Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Hindy Zoltán, nagy- és kishindi

  jogász, ügyvéd, politikus


  Született: 1880. május 17. Budapest
  Meghalt: 1951. május 8. Budapest

  Család

  Nagyapja: Hindy Iván (1800–1875) jogász, ügyvéd, táblabíró. Sz: Hindy Géza (1850–1895) MÁV-tisztviselő, Ziska Ilona. Nagybátyja: Hindy Kálmán (1841–1913) miniszteri osztálytanácsos, árvaszéki ülnök. Testvére: Hindy Iván (1890–1946) honvéd tábornok.

  Iskola

  Középiskoláit Budapesten végezte, a budapesti tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1903), ügyvédi vizsgát tett (1905).

  Életút

  A budapest-vidéki pénzügyigazgatóság számtisztje és a budapesti kataszteri helyszínelési felügyelőség titkára (1903–1917), a Nemzeti Munkapárt, majd a ’48-as Alkotmánypárt országgyűlési képviselője (Esztergom, 1917–1918). Budapesten ügyvédi irodát nyitott, elsősorban büntető- és sajtójogi perekkel foglalkozott (1918–1928); közben a Tanácsköztársaság alatt letartóztatták (1919. ápr.–júl.). Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) jogügyi igazgatója (1928–1932), vezérigazgató-helyettese (1932–1935), a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének (MABI) vezérigazgatója (1935-től). A bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közgazdaság-tudományi Karán a társadalombiztosítási jog és gyakorlat meghívott előadó tanára (1943–1944).

  A két világháború közötti korszak egyik neves ügyvédjeként elsősorban bűnügyi védelmeket látott el. Ő volt a védő – többek között – az Erzsébetvárosi Körben elkövetett bombamerénylet ügyében (1923), a frankhamisítási perekben (1926), ill. Szekfű Gyulát is védte több sajtóperében. Jogászként elsősorban sajtójoggal és biztosítási joggal foglalkozott, jelentős eredményeket ért el a magyarországi katolikus sajtó támogatásában és fejlesztésében. A Magyar Kúria ügyvédi tanácsa és az Országos Szabadoktatási Tanács tagja. Az Általános Egyetemi Segítő Egyesület és az Egyetemek Kórházegyesületei jogtanácsosa. Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben – testvérével közös sírban – nyugszik. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).

  Joghallgató korától aktív szerepet játszott a katolikus mozgalmakban: a Corda Fratres nemzetközi katolikus diákszövetség (= a katolikus egyetemi hallgatók és egyetemet végzett diákok nemzetközi szövetsége) alapító tagja (1898-tól), központi irodájának főtitkára (1900–1913), t. magyarországi elnöke. Részt vett a szervezet párizsi (1900), liège-i (1905), marseille-i (1906), bordeaux-i (1907), hágai (1909), római (1911) és ithacai (USA) kongresszusán (1913). Az Országos Katholikus Szövetség igazgatója, a Katholikus Köröket összefogó Középponti Katholikus Kör igazgatója és t. elnöke. A katolikus írók és hírlapírók Országos Pázmány Egyesülete alelnöke, a Pátria Magyar Írók, Hírlapírók és Művészek Klubja elnöke (1932-től).

  Emlékezet

  Az Egyetemi Lapok főszerkesztője és kiadója (1902) főmunkatársa (1904) és szerkesztője (1907–1908 és 1909–1913). A Szövetségi Értesítő és a Katholikus Közlöny c. lapok szerkesztője (1911–1915). Az Alkotmány, az Új Lap és a Nemzeti Újság munkatársa.

  Főbb művei

  F. m.: H. Z. képviselőjelölt programbeszéde. – H. Z. beszéde a közszolgálati alkalmazottak háborús segítéséről szóló törvényjavaslathoz. Külön-külön és egybekötve is. (Pécs, 1917)
  Prohászka Ottokár. (Magyar Katholikus Almanach, 1928)
  Igyekezzünk magyarul írni! Egy kis kontárkodás. (Búvár, 1938)
  Részletek a magyar sajtójogból. (Az Országos Magyar Sajtókamara Könyvtára. 5. Bp., 1941)
  Jogorvoslatok a társadalombiztosítás körében. (Munkaügyi Szemle, 1941)
  Jogászhivatás. H. Z. előadása az Országos Nemzeti Klubban, 1942. márc. 7-én. (Az Országos Nemzeti Klub kiadványai. 58. Bp., 1942)
  Miért vagyunk biztosítva a MABI-nál? – A MABI orvosi szolgálata. H. Z. rádióelőadásai. (Bp., 1942 és A MABI orvosi szolgálata. Bp., 1942)
  Társadalombiztosítási tájékoztató. MABI kézikönyv a legújabb jogszabályok alapján. Szerk. Fábry Lászlóval, Paraicz Lászlóval. (Bp., 1943)
  A MABI a második év végén. – A MABI közgyűlése. – A MABI tervei 1944-re. (MABI Tudósító, 1943)
  A korszellem. H. Z. előadása a Középponti Katholikus Körben. (A Középponti Katholikus Kör kiadványai. 1. Bp., 1943)
  A MABI székháza. Többekkel. (Bp., 1944).

  Irodalom

  Irod.: A magyar legújabb kor lexikona. Szerk. Kerkápoly M. Emil. (Bp., 1930)
  Három évtized története életrajzokban. Szerk. Gellért Imre és Madarász Elemér. (Bp., 1932)
  Ki kicsoda? Kortársak lexikona. (Bp., 1937)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu