Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő


  M. Abonyi Arany ld. Abonyi Arany, M.


  M. Császár Edit ld. Császár Edit, M.


  M. Gaál András ld. Gaál András, magasi


  M. Kiss Lajos ld. Kiss Lajos, marjalaki


  M. Somlyai Magda ld. Somlyai Magda, M.


  Macskásy Árpád, gépészmérnök

  1904. február 29 - 1977. július 24.


  Macskásy Hugó, vegyészmérnök

  1921. március 27 - 1990. szeptember 28.


  Madách Emők ld. Madách Imre


  Madách Imre, alsósztregovai és kiskelecsényi, költő, író, jogász

  1823. január 20 - 1864. október 5.


  Madai Gyula, költő, író, irodalomtörténész, politikus

  1881. június 7 - 1937. március 8.


  Madai Pál ld. Maday Pál


  Madaras Éva, történész

  1938. november 16 - 1990. február 26.


  Madarász Lajos ld. Izsák Madarász Lajos


  Madas András, erdőmérnök, agrárpolitikus

  1917. július 19 - 2009. június 30.


  Madas László, erdőmérnök

  1920. július 26 - 2009. december 25.


  Máday Andor, 1899-től marosi , jogász, könyvtáros

  1877. április 16 - 1958. december 29.


  Máday István, 1899-től marosi , orvos, neurológus

  1879. április 5 - 1959. június 17.


  Máday Izidor, 1899-től marosi , mezőgazda, közgazdász, gazdasági író

  1839. július 26 - 1925. április 3.


  Maday Pál, jogász, történész

  1914. november 8 - 1992. október 20.


  Mádl Ferenc, jogász, politikus, köztársasági elnök

  1931. január 29 - 2011. május 29.


  Madzsar Alice ld. Jászi Alice


  Madzsar Imre, történész

  1878. február 1 - 1946. augusztus 3.


  Madzsar Józsefné ld. Jászi Alice


  Mágócsy-Dietz Sándor, botanikus

  1855. december 7 - 1945. február 27.


  Magyar János, erdőmérnök

  1911. október 14 - 2006. január 17.


  Magyar József, gépészmérnök

  1928. január 8 - 2011. május 14.


  Magyar Kálmán, orvos, farmakológus, egészségpolitikus

  1933. december 25 - 2017. október 21.


  Magyary Géza, kismagyari, jogász

  1864. szeptember 16 - 1928. október 9.


  Magyary-Kossa Gyula, nagysallói, orvos, orvostörténész, farmakológus

  1865. január 8 - 1944. június 21.


  Mahler Ede, történész, orientalista, csillagász, régész

  1857. szeptember 28 - 1945. június 29.


  Mahunka Sándor, biológus, zoológus, entomológus

  1937. október 17 - 2012. december 24.


  Mailáth György, id., székhelyi gr., nagybirtokos, országbíró, főispán

  1786. április 22 - 1861. április 11.


  Mailáth György, ifj., nagybirtokos, országbíró, főispán

  1818. december 7 - 1883. március 29.


  Mailáth József, székhelyi gr., közgazdász, szociológiai író

  1858. április 11 - 1940. április 2.


  Májay Péter, földmérő mérnök

  1894. november 26 - 1970. május 7.


  Major Jenőné ld. Horváth Kató


  Major Máté, építész

  1904. augusztus 3 - 1986. április 14.


  Major Sándor, állatorvos, honvéd tábornok

  1890. április 13 - 1964. november 12.


  Major Sándor, építőmérnök

  1899. március 20 - 1986. december 21.


  Major Tamás, tasnádi, színész, rendező

  1910. január 26 - 1986. április 13.


  Major-Maróthy Tamás ld. Major Tamás


  Makkai Ádám, költő, író, nyelvész, műfordító

  1935. december 16 - 2020. január 18.


  Makkai Jánosné ld. Ignácz Rózsa


  Makkai László, történész

  1914. július 10 - 1989. december 1.


  Maksay Ferenc, maksai, történész, levéltáros

  1916. október 21 - 1984. december 11.


  Maksay Ferencné ld. Belényesy Márta


  Malomsoki Jenő, biológus, biokémikus, vegyészmérnök

  1927. november 8 - 2011. január 21.


  Malonyai Dezső, író, művészettörténész, művészi író

  1866. május 3 - 1916. április 22.


  Malonyay Dezső ld. Malonyai Dezső


  Mályusz Elemér, történész

  1898. augusztus 22 - 1989. augusztus 25.


  Mályusz Elemérné ld. Császár Edit, M.


  Mályuszné Császár Edit ld. Császár Edit, M.


  Mandl Lázár ld. Mandl Lajos


  Mándy Iván, mándi, író

  1918. december 23 - 1995. október 6.


  Manninger Miksa ld. Óvári Miklós


  Manninger Rezső, állatorvos

  1890. július 7 - 1970. február 4.


  Mansfeld Géza, orvos, fiziológus, bakteriológus

  1882. február 26 - 1950. január 11.


  Márai Sándor, író

  1900. április 11 - 1989. február 21.


  Máramarosi Iza ld. Lipcsey Ildikó


  Marastoni Jakab, festőművész, grafikus, fotóművész, rajzpedagógus

  1804. március 21 - 1860. június 11.


  Marczali Henrik, történész

  1856. április 3 - 1940. július 21.


  Marczibányi Antal, puchói és csókai, politikus, főispán

  1793. május 28 - 1872. január 13.


  Marek József, állatorvos

  1868. március 18 - 1952. szeptember 7.


  Margalits Ede, nyelvész, irodalomtörténész, műfordító

  1849. március 17 - 1940. június 23.


  Margit néni ld. Altay Margit


  Margittai György ld. Görög Imre


  Mari Albert, fogorvos

  1942. június 4 - 2013. február 24.


  Marián Miklós, id., biológus, zoológus, muzeológus

  1914. március 31 - 2011. augusztus 7.


  Marjalaki Kiss Lajos ld. Kiss Lajos, marjalaki


  Márkfi Sámuel János, római katolikus pap, egyházi író, bencés szerzetes, teológus

  1811. március 29 - 1861. június 2.


  Márki Sándor, történetíró

  1853. március 27 - 1925. július 1.


  Markó Árpád, hadtörténész, levéltáros, honvédtiszt

  1885. október 12 - 1966. szeptember 17.


  Markó Gabriella ld. Homonnay Györgyné


  Markó Jenő, jogász

  1880. - 1956. április 10.


  Markója Sámuel ld. Márkfi Sámuel János


  Markos József ld. Alfonzó


  Markovits Györgyi, irodalomtörténész, könyvtáros, szerkesztő

  1919. november 22 - 1985. március 7.


  Márkus András, matematikus, gépészmérnök

  1949. február 23 - 2005. február 15.


  Márkus István, író, szociológus, történész

  1920. szeptember 9 - 1997. október 21.


  Márkus Istvánné ld. Kresz Mária


  Márkus József, mezőgazdasági mérnök

  1911. március 18 - 1994. április 26.


  Márkus László, erdőmérnök

  1919. június 28 - 2007. szeptember 26.


  Márkus László, történész, szerkesztő

  1920. július 9 - 2011. június 24.


  Márkus Miklós ld. Horváth Miklós


  Márky Sándor ld. Márki Sándor


  Marosán György , politikus, emlékiratíró

  1908. május 15 - 1992. december 20.


  Marosi Máday Andor ld. Máday Andor


  Marosi Máday István ld. Máday István


  Marosi Máday Izidor ld. Máday Izidor


  Marosi Miklós, 1939–1940: vitéz, közgazdász

  1922. június 28 - 2010. április 2.


  Marosi Sándor, geográfus

  1929. május 16 - 2009. július 5.


  Marót Károly, irodalomtörténész, klasszika-filológus

  1885. március 2 - 1963. október 27.


  Maróthy János, zenetörténész, esztéta

  1925. december 23 - 2001. augusztus 10.


  Maróthy Tamás ld. Major Tamás


  Maróti Egon, történész, klasszika-filológus

  1927. november 17 - 2012. április 29.


  Márta Ferenc, kémikus, tudománypolitikus

  1929. január 12 - 2010. február 25.


  Mártha Zsuzsanna, agrártörténész, közgazdász, muzeológus

  1920. július 11 - 2007. december


  Martics Pál, politikus, honvéd tábornok

  1920. november 3 - 1997. május 23.


  Martin Aurél , római katolikus pap, egyháztörténész, teológus

  1882. június 29 - 1948. november 10.


  Martin Ferenc, politikus, szakszervezeti vezető, diplomata

  1912. november 21 - 2001. augusztus 8.


  Martinkó András, irodalomtörténész, nyelvész, szerkesztő

  1912. szeptember 22 - 1989. február 1.


  Márton Ferenc, zsarolyáni és mándi ld. Abonyi Lajos


  Marton Géza, jogász

  1880. március 9 - 1957. december 27.


  Marton Sándorné ld. Abonyi Arany


  Martos Ferenc, bányamérnök

  1918. március 27 - 1989. november 18.


  Marx György, fizikus, csillagász

  1927. május 25 - 2002. december 2.


  Máthé Imre, id., agrobotanikus

  1911. január 21 - 1993. május 2.


  Matlekovits Sándor, közgazdász, politikus

  1842. október 12 - 1925. november 30.


  Matolcsi János, agrárpolitikus, archeozoológus, muzeológus

  1923. november 20 - 1983. január 3.


  Mátrai László, filozófus

  1909. január 17 - 1983. november 7.


  Mattyasovszky Miklós, alsómátyásfalvi, agrárpolitikus

  1875. szeptember 30 - 1939. október 12.


  Mátyás diák ld. Beck Lajos


  Maucha Rezső, hidrobiológus

  1884. szeptember 19 - 1962. január 19.


  Mauritz Béla, mineralógus, petrográfus

  1881. május 3 - 1971. február 15.


  Mauthner Nándor, kémikus

  1879. július 16 - 1944. május 21.


  Mayer Ferenc ld. Martos Ferenc


  Mayer György ld. Zala György


  Mayer Istvánné ld. Bartal Andrea


  Mayerné Bartal Andrea ld. Bartal Andrea


  Mechwart András, 1899-től belecskai, gépészmérnök

  1834. december 6 - 1907. június 14.


  Mecseki György ld. Gyenis Jenő


  Medgyessy Ferenc, szobrász, grafikus, orvos, író

  1881. január 10 - 1958. július 20.


  Medgyessy Pál, matematikus, tudománytörténész, bibliográfus

  1919. október 10 - 1977. október 8.


  Mednyánszky Alajos, aranyosmedgyesi br., író, történész, etnográfus

  1784. április 20 - 1844. június 17.


  Mednyánszky Dénes, aranyosmedgyesi br., geológus

  1830. november 19 - 1911. december 28.


  Medve Irén ld. Latkovics Györgyné


  Medveczky Frigyes, medvedzei és kisbisztereczi, filozófus

  1856. július 31 - 1914. augusztus 22.


  Medzihradszky Kálmán, kémikus

  1928. április 20 - 2019. május 20.


  Meggyesi Jánosné ld. Markovits Györgyi


  Megyeri Jenő, építőmérnök

  1931. október 28 - 2012. december 26.


  Méhelÿ Lajos, kisapsai, biológus, zoológus

  1862. augusztus 24 - 1953. február 4.


  Méhes Károly, orvos, patológus, gyermekgyógyász

  1936. február 22 - 2007. január 20.


  Méhes Lajos, politikus, szakszervezeti vezető

  1927. július 23 - 2002. november 17.


  Mekis József, politikus, szakszervezeti vezető

  1910. március 10 - 1984. február 11.


  Melich János, nyelvész, szlavista

  1872. szeptember 16 - 1963. november 20.


  Mendelényi Tamásné ld. Ágoston Judit


  Mendöl Tibor, geográfus

  1905. május 5 - 1966. augusztus 21.


  Menyhárth Gáspár, jogász

  1868. január 6 - 1940. július 30.


  Mérei F. Tibor, orvos, neurológus, idegsebész

  1921. november 19 - 1997. július 1.


  Mérei Ferenc Tibor ld. Mérei F. Tibor


  Mérei Gyula, történész

  1911. július 19 - 2002. június 28.


  Mérei Gyula ld. Regöly-Mérei Gyula


  Merei Schoepf Ágoston ld. Schöpf-Merei Ágoston


  Mérei Tibor ld. Mérei F. Tibor


  Merétey Katalin, orvos, immunológus

  1935. szeptember 13 - 2010. január 9.


  Méri István, régész

  1911. szeptember 1 - 1976. december 13.


  Meskó Attila, geofizikus

  1940. április 23 - 2008. október 11.


  Meskó László, felsőkubini, politikus, jogász

  1851. szeptember 23 - 1922. július 22.


  Mészáros János, állatorvos

  1927. május 20 - 2018. január 29.


  Mészáros János, biológus

  1948. március 12 - 2011. augusztus 17.


  Mészáros Jolán, biológus, botanikus, kertészmérnök

  1912. július 21 - 2010. február 28.


  Mészáros Károly, erdőmérnök, dendrológus

  1954. május 6 - 2007. június 25.


  Mészáros Károly ld. Bugár-Mészáros Károly


  Meszéna Miklós, vívó, sportvezető

  1940. december 14 - 1995. július 29.


  Mészöly Gedeon, bogárdi, nyelvész, irodalomtörténész, filológus, műfordító

  1880. június 10 - 1960. május 29.


  Mészöly Gyula, kertész, növénynemesítő

  1910. január 6 - 1974. március 17.


  Mezei Márta, R., irodalomtörténész

  1929. július 20 - 2012. augusztus 30.


  Meznerics Ilona, geológus, paleontológus, muzeológus

  1906. május 25 - 1977. január 14.


  Meznerics Iván, jogász

  1907. november 28 - 1988. december 8.


  Meznerits Ilona ld. Meznerics Ilona


  Meznerits Iván ld. Meznerics Iván


  Mező Ferenc, történész, klasszika-filológus

  1885. március 13 - 1961. november 21.


  Michelberger Pál, gépészmérnök

  1930. február 4 - 2014. április 11.


  Miczbán Izabella

  1921. március 5 - 1983. január 27.


  Mihailich Győző, mérnök

  1877. október 14 - 1966. március 18.


  Mihalik Andor ld. Tarnai Andor


  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki, művészettörténész

  1860. október 26 - 1925. március 2.


  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki, művészettörténész

  1900. február 18 - 1969. január 13.


  Mihálka Tibor, mezőgazdasági mérnök, állattenyésztő

  1919. október 1 - 1986. június 28.


  Mihály István ld. György Aladár


  Mihály Sándor, erdőmérnök

  1951. március 30 - 1996. szeptember 5.


  Mihóczy László, orvos, tüdőgyógyász, kardiológus

  1927. április 29 - 2002. augusztus 26.


  Mihók György, orvos, fül-orr-gégész, bronchológus

  1927. január 8 - 1999. október 21.


  Miholics József, geográfus

  1931. június 3 - 1984. április 28.


  Mika Sándor, történész, pedagógus

  1859. február 22 - 1912. május 1.


  Mikecz István, gépészmérnök

  1924. augusztus 18 - 2016. december 28.


  Mikita István, politikus

  1913. november 23 - 2000. július 30.


  Mikó Imre, hídvégi gr., politikus, történetíró

  1805. szeptember 4 - 1876. szeptember 16.


  Mikola Sándor, fizikus, pedagógus

  1871. április 16 - 1945. október 1.


  Mikola Tibor, nyelvész

  1936. február 19 - 2000. június 13.


  Mikszáth Kálmán, kiscsoltói, író, újságíró, szerkesztő

  1847. január 16 - 1910. május 28.


  Mildschütz Kálmán ld. Abay Kálmán


  Miller Lajos ld. Molnár Lajos


  Millner Tivadar, vegyészmérnök

  1899. március 7 - 1988. október 27.


  Minich Károly, orvos, patológus, igazságügyi orvos

  1869. március 20 - 1938. július 7.


  Miskolczi Gyula ld. Miskolczy Gyula


  Miskolczy Dezső, orvos, neurológus

  1894. augusztus 12 - 1978. december 31.


  Miskolczy Gyula, történész, levéltáros

  1892. október 14 - 1962. július 6.


  Mitrovics Gyula, esztéta, pedagógus

  1871. június 29 - 1965. március 17.


  Mitterdorfer Ottó ld. Dobozy Ottó


  Mocsáry Sándor, zoológus, muzeológus

  1841. szeptember 27 - 1915. december 26.


  Mócsy András, régész, ókortörténész

  1929. május 15 - 1987. január 20.


  Mócsy János, állatorvos

  1895. november 30 - 1976. augusztus 16.


  Moesz Gusztáv, késmárki és levkóczi, botanikus

  1873. október 21 - 1946. december 8.


  Mohácsi János, sportorvos, biológus

  1940. február 5 - 2006. március 31.


  Móka bácsi ld. Halász Ignác


  Molnár Erik, történész, politikus

  1894. december 16 - 1966. augusztus 8.


  Molnár Ernő, politikus, gazdasági vezető

  1922. február 14 - 1978. január 22.


  Molnár Ferencné ld. Horváth Amanda


  Molnár Ferencné ld. Péter Ágnes


  Molnár Jánosné ld. Somlyai Magda, M.


  Molnár Kálmán, jogász

  1881. április 7 - 1961. március 29.


  Molnár Lajos , újságíró, jogász, szerkesztő

  1857. május 24 - 1905. június 9.


  Molnár Lajosné ld. Ádám Mária


  Molnár László ld. Irmédi-Molnár László


  Molnár Miklós, történész, újságíró, politológus

  1918. október 28 - 2003. november 26.


  Moór Gyula, jogász, jogfilozófus

  1888. augusztus 11 - 1950. február 3.


  Moravcsik Ernő, orvos, neurológus

  1858. március 16 - 1924. október 9.


  Moravcsik Gyula, bizantinológus, klasszika-filológus

  1892. január 29 - 1972. december 10.


  Moravcsik Gyula ld. Moravcsik M. Gyula


  Moravcsik Julius ld. Moravcsik M. Gyula


  Moravcsik M. Gyula, filozófus

  1931. április 26 - 2009. június 3.


  Morgenstern Henrik ld. Marczali Henrik


  Morgó ld. Gyöngyösy László


  Móricz Zsigmond, író, szerkesztő, újságíró

  1879. július 2 - 1942. szeptember 5.


  Moskovits György ld. Ürögdi György


  Mosonyi Emil, építőmérnök

  1910. november 10 - 2009. április 24.


  Möller István, építész

  1860. április 9 - 1934. szeptember 30.


  Muck András ld. Madas András


  Muck László ld. Madas László


  Mudris Antal ld. Bánhidi Antal


  Munk Bernát ld. Munkácsi Bernát


  Munkácsi Bernát, nyelvész, folklorista, nyelvész

  1860. március 12 - 1937. szeptember 21.


  Munkácsy Mihály, 1880-tól munkácsi, festőművész, grafikus

  1844. február 20 - 1900. május 1.


  Murányi Ignác, főispán

  1818. április 4 - 1869. június 22.


  Müller Erzsébet ld. Botyánszki Pálné


  Müller Sándor, kémikus

  1903. október 12 - 1966. január 21.


  Münnich Ferenc, politikus, diplomata, miniszterelnök, emlékiratíró

  1886. november 18 - 1967. november 29.

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu