Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Kádár János
  Lukács György
  Lukács József
  Péter László
  Péter Rózsa

  Holló Lajos

  politikus, újságíró, szerkesztő


  Született: 1859. augusztus 24. Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
  Meghalt: 1918. június 14. Budapest

  Család

  Sz: Holló Gáspár, Mallár Franciska.

  Iskola

  Elemi és középiskoláit Kiskunfélegyházán végezte, a budapesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett.

  Életút

  Tanulmányai befejezése után Kiskunfélegyházán ügyvéd (1885-től). A Függetlenségi és ’48-as Párt, ill. az Ugron Gábor vezette, különálló csoport tagja, országgyűlési képviselője (Kiskunfélegyházi választókerület, 1887–1918).

  A 20. sz. elejének egyik meghatározó ellenzéki politikusa, publicistája és szerkesztője. A kormányzati válság alatt az ún. szövetkezett ellenzék vezérlőbizottságának tagja. A nemzeti ellenállás egyik vezetőjeként (1905–1906) lapja, a Magyarország hasábjain, a Fejérváry-kormánnyal szembeni harc eszközeként – többek között – adómegtagadásra, az osztrák áruk bojkottjára szólított fel. A volt ellenzéki koalíció kormányzása idején (1906–1910) az önálló nemzeti bank felállítását követelő csoportosulás vezető személyiségeként hajthatatlanságával egyik előidézője volt pártja kettészakadásának. A pártszakadás után a Justh Gyula vezette radikálisabb szárnyhoz csatlakozott (1909. nov.–1913), ahol elsősorban az általános és titkos választójog kiharcolásáért küzdött, továbbá számos népjóléti követelést fogalmazott meg. Szociális követelései miatt ellenfelei megvádolták a Szociáldemokrata Párttal való együttműködéssel; utóbb újból csatlakozott a szövetkezett ellenzékhez, de az Egyesült Függetlenségi és ’48-as Párt néven újra egységessé vált pártba már nem lépett be.

  Az Országgyűlés Közigazgatási Bizottsága tagjaként – többször felszólalt a közigazgatási reformtervezet ügyében. A ’48-as párti politikus az önkormányzatok autonómiája mellett foglalt állást, angol mintára hivatkozva az erős önkormányzatot tartotta a közigazgatás egyik alapegységének, amit azonban a kormányzat szerinte hiteltelenné tett. Kérdéseit és javaslatait könyv formájában is nyilvánosságra hozta (A közigazgatás rendezése a megyékben, városokban és községekben, 1891). Művében elkülönítette a közigazgatási feladatok három típusát: az autonomikus, az önkormányzati és az államigazgatási feladatokat, amelyek közül az első kettő a gyakorlatban egybeolvad. Az autonómiára való törekvés igénye Holló Lajos szerint a nemzeti eszme – az önálló magyar államiság – a közigazgatás alapkövetelménye. Egy magyar közintézménynek tehát úgy kell berendezkednie, hogy az mindenekelőtt a magyar államiság eszméjét szolgálja, és ne a perszonálunión alapuló Osztrák–Magyar Monarchia érdekeit, ugyanakkor a különböző nemzetiségek magyarosítása is burkolt célként megjelent.

  Emlékezet

  Kiskunfélegyházán született, több mint harminc éven át képviselte szülővárosát az országgyűlésben. Budapesten élt (Terézváros, VI. kerület Teréz körút) és tevékenykedett, a fővárosban hunyt el; a Kerepesi úti temetőben nyugszik, a síremlék Istók János szobrászművész alkotása. Szintén Istók János alkotta a kiskunfélegyházi Petőfi téren látható bronz mellszobrát (a szobor már 1926-ban elkészült, de csak 1959. aug. 30-án avatták fel). Arcképe az Ország-Világ c. lapban látható, ill. a Linek Lajos által készített karikatúrát az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Kézirattára őrzi. Emlékét Budapesten (Miklóstelep, XVIII. kerület) és Kiskunfélegyházán is utca őrzi.

  Elismerés

  Kiskunfélegyháza díszpolgára (1906).

  Szerkesztés

  A Félegyházi Hírlap alapító szerkesztője (1885–1887), a Magyarország c. napilap szerkesztője (1893–1899), főszerkesztője (1899–1913).

  Főbb művei

  F. m.: H. L. Kun-Félegyháza országgyűlési képviselőjének beszámoló beszéde 1888. júl. 9-én. (Bp., 1888)
  H. L. Kun-Félegyháza országgyűlési képviselőjének az 1889–1890-iki országgyűlésben tartott beszédei. Lenyomat a képviselőház naplójából. (Bp., 1890)
  A közigazgatás rendezése a megyékben városokban és községekben. A kormány javaslatának és a bizottság több megállapodásainak bírálatával. (Bp. 1891). Előadói jelentés a jegybank tárgyában. (Bp., 1909)
  A városok háztartása. Szász Józseffel. (Városi Szemle, 1909)
  Bartha Miklós összegyűjtött munkái. I. köt. A bevezetést írta. (Bp., 1912).

  Irodalom

  Irod.: H. L. Arczképével. (Ország–Világ, 1890. 51.)
  A szövetkezett balpárt arcképcsarnoka. (Bp., 1905)
  Halálhír. (Pesti Hírlap, 1918. jún. 15.)
  Magyar politikai lexikon. Szerk. T. Boros László. (Bp., 1929)
  Mezősi Károly: H. L. emlékezete. (Forrás, 1974)
  Urbán Miklósné: Életrajzi lexikon. (Kiskunfélegyháza helyismereti könyve. 2. kiad. Kiskunfélegyháza, 1999)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (21), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (104), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (157), grafikus (69), gyermekgyógyász (36), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (954), irodalomtörténész (274), jezsuita szerzetes (11), jogász (314), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (67), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (691), meteorológus (14), mezőgazda (125), mezőgazdasági mérnök (103), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (22), műfordító (212), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (46),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu