Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Holenda Barnabás Gyula

  bencés szerzetes


  Született: 1896. július 4. Kám, Vas vármegye
  Meghalt: 1967. február 27. Győr
  Temetés: 1967. március 3. Győr

  Család

  A premontrei rend szombathelyi gimnáziumában éretts. (1914), belépett a bencés rendbe (1914. aug. 6.), a Pannonhalmi Bencés Hittudományi Főiskola elvégzése után pappá szentelték (1919. szept. 21.), a budapesti tudományegyetemen matematika–fizika szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1921).

  Iskola

  A bencés rend esztergomi (1919–1922), győri (1922–1923) és budapesti gimnáziumának r. tanára (1923–1924). A Pannonhalmi Bencés Hittudományi Főiskola Matematika és Elméleti Fizikai Tanszék r. tanára (1924–1952), főisk. tanára (1952–1963). A bencés rend győri gimnáziuma, ill. a győri Czuczor Gergely Gimnázium r. tanára és tanára (1932–1963), egyúttal uo. igazgató is (1938–1948 és1950–1963). Nyugdíjazása után Pannonhalmán élt.

  Életút

  A modern elméleti fizika eredményeinek (pl. a relativitás elmélete, az atomok szerkezete, a tér és idő összefüggése, a fény és anyag természetéről megváltozott elméletek stb.) egyik első magyarországi népszerű megismertetője. Az új fizikai világnézet jelentőségét katolikus szempontból magyarázta, hangsúlyozva, hogy a tudomány nincs ellentétben a keresztény hittel. Számos matematikai tankönyvet írt és szerkesztett, amelyeket hosszú évekig újra kiadtak (1935-től 1949-ig). Néhány, elsősorban Jedlik Ányos életútját méltató tudománytörténeti művet is írt.

  Pannonhalmán élt és tevékenykedett, a győri kórházban hunyt el. A győri bencés templom kriptájában nyugszik. Tudománytörténeti kéziratait a pannonhalmi bencés apátság könyvtárában őrzik. Emlékét őrzi a Holenda Barnabás Matematika Alapítvány, amely tiszteletére Holenda Barnabás Matematika Versenyt rendez (Győr-Moson-Sopron megyében, az általános iskolák 2–4. osztályos kisdiákjai számára, 1995-től). Róla nevezték el Győrött a Holenda Barnabás utcát.

  A Vigilia munkatársa.

  Főbb művei

  F. m.: Kepler. (Kiváló fizikusok és matematikusok. Szerk. Faragó Andor, Nagy József. Bp., 1927)
  Sugárnyomás és az élet keletkezése a földön. (Katholikus Szemle, 1927)
  A Föld negatív töltésének megmaradása. (Természettudományi Közlöny, 1927)
  Jedlik Ányos. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1928)
  Tér és idő a modern fizikában. (Természettudományi Közlöny, 1928)
  Az anyag szerkezetének felismerése. (Természettudományi Közlöny, 1929)
  A fizika új világnézete. (Pannonhalmi Szemle, 1929)
  A csillagok belső szerkezete. – A nagy hideg és a fizikai jelenségek. (Természettudományi Közlöny, 1930)
  A Raman-effektus. (Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok, 1931)
  A fémek elektrónelmélete. (Természettudományi Közlöny pótfüzete, 1932)
  Az elektronütközés és a színképvonalak elmélete. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1934)
  A pozitív elektron. (Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok, 1935)
  A levegő ellenállása és a levegő örvénymozgása. (Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok, 1936)
  A fémek fizikai tulajdonságai. (Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok, 1937)
  Elektromos jelenségek a Föld életében (Győri Czuczor Gergely Gimnázium Évkönyve, 1940)
  Az atomtól a műanyagig. (Győri Czuczor Gergely Gimnázium Évkönyve, 1941)
  A tehetség társadalmi megoszlása. (Győri Czuczor Gergely Gimnázium Évkönyve, 1942)
  Atom-energiák a Nap belsejében. (Katholikus Szemle, 1944)
  A mai fizika világnézete. (Merre tart a mai tudomány? Tanulmányok korunk világképéről. Bp., 1948)
  A csillagvilág születése. (Vigilia, 1950)
  Az atom titkai felé. (Vigilia, 1951)
  Tudósok, nézetek, viták a XVIII. században. (Vigilia, 1959)
  Jedlik Ányos. (Műszaki nagyjaink. III. köt. Bp., 1967; 2. kiad. 1983)
  Jedlik Ányos. (Győr, 1999)
  tankönyvei: Összefoglaló kérdések a fizikából. Szerk. Öveges Józseffel, Simonffy Jenővel. (Iskolai segédkönyvek gyűjteménye. 11. Bp., 1935; 2. átd. kiad. 1943)
  Gidró Bonifác: Mennyiségtan – számtan és mértan – a gimnázium és a leánygimnázium I. osztálya számára. Az új tanterv alapján átd. H. B. (A Szent István Társulat gimnáziumi tankönyvei. Bp., 1938)
  Borosay Dávid: Mennyiségtan – algebra és mértan – a gimnázium és a leánygimnázium III. osztálya számára. Az új tanterv alapján átd. H. B. (A Szent István Társulat gimnáziumi tankönyvei. Bp., 1938)
  Borosay Dávid: Mennyiségtan – algebra és mértan – a gimnázium és a leánygimnázium V. osztálya számára. Az új tanterv alapján átd. Korányi Szevérrel. (A Szent István Társulat gimnáziumi tankönyvei. Bp., 1939)
  Borosay Dávid: Mennyiségtan – algebra és mértan – a gimnázium és a leánygimnázium VI. osztálya számára. Az új tanterv alapján átd. Korányi Szevérrel. (A Szent István Társulat gimnáziumi tankönyvei. Bp., 1940)
  Borosay Dávid: Mennyiségtan – algebra és mértan – a gimnázium és a leánygimnázium VII. osztálya számára. Az új tanterv alapján átd. Korányi Szevérrel. (A Szent István Társulat gimnáziumi tankönyvei. Bp., 1941)
  Borosay Dávid: Mennyiségtan – algebra és mértan – a gimnázium és a leánygimnázium VIII. osztálya számára. Az új tanterv alapján átd. Korányi Szevérrel. (A Szent István Társulat gimnáziumi tankönyvei. Bp., 1942)
  Borosay Dávid: Matematika a középiskolák II. osztálya számára. Átd. Korányi Szevérrel. (Bp., 1949)
  Borosay Dávid: Matematika a tanítóképzők számára. Átd. Korányi Szevérrel. Ideiglenes tankönyv. (Bp., 1950).

  Irodalom

  Irod.: Borbély Kamill: H. B. emlékezete. (Vigilia, 1967)
  A Pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára. Összeáll. Berkó Pál, Legány Norbert. (Pannonhalma, 1987)
  Sólymos Szilveszter: Ezer év száz bencése. (Pannonhalma, 1997)
  Győri életrajzi lexikon. Szerk. Grábics Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc. (Győr, 1999). *Lexikonok téves halálozási adata: Pannonhalma, 1967. febr. 6! Gyászjelentésén Győr, 1967. febr. 27. szerepel!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu