Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Kádár János
  Lukács György
  Lukács József
  Péter László
  Péter Rózsa

  Hirling József

  gépészmérnök


  Született: 1930. augusztus 7. Budapest
  Meghalt: 1992. január 3. Budapest

  Család

  Sz: Farkas Katalin.

  Iskola

  A BME Gépészmérnöki Kar Gépgyártástechnológia Szakán végzett (esti tagozaton, 1959), a műszaki tudományok kandidátusa (1982).

  Életút

  A Csepel Vas- és Fémművek Anyagvizsgáló Osztályának ipari tanulója, műszaki rajzolója, majd kutatótechnikusa (1945–1957). A Csepel Vas- és Fémművek Radioizotóp Laboratóriumának kutatómérnöke és a Gamma-radiográfiai csoport vezetője (1957–1961), az MTA Izotóp Intézete műszaki vezetője, tud. munkatársa (1962–1969), a Technológiai Osztály tud. osztályvezetője, tud. főmunkatársa (1970–1990). A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ, IAEA) radioaktívhulladék-kezelési szekciójának vezetője (1982–1988).

  Radioizotópok ipari radiográfiai és nyomjelzés-technikai alkalmazásával, izotóptechnikai berendezések fejlesztésével foglalkozott. A magyarországi nukleáris objektumok létesítési munkáinak irányítója, a hazai legnagyobb szervetlenkémiai izotópkészítmények előállításához szükséges izotópüzem technológiai rendszerének kidolgozója és üzembe helyezője. Jelentős eredményeket ért el a radiológiai légszűrők fejlesztése, ill. a radiojód légszennyezők vizsgálata terén. A BME Atomreaktora számára radiokémiai forrófülkéket, izotóp-transzport berendezéseket, légszűrőket és szennyvíztisztító berendezéseket tervezett. Nevéhez fűződik az első és sokáig egyetlen magyarországi radioaktív hulladékfeldolgozó rendszer tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése.

  Az MTA Vegyipari Gépészeti Munkabizottsága tagja. Az Országos Atomenergia Bizottság Izotópalkalmazási Szakbizottsága titkára.

  Főbb művei

  F. m.: Tapasztalatok az ipari izotóptartók tervezésével, kivitelezésével és működésével kapcsolatban. – Béta-sugárzó anyagok kezeléséhez szükséges eszközök tervezése és kivitelezése. (Energia és Atomtechnika, 1959)
  Zárt gamma-sugárzó izotópok átszerelésével kapcsolatos tapasztalatok. – Hazai gyártmányú távmanipulátor izotópok átszereléséhez. Fenyvesi E.-vel. – Radioaktív izotópokkal végzett roncsolásmentes vizsgálatok néhány magyarországi tapasztalata. Varga Károllyal. (Energia és Atomtechnika, 1960)
  Kőolajvezetékben elakadt turbinamarók helyzetének meghatározása radioaktív izotóppal. Varga Károllyal. (Energia és Atomtechnika, 1962)
  Atomreaktorban aktivált kerékpár fékpersely kopásvizsgálata. Fökl O.-val. (Gép, 1962)
  A szerszámélettartam izotópos vizsgálatának néhány módszertani kérdése. Kardos Á.-val. (Gép, 1965)
  A magyar izotóptermelő laboratórium műszaki megoldásai. – Nagyaktivitású gamma-sugárforrások átszerelése. (Atomtechnikai Tájékoztató, 1966)
  A hazai izotóptermelő laboratórium légtechnikai rendszerének üzemviteli tapasztalatai. Golder Fi-fel. (Energia és Atomtechnika, 1967)
  A radioaktív hulladékok elhamvasztásánál keletkező égéstermékek tisztítása. – Kísérleti élelmiszer-besugárzó létesítmény. (Atomtechnikai Tájékoztató, 1969)
  Tapasztalataink nagyaktivitású kísérleti gammabesugárzó berendezéssel. Stenger Vilmossal. (Energia és Atomtechnika, 1969)
  60Co töltettel működő üzemi sugársterilező berendezés értékelése besugárzástechnikai szempontból. Többekkel. – Forrólétesítmények tervezésének és üzemeltetésének biztonsági kérdései. – Hazai sugárforrások technikai vonatkozású eredményei és lehetőségei. Dobó J.-vel. (Atomtechnikai Tájékoztató, 1970)
  Radioaktív aeroszolok és molekulárdiszperz légszennyezők leválasztásának néhány problémája. Pavlik Oszkárral, Czeller Gy.-vel. – Nagyteljesítményű gamma-besugárzó berendezések fejlesztése. Fekete Z.-vel, Stenger Vilmossal. – Radioaktív szennyvizek feldolgozása az MTA Izotóp Intézetében. Pavlik Oszkárral. (Izotóptechnikai Kutatások. Az MTA Izotóp Intézete kiadványa. Bp., 1972)
  Ipari radiográfia. (Az izotópok ipari alkalmazása. Szerk. Földiák Gábor. Bp., 1972)
  Erősáramú érintkezők anyagfogyásának vizsgálata radioaktív izotópos módszerrel. Farkas T.-nével. – 6 MeV-es hordozható anyagvizsgáló betatron hazai alkalmazása. Szili S.-sel. (Izotóptechnika, 1972)
  Részecskék valóságos méretének meghatározása autoradiográfiai foltátmérőik alapján. (Izotóptechnika, 1975; angolul is)
  Radioizotópos nyomjelzés-technikai módszerek az atomerőművi ioncserélő gyanták, légszűrők és felületi bevonó anyagok minősítő vizsgálataihoz. Pavlik Oszkárral. (Gép, 1978)
  Szubmikron radioaktív aeroszolok centrifugális szemcseméret-elemzése és nagy hatásfokú szűrése. Kand. értek. (Bp., 1979).

  Irodalom

  Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
  H. J. (Anyagvizsgálók Lapja, 1992)
  Ki kicsoda az 50 éves Gépipari Tudományos Egyesületben. Szerk. Kiss Lajos. (Bp., 1999)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (21), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (104), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (157), grafikus (69), gyermekgyógyász (36), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (954), irodalomtörténész (274), jezsuita szerzetes (11), jogász (314), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (67), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (691), meteorológus (14), mezőgazda (125), mezőgazdasági mérnök (103), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (22), műfordító (212), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (46),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu