművészeti Könyvtár. 24. Bp., 1965)
  A híradó- és dokumentumfilm problémái. Vál. és szerk. Sallay Gergellyel. (Filmművészeti Könyvtár. 25. Bp., 1965)
  A magyar film húsz éve. 1945–1965. Szerk. (Bp., 1965)
  Pudovkin, Vszevolod Illarionovics: A filmrendező és a filmszínész művészete. Vál. tanulmányok. Ford. Háy Gyula és Mérei Ferenc. Vál., szerk. és jegyzetekkel ellátta. 16 táblával. (Bp., 1965)
  Lebegyev, Nyikolaj Alekszejevics: A szovjet némafilm története. Ford. Szekeres Zsuzsa. Szerk. (Filmművészeti Könyvtár. 21. Bp., 1965)
  A filmhíradó történetéből. (A magyar film húsz éve. 1945–1965. Tanulmányok. Szerk. is. Bp., 1965)
  A kultúripar és a holnap olvasója. (Új Forrás, 1982)
  ford.: Norden, Albert: A német monopolkapitalizmus. Ford. (Bp., 1950)
  Bürger, Gottfried August–Immermann Karl: Münchhausen báró. Részletek G. A. Bürger művéből. Az eredeti művet átd. K. Immermann. Ford., magyarrá átd. és az utószót írta. Würtz Ádám rajzaival. (Vidám Könyvek. 4. Bp., 1957)
  Bürger, Gottfried August: Münchhausen kalandjai. Ford. Ill. Doré, Gustave. (Bp., 1958; 2. kiad. 1965)
  La Mettrie, Julien Jean Offray de: A Lélek természetrajza. – Az embernövény. – Az embergép. (Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény. II. köt. A XVII. század végétől Marxig. Szerk. Simon Endre. Bp., 1960)
  Frank, Leonhard: Haramiák bandája. Ford. Ill. Gyémánt László. (Kozmosz Könyvek. Bp., 1969; 2. kiad. 1984)
  Rank, Heiner: A szép Bella. (Galaktika. 47. Tudományos-fantasztikus antológia. Szerk. Kuczka Péter. Bp., 1982)
  Bürger, Gottfried August: Münchhausen báró csodálatos utazásai szárazon és vízen, haditettei és vidám kalandjai, ahogyan kancsó mellett, baráti körében maga mesélte el. Ford. Gustave Doré fametszeteivel. (Bp., 1983)
  Bürger, Gottfried August: Münchhausen kalandjai. Ford. Gustave Doré fametszeteivel. Szerk. R. Székely Júlia. (Bp., 1989; 2. kiad. 1994)
  Bürger, Gottfried August: Münchhausen báró csodálatos kalandjai. Ford. Gustave Doré fametszeteivel. Szerk., az utószót írta Földvári György. (A Scriptor Tarka Könyve. Micimackó Könyvtár. 4. Kaposvár, 1996).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1982. júl. 21.). *MÉL téves halálozási hely: Budapest!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu