Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Hindy Iván, vitéz

  honvéd tábornok

  nagy- és kishindi


  Született: 1890. június 28. Budapest
  Meghalt: 1946. augusztus 29. Budapest

  Család

  Nagyapja: Hindy Iván (1800–1875) jogász, ügyvéd, táblabíró. Sz: Hindy Géza (1850–1895) MÁV-tisztviselő, Ziska Ilona. Nagybátyja: Hindy Kálmán (1841–1913) miniszteri osztálytanácsos, árvaszéki ülnök. Testvére: Hindy Zoltán (1880–1951) jogász, ügyvéd, politikus.

  Iskola

  Kassai gyalogsági hadapródiskolát végzett, zászlóssá avatták (1909).

  Életút

  Az I. vh. alatt a Mária Terézia 32. közös gyalogezred parancsnokaként frontszolgálatot teljesített (1915–1918); főhadnaggyá (1915), századossá léptették elő (1918). Az összeomlás után tovább szolgált, a Tanácsköztársaság megalakulása után megvált a hadseregtől, s csak Horthy Miklós kormányzóvá választása után lépett vissza. A vezérkari főnökség nyilvántartó irodájának munkatársa, majd Bécsben hírszerzőtiszt (1920–1927). Különböző gyalogsági alakulatoknál csapatszolgálatot teljesített (1928–1933; 1929-től őrnagyi rangban), a Ludovika Akadémián a német nyelv tanára és belbiztonsági előadója (1933–1939); alezredesi rangban (1934-től). Ezredesként a Honvédség Főparancsnokságának fegyelmi és becsületügyi előadója (1939–1940), a Honvéd Vezérkari Főnökségen a fegyelmi és becsületügyi osztály vezetője (1940–1942). Vezérőrnagyként a budapesti I. hadtestnél beosztott tábornok (1942. nov. 15.–1944. okt. 16.). A nyilas hatalomátvétel után a budapesti I. hadtest parancsnoka (1944. okt. 16.–1945. febr. 12.); altábornagyi (1944. nov. 1.–1945. jan. 31.), majd soron kívüli vezérezredesi rangfokozatban (1945. febr. 1-jétől). A szovjet csapatok által körülzárt Budapest teljhatalommal felruházott katonai parancsnoka (1944. dec. 6.–1945. febr.12.).

  A Horthy-féle kiugrási kísérlet napján (1944. okt. 15-én) az I. hadtest közigazgatási vezetőjeként saját parancsnokát, Aggteleky Bélát, továbbá Csatay Lajos honvédelmi minisztert, Ruszkiczay-Rüdiger Imre honvédelmi miniszterhelyettest és Szombathelyi Ferenc tábornokot letartóztatva jelentős szerepet játszott abban, hogy a budapesti helyőrség nem lépett fel a kormányzó mellett, sőt többségük átállt a nyilasok oldalára. Szálasi Ferenc nevezte ki a budapesti 1. hadtest parancsnokává, ezután ő szervezte meg Budapest védelmét (= Budapest ostroma, 1944. nov. 29-étől). Valójában a főváros védelméért Karl Pfeffer-Wildenbruch (1888–1971), SS Obergruppenführer felelt, a Hindy Iván által irányított magyar erőknek a hadműveletek irányításába a németek mellett nem volt beleszólása. Pfeffer-Wildenbruch a IX. SS Hegyihadtest parancsnoka volt, amely Budapesten állomásozott, Hitler Pfeffer-Wildenbruchot bízta meg a város védelmével, azzal a feltétellel, hogy semmilyen körülmények között sem adhatja fel Budapestet. A magyar nemzeti ellenállás vezetői többször találkoztak Hindyvel, akit arra akartak rávenni, hogy nyisson rést a frontvonalon azért, hogy a németektől kikényszeríthessék Pest feladását, és így részben megkíméljék a várost a további szenvedéstől. A védelmi harcok kilátástalansága ellenére Hindyt soron kívül vezérezredessé léptették elő, majd amikor a helyzet végképp tarthatatlanná vált Pfeffer-Wildenbruch és Hindy – Hitler minden tiltása ellenére – emberei élén megpróbáltak kitörni a városból (= a kitörés napja, 1945. febr. 11.). Ez, a budai Várból való kitörési kísérlet azonban hamar véresen összeomlott, maga Hindy is a szovjet csapatok fogságába esett (1945. febr. 12-én) akik átadták a magyar hatóságoknak. A magyar hatóságok lefokozták, és a honvédség hivatásos állományából elbocsátották (1945. jún. 19-én). A budapesti Népbíróság háborús bűnösként kötél általi halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélte (1946. aug. 29-én), az ítéletet két órán belül (!) végrehajtották. A bp.-i Farkasréti Temetőben – testvérével közös sírban – nyugszik. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).

  Irodalom

  Irod.: Karsai Elek: A budai vártól a gyepűig. (Bp., 1965)
  Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén. (Bp., 1982)
  Szakály Sándor: A magyar katonai elit. (Bp., 1987)
  Borbándi Gyula: Magyar politikai pályaképek. 1938–1948. (Bp., 1997)
  Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. (Bp., 1998; 6. átd. kiad. 2009)
  Dombrády Loránd: Katonapolitika és hadsereg. 1920–1944. (Bp., 2000)
  Szakály Sándor: A magyar katonai felsővezetés. 1938–1945. Lexikon és adattár. (Bp., 2001)
  Kovács Tamás: Budapest ostroma, 1944–1945-ben. (Korunk, 2005)
  Feith László: Záróakkord, 1945. febr. 11. A kitörés napja. (Magyar Honvéd, 2009)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu