Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő


  Sz. Györffy István ld. Györffy István


  Sz. Kispál Magdolna ld. Kispál Magdolna, Sz.


  Sz. Ormos Mária ld. Ormos Mária


  Sz. Póczy Klára ld. Póczy Klára, Sz.


  Szabad György, történész, politikus

  1924. augusztus 4 - 2015. július 3.


  Szabadváry Ferenc, vegyészmérnök, tudománytörténész

  1923. szeptember 1 - 2006. május 21.


  Szablya János, gépészmérnök

  1924. június 25 - 2005. október 29.


  Szabó A. György ld. Szabó András György


  Szabó Ágnes, történész

  1922. augusztus 27 - 2000. október 1.


  Szabó Alajos, negyedi, orvos, állatorvos, sebész

  1818. október 14 - 1904. március 13.


  Szabó András, jogász, alkotmánybíró

  1928. február 19 - 2011. július 30.


  Szabó András György, filozófus

  1931. augusztus 30 - 1993. november 10.


  Szabó András ld. Szabó András György


  Szabó Árpád, filológus, tudománytörténész

  1913. október 16 - 2001. szeptember 13.


  Szabó Bálint, történész, politológus

  1931. február 27 - 1990. július 2.


  Szabó Dezső, történész

  1882. december 3 - 1966. november 4.


  Szabó Dezsőné ld. Kispál Magdolna, Sz.


  Szabó Dobozy Imre ld. Dobozy Imre


  Szabó Endréné ld. Szabó Ágnes


  Szabó Ferenc, villamosmérnök

  1926. március 10 - 2002. július 13.


  Szabó Gábor, id., orvos, humánbiológus, genetikus

  1927. január 2 - 1996. december 13.


  Szabó Géza ld. Baróti Géza


  Szabó Imre, jogász

  1912. november 25 - 1991. május 31.


  Szabó István, történész

  1898. július 2 - 1969. február 19.


  Szabó István, politikus, honvéd tábornok

  1906. november 17 - 1974. július 31.


  Szabó István, agrárpolitikus

  1924. október 30 - 2017. június 17.


  Szabó István ld. Katona Szabó István


  Szabó István, nárai ld. Náray-Szabó István


  Szabó János, mérnök, politikus

  1920. november 27 - 2012. március 15.


  Szabó József, politikus, közgazdász

  1923. november 25 - 1994. április 5.


  Szabó Kálmán, közgazdász

  1921. november 20 - 2007. május 25.


  Szabó László, gyógyszerész, kémikus

  1931. április 15 - 2011. július 31.


  Szabó László ld. Bártfai Szabó László


  Szabó László, láczay ld. Láczay Szabó László


  Szabó Magda, író, költő, műfordító

  1917. október 5 - 2007. november 19.


  Szabó Sándorné ld. Fehér Erzsébet


  Szabó T[örpényi. Attila], nyelvész, irodalomtörténész, művelődéstörténész

  1906. január 12 - 1987. március 3.


  Szabó Zoltán, botanikus, biológus

  1882. november 25 - 1944. május 18.


  Szabó Zoltán, orvos, belgyógyász, egészségpolitikus

  1914. február 17 - 2007. január 11.


  Szabó Zoltán Gábor, fizikus, kémikus

  1908. május 30 - 1995. június 16.


  Szabolcsi Bence, zenetörténész

  1899. augusztus 2 - 1973. január 21.


  Szabolcsi Gertrúd, biokémikus

  1923. január 26 - 1993. március 28.


  Szabolcsi Lászlóné ld. Szabolcsi Gertúd


  Szabolcsi Miklós, irodalomtörténész

  1921. március 3 - 2000. szeptember 2.


  Szabolcska Mihály, költő, református lelkész

  1861. szeptember 30 - 1930. október 31.


  Szádeczky Elemér ld. Szádeczky-Kardoss Elemér


  Szádeczky Lajos ld. Szádeczky-Kardoss Lajos


  Szádeczky-Kardoss Elemér, szádecsnei és kardosfalvai, geológus

  1903. szeptember 10 - 1984. augusztus 23.


  Szádeczky-Kardoss Lajos, szádecsnei és kardosfalvai, történész

  1859. április 5 - 1935. december 29.


  Szádeczky-Kardoss Samu, szádecsnei és kardosfalvi, klasszika-filológus

  1918. január 21 - 2004. november 9.


  Szajáni Béla, ifj., biokémikus, biológus

  1942. június 23 - 2013. szeptember 8.


  Szakály Ferenc, történész, levéltáros

  1942. október 28 - 1999. július 6.


  Szakály Sándor, mikrobiológus, élelmiszer-kémikus, mezőgazdasági mérnök

  1937. május 22 - 2008. január 2.


  Szakasits Árpád , politikus, újságíró, író, szerkesztő

  1888. december 6 - 1965. május 3.


  Szalai Béla, politikus, diplomata

  1922. július 26 - 2008. szeptember 18.


  Szalai Sándor, szociológus, filozófus

  1912. október 22 - 1983. május 18.


  Szalaván Illés ld. Hajdú Pál


  Szalay Ágoston, kéméndi, politikus, jogász

  1811. október 24 - 1877. május 5.


  Szalay Sándor, fizikus

  1909. október 4 - 1987. október 11.


  Számadó János ld. Lyka Károly


  Számvald Gyula, honvédtiszt, könyvkereskedő, könyvkiadó

  1827. november 5 - 1912. december 4.


  Szaniszló Ferenc, tordai, római katolikus püspök

  1792. augusztus 2 - 1869. december 13.


  Szántó Imre, történész

  1920. november 8 - 1993. május 2.


  Szántó Menyhért, agrárpolitikus, mezőgazda

  1860. november 1 - 1945. február 10.


  Szántó Zoltán, politikus, diplomata, emlékiratíró, szerkesztő

  1893. december 17 - 1977. március 26.


  Szappanos Balázs, irodalomtörténész, pedagógus, szerkesztő

  1934. augusztus 21 - 1994. június 8.


  Szapucsek György ld. Serédi Jusztinián


  Szarka Józsefné ld. Aba-Novák Judit


  Szarvasy Imre, vegyészmérnök, kémikus

  1872. január 5 - 1942. május 15.


  Szász Anna Mária, H., irodalomtörténész, nyelvész

  1922. november 26 - 2006. szeptember 8.


  Szász Béla, szemerjai, költő, műfordító

  1840. április 23 - 1898. július 7.


  Szász Károly, legid., jogász, nyelvész

  1798. január 25 - 1853. október 25.


  Szász Károly, id., költő, író, református püspök

  1829. június 15 - 1905. október 15.


  Szász Károly, ifj., író, politikus

  1865. november 11 - 1950. március 21.


  Szaszovszky Ottóné ld. Báthy Anna


  Szászy Béla, szászi, jogász

  1865. november 26 - 1931. június 17.


  Szászy Brooser Gábor ld. Brooser Gábor


  Szászy István, szászi, jogász

  1899. december 1 - 1976. április 10.


  Szászy-Schwarz Gusztáv, 1910-től szászi, jogász

  1858. január 1 - 1920. április 8.


  Szatala Ödön, id., biológus, botanikus, lichenológus

  1889. február 5 - 1958. június 27.


  Szatala Ödön, ifj., biológus

  1924. október 18 - 2010. július 1.


  Szathmáry József ld. Szigligeti Ede


  Szauder József, irodalomtörténész

  1917. február 26 - 1975. augusztus 6.


  Szebelkó Imre, újságíró, szerkesztő

  1921. - 1991. július 26.


  Széchenyi Béla, sárvári és felsővidéki gr., geográfus, utazó

  1837. február 3 - 1918. december 12.


  Széchenyi Bertalan, sárvári és felsővidéki gr., politikus, nagybirtokos

  1866. október 24 - 1943. június 3.


  Széchenyi Hanna ld. Károlyi Lajosné


  Széchenyi István, sárvári és felső-vidéki gr., politikus, nagybirtokos

  1791. szeptember 21 - 1860. április 8.


  Széchenyi Johanna ld. Károlyi Lajosné


  Széchy Károly, mérnök

  1903. december 27 - 1972. május 22.


  Szegedi Gyula, orvos, belgyógyász, immunológus

  1936. február 21 - 2013. október 30.


  Szegő Gábor, matematikus

  1895. január 20 - 1985. augusztus 7.


  Szegő Hanna ld. Bokorné Szegő Hanna


  Székely György, színháztörténész

  1918. november 4 - 2012. szeptember 20.


  Székely György, történész

  1924. február 12 - 2016. február 28.


  Székely György, kémikus, filozófus

  1924. március 6 - 2006. január 15.


  Székely Ilona ld. Cservenka Ferencné


  Székely István, római katolikus teológus

  1861. február 26 - 1927. február 27.


  Székely Sándor, orvos, tudománytörténész

  1913. november 23 - 1991. december 21.


  Székely Sándor, filozófus, politikus

  1932. augusztus 3 - 2009.


  Székely-Körmöczy Zsuzsanna ld. Körmöczy Zsuzsanna


  Szekér Gyula, kémikus, gazdaságpolitikus

  1925. szeptember 24 - 2015. december 17.


  Szekeres George ld. Szekeres György


  Szekeres György, matematikus

  1911. május 29 - 2005. augusztus 28.


  Szekeres Zoltánné ld. Ormos Mária


  Szekfű Gyula, történész, történetíró, diplomata

  1883. május 23 - 1955. június 28.


  Széki Tibor, gyógyszerész, kémikus

  1879. április 18 - 1950. december 4.


  Széles Gyula, mezőgazdasági mérnök

  1914. április 19 - 1984. július 5.


  Széles Gyula, mezőgazdasági mérnök

  1936. június 2 - 2012. március 25.


  Széll Jenő, politikus, diplomata, műfordító

  1912. június 13 - 1994. január 15.


  Széll Kálmán, dukai és szentgyörgyi, politikus, miniszterelnök

  1843. június 8 - 1915. augusztus 16.


  Szemere Samu, filozófus

  1881. december 13 - 1978. május 14.


  Szemerényi Oszvald [Oswald John Louis], nyelvész

  1913. szeptember 7 - 1996. december 29.


  Szemerjay Kovács Dénes ld. Kovács Dénes, sepsiszentgyörgyi és szemerjai


  Szénási Géza, jogász, ügyész

  1919. november 23 - 1979. február 20.


  Szendrei János, 1912-től mindszenti, hadtörténész, művészettörténész, régész

  1857. március 28 - 1927. november 25.


  Szendrey Júlia, írónő, költő, műfordító, emlékiratíró

  1828. december 29 - 1868. szeptember 6.


  Szendy Károly, gépészmérnök

  1911. július 7 - 1981. november 20.


  Szent-Györgyi Albert, nagyrápolthi, orvos, fiziológus, biokémikus

  1893. szeptember 16 - 1986. október 22.


  Szent-Iványi Tamás, állatorvos

  1920. november 2 - 1991. április 14.


  Szentágothai János, orvos, anatómus

  1912. október 31 - 1994. szeptember 8.


  Szentesi Károly ld. Szántó Zoltán


  Szentesi Rudolf ld. Kiss József


  Szentgáli Ferencné ld. Póczy Klára, Sz.


  Szentirmay Zoltán ld. Balassa Iván


  Szentkláray Jenő, történész

  1843. január 23 - 1925. október 12.


  Szentmiklósy Lajos ld. Molnár Erik


  Szentpétery Imre, történész

  1878. szeptember 23 - 1950. július 14.


  Szentpétery Zsigmond, királyhelmeczi, geológus

  1880. július 17 - 1952. április 17.


  Szeő Demeter ld. Gróh István


  Szép Ernő, költő, író, újságíró, szerkesztő

  1884. június 30 - 1953. október 2.


  Szép Iván, állatorvos

  1920. február 9 - 1994. október 16.


  Szép Iván, vegyészmérnök

  1922. január 1 - 2002. szeptember 19.


  Szép Jenő, matematikus

  1920. január 13 - 2004. október 18.


  Szepes Béla, atléta, gerelyhajító, grafikus, szobrász

  1903. szeptember 5 - 1986. június 20.


  Szepes Gyula, síelő, honvédtiszt

  1899. augusztus 18 - 1985. március 2.


  Szepes Mária, író, ifjúsági író

  1908. december 14 - 2007. szeptember 3.


  Szepessy Ignác ld. Szepesy Ignác


  Szepesváry Tamásné ld. Tóth Klára


  Szepesváryné Tóth Klára ld. Tóth Klára


  Széphalmy Vince ld. Kazinczy Ferenc


  Szerafini Blanka ld. Bangha Béla


  Szerb Antal, író, műfordító, szerkesztő

  1901. május 1 - 1945. január 27.


  Szeremlei Sámuel, református lelkész, történész

  1837. szeptember 4 - 1924. november 20.


  Szerencspataki János ld. Hanák János


  Szerényi Sándor, politikus, sportvezető

  1905. szeptember 29 - 2007. március 13.


  Szeverényi Erzsébet ld. Juhász Ferencné


  Szidarovszky János, nyelvész

  1881. október 21 - 1947. december 30.


  Szigeti Györffy István ld. Györffy István


  Szigeti György, gépészmérnök

  1905. január 29 - 1978. november 26.


  Szigeti József, filozófus, esztéta, irodalomtörténész

  1921. március 19 - 2012. szeptember 24.


  Szigeti Lajos ld. Szigeti Lajos Sándor


  Szigeti Lajos Sándor, irodalomtörténész, kritikus

  1951. április 16 - 2009. június 18.


  Szigligeti Ede, író, műfordító

  1814. március 8 - 1878. január 19.


  Szigligeti Edvárd ld. Szigligeti Ede


  Szikra Katalin ld. Falusné Szikra Katalin


  Szikszói Tóth Gyula ld. Abay Nemes Gyula


  Szilády Áron, irodalomtörténész, nyelvész, református lelkész

  1837. november 3 - 1922. március 19.


  Szilágyi Dezső, politikus, diplomata

  1897. december 23 - 1967. január 25.


  Szilágyi Ferenc, történész

  1797. április 14 - 1876. május 20.


  Szilágyi Ferenc, nyelvész, irodalomtörténész, író

  1928. november 12 - 2010. február 17.


  Szilágyi István, pedagógus, költő, író

  1819. január 7 - 1897. április 12.


  Szilágyi Jenő Ferdinánd, római katolikus pap, ciszterci szerzetes

  1854. október 18 - 1928. augusztus 15.


  Szilágyi Lilla ld. Bulyovszky Lilla


  Szilágyi Loránd, történész, történész

  1908. augusztus 24 - 1974. május 28.


  Szilágyi Sándor, történetíró, szerkesztő

  1827. augusztus 30 - 1899. január 12.


  Szilassy Györgyné ld. Hugonnai Vilma


  Szilasy János, pedagógus, filozófus, római katolikus pap

  1795. január 7 - 1859. november 4.


  Szily Kálmán, id., nyelvész, mérnök

  1838. június 29 - 1924. július 24.


  Szily Kálmán, ifj., mérnök

  1875. május 4 - 1958. január 14.


  Szinnyei Ferenc, irodalomtörténész, nyelvész, szerkesztő

  1875. április 2 - 1947. november 9.


  Szinnyei József, id., könyvtáros, bibliográfus, szerkesztő

  1830. március 18 - 1913. augusztus 9.


  Szinnyei József, ifj., nyelvész, könyvtáros

  1857. május 26 - 1943. április 14.


  Szirmai István, kultúrpolitikus, szerkesztő

  1906. április 13 - 1969. szeptember 29.


  Szivák Imre, politikus, jogász

  1849. szeptember 8 - 1912. március 20.


  Szladits Károly, 1917-től dunaszerdahelyi, jogász

  1871. december 27 - 1956. május 22.


  Szlávy József, okányi, ügyvéd, bányamérnök, politikus

  1818. november 23 - 1900. augusztus 8.


  Szmrecsányi Lajos, szmrecsányi, római katolikus püspök

  1851. április 26 - 1943. január 28.


  Szobek András, politikus

  1894. december 14 - 1986. december 3.


  Szobor Albert, orvos, neurológus, pszichiáter

  1926. május 3 - 2011. november 10.


  Szobotka Katalin ld. Beczássy Judit


  Szobotka Tiborné ld. Szabó Magda


  Szodfridt István, erdőmérnök

  1930. november 7 - 2011. május 13.


  Szodoray Lajos, orvos, bőrgyógyász

  1904. március 26 - 1980. november 24.


  Szolár Ferenc ld. Gyóni Ferenc


  Szolár Mátyás ld. Gyóni Mátyás


  Szomory Dezső, író, újságíró, szerkesztő

  1869. június 2 - 1944. november 30.


  Szögyénÿ-Marich László, id., politikus, országbíró

  1806. január 2 - 1893. november 19.


  Szögyénÿ-Marich László, ifj., politikus, diplomata

  1840. november 12 - 1916. június 11.


  Szőkefalvi-Nagy Béla, matematikus

  1913. július 29 - 1998. december 21.


  Szőkefalvi-Nagy Gyula, matematikus

  1887. április 11 - 1953. október 14.


  Szőllősi Nagy Ferenc ld. Szőllősy Ferenc, nagyszőllősi


  Szőnyi Pál, pedagógus

  1808. április 22 - 1878. június 17.


  Szőnyi Tibor , politikus, orvos

  1903. december 31 - 1949. október 15.


  Szörényi Balázs ld. Király György


  Szörényi Imre, biokémikus

  1905. május 12 - 1959. január 17.


  Szövérdy Gyula ld. Gáspár Gyula


  Sztoczek József ld. Stoczek József


  Sztrókai Antal ld. Sztrokay Antal


  Sztrokay Antal, nemescsói, jogász, költő

  1780. december 20 - 1850. július 9.


  Szubszilványi Lajos ld. Podhorszky Lajos


  Szuhai István ld. Földes László


  Szunyogh Rudolfné ld. Tüdős Klára


  Szurdi István , gazdaságpolitikus

  1911. november 17 - 1987. június 4.


  Szurovy Gézáné ld. Hajós Márta


  Szűcs Jenő, történész, levéltáros

  1928. július 13 - 1988. november 24.


  Szűcs Lajos ld. György Aladár


  Szűcs Sándor, etnográfus, író, muzeológus

  1903. október 23 - 1982. augusztus 2.


  Szücsi József ld. Bajza József


  Szüllő Géza, borsai, politikus

  1873. február 5 - 1957. július 28.

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu